Alla älskar vi våra barn

Alla vill vi våra barn väl. Vi vill att barnen ska lyckas i livet. Vi vill att barnen ska leva ett bra liv och vara lyckliga. Vi vill att våra barn ska vara bra människor. Men hur vi uppfostrar våra barn kan vara olika.

Fria.Nu

Lydnad, frihet, gränser

Under 1900-talet förändrades människors syn på barn. För hundra år sedan slog man barn för att de skulle lyda. I dag finns det andra sätt att uppfostra barn. Och är det lydnad vi vill ha, eller något annat?

Fria.Nu

Är dagis bra eller dåligt?

Under hösten har det varit dagisdebatt i tidningarna. Nina Björk är en känd feminist. Hon skrev i Dagens Nyheter att hon inte tycker att dagis är bra för småbarn. Hon skrev att alla feminister inte måste tycka att dagis är bra. Sedan skrev många människor till tidningarna om vad de tyckte. Är det bäst för barnet att vara på dagis, eller att vara hemma med mamma eller pappa?

Fria.Nu

Öppna förskolan är öppen för hemma-föräldrar

De flesta barn i Sverige går på dagis eller hos dagmamma. Som mamma och pappa hemma med barn kan man ibland känna sig ensam. Man vill träffa andra vuxna och man vill att barnet ska träffa andra barn. Vart går man om man vill träffa andra barn och vuxna?

Fria.Nu

Arbetsrelaterad värk är en klassfråga

Arbetarklassen har sämst arbetsmiljö. Det visar LO:s nya arbetsmiljörapport som kom i början av december. Bland annat visar den att över hälften av de kvinnliga industriarbetarna har ont i kroppen varje vecka.

Oklart ansvar i Göteborgs hamn

Onsdagen den 30 november orsakade ett gasutsläpp från en tankbåt i Göteborgs hamn en obehaglig lukt. I samband med händelsen blev frågan om ansvar för eventuella utsläpp och vem som sköter övervakningen av verksamheten i hamnen aktuell.

'Sverige måste agera mot homofoba EU-länder'

Några av EU:s nya medlemsländer bryter mot de mänskliga rättigheterna i sin behandling av hbt-personer. Regeringen har en skyldighet att lyfta frågan om dessa personers situation i Polen och Lettland. Det menar Tasso Stafilidis, riksdagsledamot för vänsterpartiet.

Fria.Nu

Rojas ensam i debatten om invandrares brottslighet

I måndags hävdade folkpartiets integrationstalesman Mauricio Rojas att kulturella skillnader är anledningen till att vissa invandrargrupper är mer brottsbenägna än andra. Men den rapport som Mauricio Rojas hänvisade till ger inget stöd för hans uppfattning.

Fria.Nu

Utsläppsrätter till salu för att minska växthuseffekten

Torka på julklappsidéer? Nu kan man slå två flugor i en smäll och samtidigt göra något för miljön. Genom Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) kan man köpa utsläppsrätter för koldioxid. Då minskar antalet utsläppsrätter till industrin på marknaden. På så sätt kan man tvinga företagen att investera i mer miljövänlig teknik.

Fria.Nu

Sidor

© 2016 Göteborgs Fria