Kultur | Göteborgs Fria

Konst som tar nya vägar

Den turnerande utställningen Moving art project vill underlätta möten mellan en ny publik och oetablerade konstnärer.

Sånger som för oss samman

Stadsbibliotekets hörsal fylls på lördag av sång från olika kulturer då Kultur- och språkfestivalen arrangeras.

Sidor

© 2016 Göteborgs Fria