Inrikes | Göteborgs Fria

Barnets rätt ska stärkas i ny vårdnadslag

Bara barnets bästa ska ligga till grund för beslut i vårdnadstvister, enligt ett nytt lagförslag. Föräldrar som utsätter barnet eller andra familjemedlemmar för våld eller övergrepp kommer inte att få någon vårdnad. Även barns rätt till sina mor- och farföräldrar kommer att regleras.

Fria.Nu

Dåligt med information på andra språk på kommunernas hemsidor

Få kommuner i Sverige ger information på hemsidorna på andra språk än svenska. Information på andra språk handlar oftast om att vara turist på orten. Men om man är mer intresserad av den lokala politiken och annat som mer rör vardagslivet, ja då är det bäst att man är väl bevandrad i det svenska språket. Detta visar en undersökning GFT och tidningen Sesam på lätt svenska har gjort.

Ökat engagemang med direktdemokrati

Av en rapport från skolverket framgår det att elevinflytandet på många av Göteborgs gymnasieskolor upplevs som mycket litet. Den representativa elevdemokratin kunde må bättre. På Schillerska, där man gått mot direktdemokrati, är engagemanget större.

Nedläggning hotar dagcenter

På Papula, ett internationellt dagcenter i Hammarkullen, möts generationer och nationaliteter. Hit har människor kommit under tre års tid för att få hjälp och gemenskap. Nu när dagcentrets period för EU-bidrag har tagit slut, riskerar de att behöva lägga ner hela sin verksamhet.

Här kan du tjäna på miljövänlighet

Det kan löna sig rejält att satsa på miljön. Många av kommunerna i Göteborgsområdet erbjuder olika förmåner för den som vill göra sitt liv miljövänligare.

Solfångare - en lönsam affär

Du som vill byta solfångare bör skynda dig, för snart tar nämligen det statliga solfångarstödet slut. Även efter det kan du i och för sig få bidrag - men bara om du samtidigt skrotar din oljepanna.

Flygskatt ska få resenärer att välja miljövänligare alternativ

En flygskatt för att begränsa resandet med flyg. Det är ett av resultatet av budgetuppgörelsen i höstas. Nu presenterar miljöpartiet även en undersökning som stödjer deras förslag om en skatt för att begränsa flygandet. Resor med flyg bidrar till växthuseffekten dubbelt så mycket som motsvarande resa med tåg eller buss.

Fria.Nu

Fortfarande oklart hur många som får stanna

Förra måndagen publicerades uppgifter om att 46 procent av dem som sökt asyl under den tillfälliga utlänningslagen skulle beviljas uppehållstillstånd. Bara dagarna senare kom en ny prognos där Migrationsverket uppskattade att 68 procent skulle få stanna. Men hur många det i slutändan blir är fortfarande höljt i dunkel.

Fria.Nu

'Statlig tystnad bidrar till hedersvåld'

Med starka tal från människor som själva upplevt hedersförtryck lyftes en konferens vars huvudsyfte var att uppmärksamma samhället om orsakerna till hedersrelaterat våld.

Fria.Nu

Sidor

© 2016 Göteborgs Fria