”Ni behöver inte se mig enbart som en börda” | Göteborgs Fria

Debatt


Göteborgs Fria

”Ni behöver inte se mig enbart som en börda”

Jag har en god nyhet för alla skattebetalare. Jag har fått jobb igen efter flera års sjukdom. Nu behöver ni inte längre betrakta mig som enbart en börda för samhället. En utsugare. En parasit. En tärande varelse som klamrat sig fast vid samhällskroppen, skriver Monica Armini, Solrosuppropet.

Eller vänta lite nu. Egentligen är väl sjukdom inte något som borde betraktas som en börda - fastän det har blivit så i arbetslinjens Sverige. Sjukpenning är ju inget bidrag. Det är en försäkring. Under alla år jag arbetat och betalat sociala avgifter på min lön har jag betalat premier till min sjukförsäkring. Nu har jag haft en tid då jag har behövt casha ut en del av mina försäkringspengar. Vet själv inte om jag hittills gått med plus eller minus. Men spelar det så stor roll egentligen? Om man går med plus eller minus? Det är ju en försäkring och då ska vissa få mer och andra få mindre. Så ser systemet ut. Både privat och offentligt.

Att börja kalla sjukpenning för bidrag är en farlig förskjutning – likaså a-kassa, som även den är en försäkring man betalar till sig själv så länge man arbetar i händelse att man blir av med jobbet. Allt oftare får vi höra att vi är bidragstagare. Det är inte bra. Bidrag har vi också i samhället, men det är något annat. Bidrag får man om man exempelvis får barn eller om man går på ekononiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag).

När politiker börjar tala om sjukpenning och a-kassa som bidrag är vi illa ute. Det är en begreppsförskjutning som inte gynnar någon. Redan i riksdagens partiledardebatt i oktober 2011 kallar Reinfeldt förtidpensionärer (som egentligen är personer med sjukersättning) bidragstagare. 147 personer om dagen skulle enligt Reinfeldt ha förtidpensionerats innan reformen (egentligen bara 51). Men det viktiga är att han kallar det bidrag. Och det är illa.

Antingen får man fortsätta med ett sjukförsäkringssystem av den typ vi har i dag. Eller så får man tänka nytt. Ett nytt system skulle kunna vara helt skattefinansierat till exempel. Inga sociala avgifter och ingen sjukpenninggrundande inkomst. Någon sorts basinkomst till exempel. Då skulle vi slippa fuskdebatter och förnedringspolitik där människor tvingas vända ut och in på sina liv för att söka ekonomiskt bistånd. Och visst är det möjligt att fuska även med ett försäkringssystem. Det kan man se både inom privata försäkringar och våra trygghetssystem. Även om det är en försvinnande liten andel som missbrukar systemet. Men det finns ändå ett litet stöd för en bas-inkomstbaserad politik idag.

Om då samhället inte är redo för basinkomst kanske vi ska se till att benämna våra trygghetssystem vid sina rätta namn. Låt oss kalla försäkringar för försäkringar och bidrag för bidrag. Då blir det lättare för allmänheten att se vad som är vad. Det blir också lättare att stå upp för sina rättigheter. Att protestera mot utförsäkringar och sänkningar av ersättningsnivåerna. Ja, det blir helt enkelt lättare att med värdighet gå in i sjukförsäkring eller a-kassa i väntan på tillfrisknande eller nytt jobb.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Breddning av Hjuviksvägen ingen bra lösning

I en debattartikel daterad måndag 10 juni uppmanar Nätverket Hjuviksvägen trafiknämndens ordförande Johan Nyhus (S) att lämna ut nyttokalkylerna för vägprojektet. Hittills har inte vi i Alliansen heller tagit del av några sådana, skriver Martin Wannholt (M).

Debatt
:

Ätstörningar drabbar de ”duktiga flickorna”

I Västra Götaland drabbas 500 personer om året av ätstörningar. Resurserna för vård är redan begränsade, och nu ska ätstörningsvården spara 1,5 miljoner kronor genom att sluta ta emot patienter över 22 och dra ner på slutenvårdsplatserna. De här nedskärningarna drabbar en grupp människor i samhället och det är unga tjejer, skriver Amanda Ljungman, Rebecka Nyqvist och Lovisa Lundqvist, studenter, Genusvetenskap.

Debatt
:

Fritid i Centrum utestänger rörelsehindrade

Fritid i Centrum bjuder ungdomar för presentation av deras verksamhet. Unga Röresehindrade reagerar starkt på att arrangemanget inte var tillgänglighetsanpassad, och tycker att kommunen ska skämmas för sitt agerande.

Debatt
:

Utan hyrestak dyrare bostäder

Försvinner hyrestaket är det endast fastighetsägarna som tjänar på detta, utan att service, reparationer och underhåll blir bättre, skriver Lennart Sjöstedt, Hyresgästföreningen.

Fria.Nu

© 2021 Göteborgs Fria