Inrikes | Göteborgs Fria

Skolan på marknaden - vad händer med synen på kunskap?

Kunskapssamhällets baksida, del 2:
Sverige är en kunskapsnation, ett land som framgångsrikt ska konkurrera med kunnig och högutbildad arbetskraft. Det har regeringen slagit fast. Men vad betyder denna fokusering för vår syn på kunskap och för vårt samhälle. I en serie artiklar granskar GFT kunskapssamhället.

Avskedad nekas advokat i AD

Tomas riskerar att förlora en arbetstvist som han redan har vunnit i tingsrätten. När hans fall tas upp i Arbetsdomstolen betalar nämligen inte samhället för någon advokat.

Trollhättan ville inte betala döva barns skolskjuts

Döva och hörselskadade barn i Trollhättan måste resa till Vänersborg för att gå i särskild förskola. Men för några veckor sedan beslutade utbildningsnämnden i Trollhättan att inte betala barnens skjuts till skolan. Om skjutsen uteblir innebär det att en treårig pojke tvingas byta till en vanlig förskola med en rad negativa konsekvenser som följd.

Hälften av de utomnordiska studenterna diskrimineras

52 procent av alla studenter som är födda utanför Norden har upplevt diskriminering på grund av sitt etniska ursprung. De vanligaste situationerna är i affärer, på krogen och när man har sökt arbete. Det visar en undersökning som det fackliga studentsamarbetet Tria presenterade förra veckan.

Fria.Nu

'Man kanske skulle beväpna sig med en bandspelare'

För Fatima som kommer från Centralafrika har diskriminering blivit en del av vardagen. Och den sker både konkret och mer subtilt. I affärer, i arbetslivet, på allmänna kommunikationer och på krogen. På lärarhögskolan har hon fått höra att hon inte kan engelska, trots att det är hennes modersmål.

Fria.Nu

Hot om våld vanligt vid separation

Kvinnor som varit utsatta för våld i heterosexuella parrelationer sänker ofta sina krav i förhandlingar om vårdnaden av gemensamma barn vid en separation. Anledningen är att mannen hotar med våld eller skrämmer henne på annat sätt. Det visar en kommande avhandling från Göteborgs universitet.

Fria.Nu

Klyftorna ökar i Sverige

Skillnaderna mellan höginkomsttagare och låginkomsttagare har ökat sedan den ekonomiska krisen i början av 90-talet. 2004 tjänade de rikaste tio procenten av befolkningen 22 procent av den totala inkomstsumman medan de fattigaste tio procenten bara tjänade 4 procent. Det visar en ny genomgång från Statistiska Centralbyrån, SCB.

Fria.Nu

Lokal-tv sänder politisk reklam

Den nya lokal-tv-kanalen Kanal Lokal erbjuder politiska partier möjligheter att annonsera inför valet. För de rikstäckande kanalerna SVT och TV 4 finns ett krav på opartiskhet och de får inte ha politiska annonsörer. Men andra kanaler omfattas inte av dessa krav. Därför kan 700 000 göteborgare se politisk reklam när Kanal Lokal börjar sända på måndag.

Allt fler elever på individuella programmet

Kunskapssamhällets baksida, del 1:
Sverige är en kunskapsnation, ett land som framgångsrikt ska konkurrera med kunnig och högutbildad arbetskraft. Det har regeringen slagit fast. Men vad betyder denna fokusering för vår syn på kunskap och för vårt samhälle. I en serie artiklar granskar GFT:s Mattias Hagberg kunskapssamhället.

Sidor

© 2017 Göteborgs Fria