8 mars | Göteborgs Fria

Så ojämställt är Västra Götaland

8 mars

Löner, arbetsvillkor, pensioner, ansvar för barn, utövande av våld, riskbeteenden och tillgång till maktpositioner. Allt är områden med stora könsskillnader. GFT granskar jämställdhetsläget i Västra Götaland.

Få stadsdelar satsar på självförsvar

8 mars

Nyligen sköts en kvinna ihjäl av sin ex-sambo i Högsbohöjd och statistiken visar att drygt tre gånger så många kvinnor som män känner sig otrygga ute om kvällarna. Enligt Göteborgs stads budget för 2013 ska skolan genomföra aktiviteter för att bryta könsrelaterat våld och feministiskt självförsvar kan vara ett inslag. Men frågan har bara diskuterats i fem av tio stadsdelsnämnder.

Sidor

© 2020 Göteborgs Fria