Hela Sverige ska spara energi | Göteborgs Fria
  • Frigiva gård utanför Piteå är självförsörjande på energi tack vare sin biogasanläggning. Här har några besökare klättrat upp på taket till anläggningens rötkammare.
Landets Fria

Hela Sverige ska spara energi

Driver du företag på landsbygden och drömmer om att effektivisera din energianvändning, eller till och med börja producera förnybar energi? Då finns det hjälp att få. Just nu genomför Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) flera stora energiprojekt i hela landet där de erbjuder rådgivning och lyfter fram lyckade satsningar.

– Det tenderar att vara mycket fokus på att producera energi, men det finns en stor potential för att effektivisera. Vi vill få en balans och lyfta fram effektiviseringen, säger Linus Pettersson, projektledare inom förnybar energi på Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

Sedan i början av året arbetar han med att ta ett grepp om hela energifrågan för landsbygden genom olika projekt. Ett av dem är Framtidsföretag, vars syfte är att lyfta fram goda exempel på hur man kan jobba med energi.

– Det handlar om företag som ligger i absolut framkant i energifrågan. Någon lantbrukare är exempelvis självförsörjande på solel eller biogas och vissa är delägare i vindkraftverk, berättar Linus Pettersson.

Från och med i höst erbjuder LRF även rådgivning och konsultstöd till landsbygdsföretag som vill utveckla sitt energiföretagande genom projektet Goda affärer på förnybar energi. Redan nu kan den som vill anmäla sitt intresse för rådgivning via webben.

Budgeten för energisatsningen som genomförs av LRF med stöd från Jordbruksverket ligger på 38 miljoner kronor. Projektet pågår under två år, till och med 2014.

– Målet är att fler ska kunna göra bra investeringar i förnybar energi. Våra lantbruksföretag är de som i mångt och mycket sitter på möjligheterna att ställa om. De ska vara drivande. Vi vill hjälpa dem att hitta lösningarna och få energi till att genomföra projekten, säger Linus Pettersson och betonar att man inte måste vara lantbrukare för att få vara med.

– Väldigt många är det, men det är inget krav. Det räcker att ha sin bas på landsbygden.

Hur ser energiläget ut i Sverige i dag?

– Den förnybara energin ökar successivt. Samtidigt har det blivit svårare eftersom energipriserna är ganska låga och det inte finns någon plan för hur snabbt omställningen ska ske. Ska vi tuta och köra som i Tyskland, eller vad gäller? Det finns många möjligheter men det saknas tydlighet från politiskt håll för att folk ska känna sig trygga och ställa om till förnybar energi fullt ut. Det behövs långsiktiga spelregler och tydliga mål för samhället.

Vad kan man göra för att effektivisera omställningen?

– Den enklaste grejen man kan börja med är att att göra en energikartläggning och energieffektivisera. Jordbruksverket och Energimyndigheten har ett erbjudande nu där man kan få en energirådgivare till subventionerat pris och få hjälp med att se lösningar på hur man kan använda energin smartare.

Hur energieffektiviserar man?

– Det beror på verksamheten, men ofta har man en massa tekniska prylar, maskiner och motorer som står och går utan att göra nytta. Ofta kan man tänka igenom sina vanor och hur man planerar sitt arbete. Sedan kan man se över om det är lönt att byta ut olika komponenter eller maskiner till något mer effektivt och kanske titta på hela systemlösningar inom energiproduktion. Med egenproducerad energi kan man sälja förnybar energi till andra och tjäna på det både miljömässigt och ekonomiskt.

Fakta: 

Goda affärer på förnybar energi

Projektet erbjuder studiecirklar, rådgivning och samverkansgrupper. Det riktar sig till landsbygdsföretagare som vill starta eller utveckla sitt energiföretagande i form av leverans och försäljning av energi och som vill effektivisera sin energianvändning. Målet är att utveckla långsiktiga och lönsamma energiföretag. På godaaffarerpafornybarenergi.se kan du som vill gå in och anmäla ditt intresse för energirådgivning.

Framtidsföretag

Projektet sprider exempel på lyckade satsningar inom energieffektivitet och förnybar energi och fungerar som en länk mellan forskning och praktik. Det riktar sig till utvecklingsbara landsbygdsföretag som vill energieffektivisera eller ställa om till förnybar energi. 25 utvalda Framtidsföretagare tar emot studiebesök på sina gårdar och vissa Framtidsföretag kopplas samman med forskare och teknikutvecklare.

Rekommenderade artiklar

Kampanj mot trafficking under EM

En kampanj mot trafficking i Göteborg under friidrotts EM har dragit igång. Flera frivilligorganisationer har gått samman i Nätverket mot trafficking för att informera olika yrkesgrupper om hur man kan lägga märke till offer för sexhandeln.

Ytterligare en skola lägger ner SU-grupp

Lärarna klagade på dålig arbetsmiljö i den särskilda undervisningsgruppen på Lilla skolan i Lundby. När två av tre lärare bestämde sig för att sluta lades skolverksamheten ner. Sju elever med särskilda behov måste nu byta skola till i höst.

Män toppar höstens kommunval

Moderaterna och sverigedemokraterna är några av årets jämställdhetsbovar. I alla fall om man ser till den kvinnliga representationen på valsedlarna inför höstens val till kommunfullmäktige i Göteborg. Medan flera partier ställer upp med representanter efter principen 'varannan damernas', går enstaka partier mot strömmen.

Män toppar höstens kommunval

Moderaterna och sverigedemokraterna är några av årets jämställdhetsbovar. I alla fall om man ser till den kvinnliga representationen på valsedlarna inför höstens val till kommunfullmäktige i Göteborg. Medan flera partier ställer upp med representanter efter principen 'varannan damernas', går enstaka partier mot strömmen. Detta framgår av en granskning GFT har gjort av alla partierna i Göteborg.

Havstulpaner visar effekterna på klimatförändringarna

På grund av den höga halten ozonämnen i luften stiger medeltemperaturen i både luften och havet. För den värmesuktande svensken låter det kanske inte direkt som en jobbig effekt, men enligt ny forskning kan det på längre sikt påverka hela ekosystem.

© 2020 Göteborgs Fria