Inledare | Göteborgs Fria

Syndabocken blir alltid den som är papperslös

Jag känner stor oro när viljan att utföra tjänstemannauppdrag och återlydnad går före viljan att följa barnkonventionen och deklarationen om de mänskliga rättigheterna, skriver Anna Olsson, psykolog flyktingbarnteamet.

© 2022 Göteborgs Fria