Kampen om fantasin i fokus på konstbiennal | Göteborgs Fria
  • I den utställningen Katerina Gregos kurerar finns verk av bland andra Sanchez Castillo, vars Pegasus Dance finns bland de tavlor som kommer att visas.
Göteborgs Fria

Kampen om fantasin i fokus på konstbiennal

Den 7 september invigs Göteborgs internationella konstbiennal, numera kallad GIBCA. Röda Sten som varit huvudman för de tre senaste biennalerna har återigen fått uppdraget av kulturnämnden att stå som arrangör.

Biennalledningen berättar att årets konstbiennal innebär nya platser, ett fyrtiotal konstnärer, nytt koncept för det curatoriella arbetet och breda samarbeten. Titeln är Play! Recapturing the Radical Imagination och de konstnärliga ledarna Stina Edblom och Edi Muka har bjudit in fyra internationella curatorer som kommer att arbeta med varsin arena utifrån det aktuella temat.

Leken och den radikala fantasin har varit centralt i konstnärliga och politiska rörelser under hela 1900-talet, nya tankar och mötesplatser har skapats utifrån konstnärliga strategier där lekfullhet och humor haft en central roll, enligt de konstnärliga ledarna. Men de menar att det i dag finns ett behov av att återerövra fantasin som radikal kraft.

– En stor del av den samtida politiska konsten tenderar att bli allt mer befriad från lekfullhet och stannar ibland bara vid att bli en kritisk reflektion av det samtida läget, säger Edi Muka.

Han berättar att årets biennal utforskar lekens och den radikala fantasins betydelse för social och politisk förändring.

– Kan leken och den radikala fantasin utmana vårt sätt att leva? frågar han.

En annan central fråga som aktualiseras är hur fantasin blir en åtråvärd kraft för olika intressen i ett nyliberalt samhälle. Fantasin blir slagfältet, menar Edi Muka.

En av curatorerna, Katerina Gregos, anknyter till tankegången och menar att fantasin har blivit kidnappad av både kapitalismen och militarismen som använder den för sina syften.

– Konsten är verkligen den sista bastionen för den fria fantasin, säger hon.

Katerina Gregos kommer att curera utställningen The politics of play på Röda Sten och hon utlovar subversiv humor, provokationer och poesi.

Claire Tancons projekt AnarKrew: An Anti-Archives tar avstamp i arkivmaterial från två händelser i Göteborgs motkultur, Göteborgskarnevalen och Göteborgskravallerna.

– Projektet kan liknas vid en forskningsresa med karnevalisk besättning, säger hon. Det tar plats på Göteborgs konsthall, Hasselblad Centers projektrum, Götaplatsen, Esperantoplatsen, Kungsportsavenyn, Nefertiti och vid Göteborgs hamn.

Den sistnämnda platsen är också arena för Joanna Warszas utställning Art &Crime. Legally On The Edge. Dessutom kommer performativa verk som refererar till deckargenren och skräckromanen att visas vid Gullbergs kaj.

Den fjärde arenan är Stora Teatern där Ragnar Kjartansson i samarbete med Andjeas Ejiksson ska undersöka teaterns skrymslen och gömda vrår och förskjuta tyngdpunkten från scenen till andra platser i byggnaden.

En annan nyhet är det regionala projektet GIBCA extended.

– Med det vill vi förankra biennalen i staden och regionen genom samtal, performances och utställningar. Vi har diskuterat hur biennalen kan utvecklas och förankras lokalt och internationellt, säger Stina Edblom.

Hon berättar också att EU-projektet Leisure and punishment som Röda Sten deltar i kommer att vara en del av biennalen. Andra programpunkter är Love the arts-week som avslutas med en internationell konferens, samt föreläsningar och performance på House of Win-Win, och mycket annat.

Rekommenderade artiklar

Vår tids aktionskonst

I konsthallens nya utställning Art Link presenteras sex verk där konstnärerna har arbetat med dialogisk konst eller 'participatory art', vilket innebär att konstens sociala roll sätts i fokus.

© 2020 Göteborgs Fria