Revisorer kritiserar kommunala nämnder | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Revisorer kritiserar kommunala nämnder

Brister gällande upphandling, stöd till elever och gällande familjehemsplaceringar av barn. Det är några av de brister som stadsrevisionen upptäckt i sin granskning av kommunens nämnder. De nämnder som får kritik är Arkivnämnden, SDN Angered, SDN Västra Hisingen och SDN Örgryte Härlanda.

Arkivnämnden

Allvarligast kritik riktas mot Arkivnämnden, där Stadsrevisionen konstaterar:

"Brister har iakttagits när det gäller verksamhetsövergripande intern

styrning och kontroll samt intern kontroll mer specifikt avseende inköp och upphandling." Det är tredje året i rad som Arkivnämnden får kritik.

SDN Angered

SDN Angered kritiseras för "att nämnden inte säkerställer att elever får det stöd i skolan som de har rätt till". Insatser för elever som riskerar att lämna grundskolan utan fullständiga betyg sker inte enligt skollagens krav, enligt Stadsrevisionen, som även påpekar att nämnden trots att bristerna varit kända länge inte har vidtagit tillräckliga åtgärder.

SDN Västra Hisningen

Trots att stadsrevisionen redan förra året påpekade att SDN Västra Hisingen inte hanterat föreningsbidrag enligt sina egna riktlinjer, kvarstår bristerna i år. Stadsrevisionen skärper därför kritiken jämfört med förra året.

SDN Örgryte-Härlanda

Stadsdelsnämnden i Örgryte-Härlanda lever inte upp till lagstiftningens krav kring familjehemsplacerade barn, enligt stadsrevisionen. Tidigare år upptäcktes brister, förutom i Örgryte-Härlanda, även i Angered och Askim-Frölunda-Högsbo. Men de två senare nämnderna har åtgärdat bristerna kring familjehemsplaceringar, enligt revisionen.

Rekommenderade artiklar

Tillgänglighetstest: En vanlig dag i Göteborg

Vilka spårvagnar, kaféer och museer som är tillgängliga går att se på Västtrafiks, Go:teborgs och Tillgänglighetsinventerats hemsidor. Vi gör en testresa med hjälp av dessa innan vi ger oss ut på stan – för att slippa bli stoppade av oväntade hinder.

Göteborg misslyckas med tillgängligheten – igen

På söndag, den 31 mars, ska Göteborg vara tillgängligt. Det målet satte kommunen upp efter att ha missat det nationella måldatumet den 31 december 2010. Men kommunens arbete ligger fortfarande bara i startgroparna.

Elever strejkar mot utvisningar

Schillerska gymnasiet i skolstrejk mot utvisningar i dag, tisdag. ”Ungdomar har makt att påverka” säger eleven Simon Boerenbeker Klang.

© 2020 Göteborgs Fria