Festivalarrangörer bör pröva genusglasögon | Göteborgs Fria

Debatt


Kalle Hederos Eriksson och Ragnhild Lennblad
Göteborgs Fria

Festivalarrangörer bör pröva genusglasögon

Förra veckan rapporterade GFT om Pick ’n’ Mix Festival, en festival med många kvinnliga artister. Men tyvärr är flertalet festivaler långt ifrån jämställda, skriver Kalle Hederos Eriksson och Ragnhild Lennblad, genusstudenter.

Varje år återkommer ett mönster i musikfestivalerna, nämligen en mansdominans i bokningarna från arrangörernas sida. I bokningarna inför årets Way Out West syns än så länge 12 akter enbart beståendes av män, 6 med bara kvinnor och 5 med en blandad uppsättning. Hultsfredsfestivalen följer samma mönster med 29 akter med enbart män jämfört med 3 kvinnor och 6 blandade, för att inte tala om Peace and Love som hittills kan presentera inte mindre än 46 manliga akter, 6 kvinnliga och 7 blandade. Hur fördelningen kommer att se ut i slutändan är omöjligt att säga, men kanske kan det hjälpa att ta upp debatten ett par månader innan säsongstart. Frågan är varför landets största musikfestivaler år efter år presenterar program med nästan 80 procent manliga akter.

Då festivalarrangörerna blir utfrågade om sin delaktighet i befästandet av en ojämställd kulturmiljö brukar ett vanligt argument vara att ökad jämställdhet inom musiksverige är ett för stort ansvar att lägga på dem. Ronny Mattsson, presschef på Peace and Love, sa i en intervju med Sveriges Radio i maj förra året att “problemet börjar redan på gräsrotsnivå” och att det överlag finns “mer manliga artister än kvinnliga”. Mattssons ovilja att ta ansvar för de reaktionära strukturer festivalprogrammen befäster är inte ovanlig. Inte heller hans åsikt att det generellt skulle finnas fler manliga än kvinnliga artister. Här antar vi att Mattsson menar globalt, eftersom Peace and Love är en av många festivaler som bjuder in flertalet internationella gäster. Uttalandet skulle också tyda på att det är den slutgiltiga statistiken, inte snedvridningen i utväljandet, som bidrar till detta. Bokar man inte kvinnor får man inga kvinnliga akter. Inte tvärtom.

Vi lät Peace and Love svara på frågor om hur de ser på problemet och hur det kan komma sig att Peace and Love har det mest ojämställda program vi hittills har stött på inför festivalsommaren 2013. Det svar vi fick var ett dokument om hur organisationen ställer sig inför jämställdhetsperspektiv på festivaler. I dokumentet står det att Peace and Love inte gör skillnad på kön när man bokar artister och att de utöver musikakterna även har en hel del andra arrangemang (Barnens Peace and Love, Performanceprogram) där det finns fler kvinnor inbokade. Att det totalt sett ser lite bättre ut rättfärdigar inte att det bland musikakterna råder en mycket stor snedvridning i bokningarna. Det är dessutom musikakterna som marknadsförs mest av Peace and Love.

Det finns uppenbarligen en snedvridning i branschen och Peace and Love skulle kunna vara en stark kraft till att ställa det hela till rätta. Hur kan en festival som anser att ”initiativet till att skapa en jämställd festivalscen är viktigt” samtidigt säga att de inte har någon ”direkt jämställdhetspolicy”?

Många festivaler får bidrag och sponsorpengar från kommun och näringsliv. Där är varken Way Out West eller Peace and Love något undantag. De får bidrag från sina respektive kommuner och Coop förnyade nyligen sitt sponsoravtal med Peace and Love. Med detta ekonomiska stöd följer också möjligheten att ställa krav. Ligger det verkligen i en kommuns eller en kooperations intresse, som företräder sina invånare respektive medlemmar, att stödja en verksamhet där till stora delar bara män får synas?

I strävan för ett mer jämställt musiksverige har både arrangörer, kommuner, sponsorer och andra aktörer ett ansvar. Varje aktör har sitt ansvar. Ta det ansvaret och bidra till en förändring nu!

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2022 Göteborgs Fria