Samtal om hbtq och judendomen

Benjamin Gerber, bisexuell jude och rabbin, håller på lördag ett samtal om judendomens förhållningssätt till homosexualitet.

Sidor

© 2015 Göteborgs Fria