Frida Boisen: Skattehöjning ett alternativ | Göteborgs Fria
  • Frida Boisen vill rösta om trängselskatten.
Göteborgs Fria

Frida Boisen: Skattehöjning ett alternativ

Tidningen GT:s kampanj för en folkomröstning har varit framgångsrik. Men vad händer med Västsvenska paketet om trängselskatten tas bort? Och hur påverkar kampanjen tidningens trovärdighet som nyhetsförmedlare? GFT frågar GT:s chefredaktör Frida Boisen.

Hur vill ni att frågan och svarsalternativen formuleras i en eventuell folkomröstning?

– Frågan som nästan 100 000 göteborgare och kranskommunare skrev under: "Ska trängselskatten i Göteborg vara kvar efter valet 2014?" Svarsalternativ: Ja eller nej.

Hur ska paketet finansieras om trängselskatten tas bort? Ska delar ur paketet inte genomföras?

– Vill man genomföra infrastruktursatsningarna får man hitta andra intäktskällor. Två alternativ: sälja ut några kommunala bolag eller höj kommunalskatten. Eller avstå någon del i paketet. Vi och andra medier har bett experter räkna på hur hög en eventuell skattehöjning skulle kunna bli. Svaren har pendlat från cirka 35 öre till 85 öre. Flera experter har också föreslagit alternativa lösningar till Västlänken, som är en kostsam och kritiserad del av paketet.

Tycker du att GT har förmedlat att ett nej till trängselskatten kan innebära nej till Marieholmstunneln och ja till skattehöjningar?

– Vi har i ett flertal artiklar redovisat de troligaste alternativen vid ett nej till trängselskatt-resultat vid en folkomröstning.

Är inte frågan mer komplicerad än ja eller nej till trängselskatten?

– Nej. Frågan om man är för eller mot trängselskatt är inte mer komplicerad än så. Framför allt är det här en viktig demokratifråga. Att man inte skulle kunna folkomrösta om trängselskatt är bara trams – det gick utmärkt i Stockholm.

Varför är just trängselskatten en viktig demokratifråga? Invånare har även protesterat mot Marieholmstunneln, som enligt Naturvårdsverket kommer generera ökade utsläpp. Varför inte en folkomröstning om tunneln?

– Trängselskatten är en viktig demokratifråga eftersom så många göteborgare känner sig överkörda av politikerna i den här frågan. Men det står självklart vem som helst fritt att starta ett annat folkinitiativ.

Ni skriver om folkets röst. Hur ser du på att GT i detta fall både är nyhetsförmedlare, opinionsbildare och driver kampanjen? Kan ni ha styrt opinionen?

– Skulle det inte vara folkets röst? Vilka tror ni de närmare 100 000 som skrev på är? Om du insinuerar att folk inte är kompetenta nog att ta ställning till vad trängselskatt är tycker jag att det är en obehaglig människosyn som jag inte delar.

Det var hårda ord. Varför driver GT kampanjen om ni inte tror att medier kan påverka opinionen?

– Det kanske var onödigt hårda ord. Men din fråga var inte om jag anser att medier kan påverka opinionen. Som svar på den frågan säger jag självklart ja. Jag anser att en av GT:s viktigaste uppgifter är att driva aktuella och angelägna frågor i Göteborg. Att GT varit med och lyft frågan om en folkomröstning om trängselskatten till en stor snackis i Göteborg råder det väl ingen större tvekan om.

Hur ska läsarna kunna tro på er journalistik kring paketet när ni är en aktiv part i frågan?

– GT:s politiska redaktion är för trängselskatt, inte mot. GT:s politiska redaktion är också för en folkomröstning. Vår nyhetsjournalistik är oberoende, vi låter självklart båda sidor komma till tals. Jag har inte haft läsare i luren som inte litar på oss – tvärtom är många läsare så extremt tacksamma att vi lyfter den här frågan.

Annons

Rekommenderade artiklar

Spänt läge om folkomröstningen

Det är spänt läge inför fullmäktiges kommande omröstning om det ska bli en folkomröstning om trängselskatten. Fyra röster är vad som saknas för att stoppa folkomröstningen. Vad som händer med resten av Västsvenska paketet om skatten tas bort är oklart.

© 2017 Göteborgs Fria