"Äldre hbtq-personer får inte knuffas in i garderoben" | Göteborgs Fria
  • Fördomar och strategier för att öka öppenheten diskuterade bland andra Maria Jax Ricci (tv), distrikssköterska, Kerstin Betzér, Hbt-seniorerna, Malin Rex, sjuksköterska och Agneta Wirén och Gunnar Numeus från Hbt-seniorerna.
Göteborgs Fria

"Äldre hbtq-personer får inte knuffas in i garderoben"

Hur bemöts hbtq-personer inom sjukvården och äldreomsorgen och hur kan vårdgivarna bli bättre på bemötande? Det diskuterades i ett panelsamtal mellan yrkesverksamma och Hbt-seniorerna under West Pride i dag, onsdag.

– Många studier visar att hbt-personer blir knuffade in i garderoben igen när de blir äldre. Som äldre är man ofta sårbar och svag och orkar inte flytta omkring, man måste kunna känna sig trygg på ett omsorgsboende, sa Gunnar Numeus från Hbt-seniorerna under onsdagens panelsamtal, som arrangerades av Vårdförbundet och Vision.

Förutom representanter för Hbt-seniorerna bestod panelen av bland andra chefer inom äldreomsorgen, biståndshandläggare och sjuksköterskor.

Flera av paneldeltagarna hade egna erfarenheter av problematiskt bemötande från vårdpersonal.

– När jag och Jenny skulle föda vårt första barn fick vi höra av personal att "vi har aldrig haft sådana som er förut". Det fanns inga föräldragrupper som vi kunde vara med i, så vi fick gå i en grupp på ett annat ställe, berättade Maria Jax Ricci, distriktssköterska inom hemsjukvården.

En paneldeltagare var Annika Faström, från den hbt-certifierade barnavårdscentralen i Askim.

– Vi trodde att vi var bra även innan certifieringen, men vi insåg att vi hade jättemycket fördomar, sa Faström.

Att utmana sina egna antaganden och förutfattade meningar är viktigt, påpekade flera i panelen.

– Man måste vara förberedd på de här mötena innan de händer, så man inte står där och ser förvånad ut om man får ett svar man inte väntat sig, sa Gunnar Numeus.

– Ta inget för givet, sa Agneta Wirén från Hbt-seniorerna. Det gäller inte bara sexualitet och könsidentitet, utan klass och allting. Utgå inte ifrån att alla har levt på samma sätt, det får inte bli så att personer går in i garderoben igen inom äldreomsorgen.

Samtalet handlade till stor del om huruvida vård- och omsorgspersonal ska fråga om vårdtagarnas sexualitet, och i så fall på vilket sätt. Caroline Stråle Svensson, biståndshandläggare för äldre i Lundby, påpekade att handläggarna endast ska ställa frågor om sådant som är relevant för utredningen.

– Men jag är rädd för det här outsagda. Kanske finns det en partner som omnämns som en vän, tystnaden får inte bli ett fängelse, sa Caroline Stråle Svensson.

Kerstin Betzér, Hbt-seniorerna, ifrågasatte varför det inte skulle ha med utredningen att göra.

– I samma sekund som jag ska få hjälp ska en person gå in i mitt hem. Personalen behöver veta att jag lever med en kvinna, så ser mitt hem ut.

Det bästa är att använda ett öppet och neutralt språk – istället för att ställa frågor som "är du homosexuell" kan man fråga "du kanske har en partner", tipsade Annika Faström.

Diskussionen handlade också om det är en bra idé att ha en regnbågsflagga på mottagningen eller på arbetskläderna.

– Visst kan det vara bra att skylta med en regnbågsflagga, men vi måste veta vad vi menar med det. Vi måste bygga verksamheter som verkligen vänder sig till alla, kommenterade Malin Rex, sjuksköterska.

Gunnar Numeus sa att mycket förändrats i Sverige sedan han började engagera sig i RFSL på 70-talet, men att det finns en del kvar att göra.

– Vi hade inga rättigheter och en diagnos stämplad i pannan, därefter har vi kämpat oss framåt. Jag är van att stå på barrikaderna och nu när ålderdomen väntar runt hörnet vill jag maxa förutsättningarna för en bra vård och omsorg även på ålderns höst.

På äldreboenden är det viktigt att även medboende och deras anhöriga involveras, enligt Numeus.

– Jag ska inte behöva skjutsas iväg till något hörn när min make eller någon Babsan-liknande vän kommer på besök. Den tysta acceptansen kan också vara förnedrande – jag finns, men inte riktigt. Jag får liksom leva vid sidan om, sa Gunnar Numeus.

Rekommenderade artiklar

Elever strejkar mot utvisningar

Schillerska gymnasiet i skolstrejk mot utvisningar i dag, tisdag. ”Ungdomar har makt att påverka” säger eleven Simon Boerenbeker Klang.

© 2019 Göteborgs Fria