Rektor lät anmälningar ligga på hög | Göteborgs Fria
  • Parkskolans rektor har inte skickat in rapporter om kränkningar till förvaltningen. Därmed brister rektorn i sin anmälningsskyldighet, enligt Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen. 
Göteborgs Fria

Rektor lät anmälningar ligga på hög

Lärare på Parkskolan i Örgryte-Härlanda har anmält ett antal fall där elever utsatts för kränkande behandling till rektorn. Trots att rektor enligt lag ska informera förvaltningen omgående har hon låtit anmälningar ligga på hög i sju månader.

– Om det skulle hända mitt barn något skulle vi byta skola. Jag känner mig inte trygg med att skolledningen skulle agera, säger Fredrik, som egentligen heter något annat, och är förälder till barn på Parkskolan, en F-2-skola med ungefär 200 elever.

Enligt skollagen måste en rektor anmäla till huvudmannen om en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling. I detta fallet är huvudmannen Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd, där anmälningarna går via förvaltningen. Enligt kanslichef Maria Skogh bör rektorer skicka rapport samma dag som en incident sker eller senast inför nämndens månatliga sammanträde.

Men på Parkskolan har rapporter legat på hög i sju månader. Detta trots att skolan fick kritik från Barn- och elevombudet, Beo, vid Skolinspektionen den 28 februari i år.

Beo hade då granskat fyra incidenter som ägt rum under 2012 och konstaterade att rektorn inte anmält någon av dessa till huvudmannen: "Mot bakgrund av detta anser Barn- och elevombudet att rektorn brustit i sin anmälningsskyldighet."

Trots kritiken skickade rektorn varken in gamla eller nya händelserapporter till förvaltningen. GFT har begärt ut handlingar som visar att åtta incidentrapporter gjorts på Parkskolan mellan september 2012 till februari 2013. Rapporterna hade kanske aldrig kommit till förvaltningens kännedom om inte Maria Skogh begärt att få dem i april i år.

– De kom in efter att jag bett om det. Eftersom skolan har ett ärende hos Beo insåg jag att det fanns rapporter som inte blivit anmälda. Och så var det, säger Maria Skogh.

Hur ser du på att rektorn inte skickat in rapporterna?

– Det är beklagligt… Nej, det är fel ord. Det är illa, säger Maria Skogh. Om huvudmannen inte får veta något kan de inte göra insatser vid rätt tillfälle.

Redan i december 2011 fick Parkskolan en anmärkning av Skolinspektionen. Likabehandlingsplanen uppfyllde inte lagens krav och det saknades ett målinriktat arbete mot kränkningar av elever. Enligt föräldern Fredrik kvarstår problemen.

– Rektorn säger att det finns en likabehandlingsplan och att det inte får förekomma kränkningar. Fast nu gör det det, vad gör vi då? Rektorn följer inte planen och när vi påpekar det hänvisar hon tillbaka till planen.

På ett föräldramöte den 10 april bad föräldrar om att få information om incidenter och om att skolan även pratar med övriga barn. Då sa rektorn att skolans strategi är att inte tala med andra barn än de direkt inblandade.

– Vi påpekade barn som sett eller hört om händelsen kan ha påverkats, och att vi föräldrar behöver information eftersom barn inte alltid berättar hemma, säger Fredrik.

Rektorns svar var "om andra barn mår dåligt så säger de väl det". När en förälder sa att så inte alltid är fallet var svaret: "Nej, men mår de så dåligt då?".

– En rektor kan inte säga så, då borde man få avgå. Jag undrar om hon hört talas om barn som blivit mobbade och aldrig har sagt något? säger Fredrik.

Förvaltningen ska nu att gå igenom rutiner med ledningsgruppen för samtliga skolor i stadsdelen. Senast den 28 maj ska Parkskolan redovisa vidtagna åtgärder till Beo.

Rekommenderade artiklar

Khadidje, 73 år och dement, kan utvisas

Bortom statistiken

Khadidje, som är 73 år och dement, flydde krigets Syrien till sin dotter i Sverige. Men på grund av en felaktig stämpel vill Migrationsverket nu utvisa henne till Italien – där hon aldrig har varit.

Sektorchefen: "Det är under all kritik"

Förvaltningen ska granska vad som brustit och ha samtal med rektorn. Det säger sektorchefen Susanna Hanson, som i dagsläget inte vill kommentera om vidare åtgärder är aktuella.

Parkskolans rektor svarar

Parkskolans rektor, Monika Steiner, svarar på varför hon inte skickat in rapporter till huvudmannen, gällande incidenter där elever utsatts för kränkningar.

© 2018 Göteborgs Fria