Havsdöden kräver åtgärder

Miljöproblemen i haven är större än bara algblomning. På Västkusten håller torsken på att försvinna, på grund av att man fiskar för mycket. I veckan besökte Svenska naturskyddsföreningen, SNF, Göteborgs hamn med sin kampanj Rädda havets liv. Kampanjen visar hur den lokala havsmiljön mår och manar till drastiska åtgärder.

Nekas asyl - riskerar döden

Efter avrättandet av två homosexuella män i Iran ställer vänsterpartiet och RFSL krav på regeringen: låt homosexuella från Iran, Uganda och andra länder där homosexualitet är olagligt få uppehållstillstånd.

Fria.Nu

Ökade klyftor men inte mellan könen

De ekonomiska klyftorna i Sverige blev större mellan 1990- och 2000-talet. Dock finns det ett undantag; kvinnornas inkomster har stigit i förhållande till männens.

Fria.Nu

Homosexuella män kan donera blod med ny lag

Alla som vill kan i dag anmäla sig för blod- eller organdonation. Men alla får inte bli donatorer. Om risken att man bär på en smitta eller sjukdom anses som stor tillhör man en riskgrupp och får inte donera.

Fria.Nu

Lätt att få tillstånd till djurförsök

I Göteborg godkänns nästan alla ansökningar om att få utföra djurförsök. År 2003 godkändes samtliga 290 ansökningar av djurförsöksetiska nämnden.
- I de fåtal fall som vi avslår en ansökan beror det oftast inte på etiska skäl, utan på formella brister i ansökningen, säger Eva-Maria Hermansson, ledamot i nämnden.

Sillmagasin på Klädesholmen blir lyxbostäder

Förr var Klädesholmen utanför Tjörn hemvist för de allra fattigaste. I dag är situationen den omvända. Människor med mycket tjocka plånböcker flyttar in i de gamla sillmagasinen och kustsamhället riskerar att gå miste om kulturhistoriska värden.

Hbt-personer skildras orättvist i media

Den bild som svenska tidningar förmedlar av homo-, bi- och transsexuella personer är snedvriden. Det konstaterar journalisten Emma Sahlman efter att på uppdrag av Forum för levande historia ha granskat nyhetsjournalistiken under 2000-talet.

Närmiljön viktig för barns utveckling

Det saknas insikt om närmiljöns betydelse för barns utveckling. Det konstaterar Mia Heurlin Norinder i sin studie om barns tillgång till närmiljön. Hon hoppas med sin studie på en förändring i samhället.

Fria.Nu

Regering och riksdag dåliga på jämställdhet

Regering och riksdag ger samhällsorganisationer som skola, näringsliv och rättsväsende i uppdrag att bedriva jämställdhetsarbete. Men själva är de varken utsatta för granskning eller uppmaningar att arbeta för jämställdhet. Är då riksdagen jämställd? För att diskutera riksdagsuppdraget ur ett genusperspektiv samlades forskare och ledamöter onsdagen den 18 maj i förstakammarsalen.

Fria.Nu

Sidor

© 2014 Göteborgs Fria