Bankernas etiska fonder är inte särskilt etiska

Storbankerna i Sverige är dåliga på etiskt sparande. Det visar en undersökning som Fair Trade Center har gjort. Nordea är sämst. De har etiska fonder där de tillåter att 25 procent av pengarna investeras i företag som handlar med vapen, alkohol, tobak eller porr.

Fria.Nu

'Misshandel i hemmet ska utredas fort"

När någon anmäler våldsbrott i hemmet är det bråttom. Man måste utreda snabbt. Annars kan våldet bli värre och det kan hända hemska saker. Fyra kommuner i Södertörn har planerat hur de ska kunna utreda våldsbrotten snabbare, och hjälpa familjerna.

Fria.Nu

Med skolan som affärsidé

Lärarna har ackordlöner, större delen av den praktiska undervisningen koncentreras, alla läromedel är webbaserade och stor-driftsfördelarna utnyttjas maximalt.
- Man leker i samma division som ett industriföretag och där ger hög kundtillfredsställelse högre lön, säger en före detta lärare.

Fria.Nu

Lesbiska prioriteras lägre än heterosexuella

Lesbiska som vill inseminera kan komma att prioriteras lägre än heterosexuella i Västra Götaland, och dessutom tvingas betala för behandlingen. Snart ska regionen besluta om nya riktlinjer.

Meros har mer att ge

I mars förra året beslöt de sociala myndigheterna att inte längre boka in platser för hemlösa på Meros camping. Boendet ansågs inte människovärdigt. Men ett drygt år senare bor flera av de gamla gästerna där igen. Dessutom har 12 studenter ansökt om att få bo där.

Kampen mot 'det största brottet'

- Det olagliga jag gör på mina aktioner är absolut ingenting mot brottet att inneha kärnvapen, säger Emmamalin Larsson, medlem i nätverket Ofog, tvärsäkert.

Skärpning av lagen om strandskydd

Ett nytt förslag om ett ökat strandskydd ska hindra den på-gående exploateringen av stränder. Samtidigt ska lagen bli mer flexibel och ta mer hänsyn till olika skäl för lättnader av byggförbudet inom strandskyddade områden.

Fria.Nu

EU godkänner sannolikt genmajs i mat

Förra veckan beslutade EU-kommissionen att den genmodifierade majsen Mon 863 ska godkännas som djurfoder. I september hålls en omröstning om huruvida majsen även ska godkännas som människoföda. WTO, World Trade Organisation, har stämt EU för att de tidigare sagt nej till GMO-grödor och utslaget kan innebära att EU får betala skadestånd. Inte oväntat är EU-kommissionen positiv till att GMO-majsen ska få säljas som livsmedel.

Fria.Nu

Kärnavfall från Sverige upparbetas i Sellafield

Ett svenskt företag tänker skicka radioaktivt avfall till Sellafield i Storbritannien. Enligt svensk lag är det förbjudet. Men enligt EU:s regler får svenska myndigheter inte säga nej. Sellafield har haft stora problem med radioaktiva ämnen som har läckt ut och försvunnit.

Fria.Nu

Sidor

© 2015 Göteborgs Fria