Fler cyklister ger en säkrare stadstrafik | Göteborgs Fria

Debatt


Erik Sandblom
Göteborgs Fria

Fler cyklister ger en säkrare stadstrafik

Trafik Trafikkontoret redovisar ännu en gång att cyklingen inte ökar i Göteborg (GFT 16/2). Trafikkontoret nämner de många gatuarbetena under som en faktor, men det håller inte som förklaring. Cyklingen i Göteborg har inte ökat på 20 år, trots en omfattande utbyggnad av cykelnätet, skriver Erik Sandblom.

Kan det vara så att cykelnätet helt enkelt inte gillas av cyklister? Bloggaren Gbgcyklaren visar hur utbyggnaden av cykelnätet mellan Kapellplatsen och Vasaplatsen har gjort cykelvägen 300 meter längre, en ökning på 30 procent. Möjligen kan den nya banan anses vara tryggare eftersom den följer den mindre trafikerade Molinsgatan istället för Aschebergsgatan. Men den möjligheten fanns hela tiden. Vill man nu cykla raka vägen längs Aschebergsgatan måste man känna sig som en lagbrytare, eftersom cyklister enligt Trafikförordningen är skyldiga att använda de cykelbanor som finns.

På en annan blogg – Kalle Cyklar – visas hur cykelbanor numera dras förbi rondeller. Cyklisterna måste åka runt utsidan av rondellen för att biltrafiken ska kunna härja fritt. Men inte nog med det, dessutom gör cykelbanan ett extra knix med nittiograderssvängar så att den även går utanpå de bilister som står och väntar på att få köra in i rondellen. Svängarna görs inte mjuka utan tvärtom så tvära som möjligt. Man kan nästan se hur trafikplanerarna tänker att om bilisterna måste sakta ner till 30 i rondellen, så ska cyklister banne mig få sakta ner ännu mer!

En orsak till denna mentalitet skulle kunna vara att motortrafikanter upplever att cyklister ”kommer från ingenstans”. Statistiken visar att bland omkomna cyklister är högersvängande lastbil en vanlig orsak. Det beror på hur lastbilarna är konstruerade. Chauffören har en stor vägg bakom sig. När chauffören ska svänga höger och tittar över högra axeln syns bara en vägg. För att komma runt detta utrustar man lastbilar med ett stort antal speglar. Men forskning från tyska trafikministeriet visar att chauffören inte kan titta i alla speglarna samtidigt. Tyska cykelfrämjandet ADFC föreslår därför att lastbilarna utrustas med så kallad bromsassistent, som bromsar lastbilen vid högersväng om en fotgängare eller en cyklist står i vägen.

Det är olyckligt att lastbilar släpps ut på stadsgatorna trots att förarna inte kan se var de kör. Under tiden som en bättre lösning tas fram skulle lastbilarna kanske utrustas med en skylt: ”Jag ser inte när jag svänger höger”.

En resa till Köpenhamn visar hur annorlunda allting kan vara. Cykelbanorna är raka och breda, även genom korsningar med mycket biltrafik. Asfalten är slät. Alla cyklar, unga som gamla. Andelen cykelresor är två-tre gånger högre än i Göteborg, även på lite längre sträckor.

Det är väldigt bra med mer cykling, för forskningen visar att ju fler som cyklar desto säkrare blir det. Detta kallas ”safety in numbers” eller säkerhet i mängden. Bilister och lastbilschaufförer vänjer sig vid cyklister och lär sig att titta efter dem. Cykling minskar trängseln på vägar och i kollektivtrafiken. Inte minst är cykling mycket hälsosamt. Studier visar att cyklister lever längre och har lägre sjukfrånvaro.

Cyklister är inte någon sorts politiskt korrekta väsen vars högsta önskan är att krama träd. De är inte heller hönshjärnor som ”kommer från ingenstans”. De är helt vanliga människor med bråttom till jobbet. De vill komma fram, utan krusiduller.

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2018 Göteborgs Fria