Naiv Agrell behövs | Göteborgs Fria

Inledare


László Gönczi
Fria Tidningen

Naiv Agrell behövs

Wilhelm Agrell har kommit ut med en bok där han kritiserar regeringen för att mörka kring de svenska militära insatserna i Afghanistan. De svenska trupperna har, på order från USA, övergått från fredsbevarande till fredsframtvingande, vilket är samma sak som att vi deltar i ett regelrätt krig.

På Sveriges Radios fråga om ifall regeringen har vilselett riksdagen svarar han:

– Om man läser innantill i propositionstexterna har man inte tydligt angett vad skiftet har gått ut på. Det skulle jag säga möter kraven på att vilseleda.

I intervjuer framgår att riksdagen nog var väl medveten om detta avgörande skifte. Men allmänheten har, i varje fall enligt vänsterpartisten Hans Linde, inte fått tillräckligt med information. Vänstern är det enda partiet som har agerat emot insatserna.

Fria Tidningens inledarsida har flera gånger pekat på och protesterat mot att Sverige för krig. Jag är säker på att inte heller Agrell svävade i ovisshet om detta. Men jag är tacksam för att Agrell har lyckats lyfta frågan. Kanske leder det till en djupare insikt om att Sverige har avslutat en 200 årig fredsperiod.

© 2020 Göteborgs Fria