”Ingen slump att män använder mest våld” | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

”Ingen slump att män använder mest våld”

I Västra Götaland var 86 procent av dem som dömdes för misshandel år 2011 män. Föreningen Män för jämställdhet vill minska mäns våldsanvändande och ordnar därför en workshop i ickevåldskommunikation.

Att våld är ett samhällsproblem och att våldet bör minska är de flesta överens om. I Göteborg har flera allvarliga våldsbrott uppmärksammats i media det senaste året och en stor diskussion om hot på nätet har nyligen blossat upp.

Både män och kvinnor utsätts för våld – kvinnor främst inomhus av bekanta och män främst utomhus av obekanta – men gemensamt för de utsatta är att gärningspersonen oftast är en man. I Västra Götaland var 86 procent av dem som dömdes för misshandel och 99 procent av dem som dömdes för sexualbrott män, enligt Brottsförebyggande rådets senaste statistik som är från 2011.

För att komma till bukt med våldet måste det ses ur ett genusperspektiv, anser föreningen Män för jämställdhet.

– Att män är överrepresenterade beror på hur vi konstruerar maskulinitet. Förväntningarna på hur män ska vara är problematiska, de premierar aggressivitet, att vara framåt och att ta för sig, och tillåter inte empati, att tänka på andra eller sina egna känslor, säger Asgeir Persson, jämställdhetspedagog hos Män för Jämställdhet Göteborg.

Föreningen anser även att våldsanvändandet handlar om makt.

– Makt och våld är väldigt sammankopplat, det är ingen slump att män som grupp har mer makt och att män som grupp är mer våldsamma. Våld är ett utövande av makt, och vi har uppfostrat killar att vilja ha makt. Det gör att det kan kännas bättre att vara våldsam än maktlös.

Att minska våldsspråket är något som män i allra högsta grad skulle tjäna på, enligt Asgeir Persson.

– Vi män har mycket att vinna på det. Om inte annat om man tänker på hälsa. Män är oftare upplärda att köra snabbt, dricka mycket alkohol och att utöva andra riskbeteenden.

Den senaste tidens näthat, där flertalet kvinnor bland annat har fått hotbrev och trakasserats på Facebook, ser Asgeir Persson som ett uttryck för att vissa ser sig som förlorare när samhället blir mer jämställt.

– De som tidigare hade vissa självklara privilegier får nu dessa ifrågasatta. Tänker vi ihop det med en grupp som generellt sett är rätt dåliga på att hantera känslor och som inte är särskilt tränade i att uttrycka sig, så blir resultatet hat, ofta dåligt formulerat, riktat mot dem som de ser som vinnare av förändringen – det vill säga kvinnor.

Men egentligen vinner alla på jämställdhet, anser Män för Jämställdhet.

– Det finns stora vinster för män och killar i att ha ett jämställt samhälle. Dessa kanske inte går att mäta i makt eller pengar – som ofta värderas högt – utan vinsten ligger istället i tillgång till sina egna känslor, förmåga att ha meningsfulla relationer och att ha bra relationer med sina barn.

Därför arrangerar föreningen en workshop i så kallad non violent communication, ickevåldskommunikation, den 18 mars. Workshopen vänder sig till alla, oavsett kön och ålder.

– Det handlar om att lära sig att förmedla sina känslor utan att lägga över saker på någon annan, och utan att det blir en konflikt.

Förhoppningen är att workshopen ska ge deltagarna nya verktyg.

– När män försöker prata om känslor blir det ofta en problematiskt kommunikation, ett maktspråk. Man höjer rösten, använder härskartekniker och ser det som en kamp som ska vinnas. Att ”jag ska slå dig med mina argument” – det är en sorts våld, säger Asgeir Persson.

Fakta: 

Tips för att undvika maktspråk

1. Utgå från de fyra orden observation, känsla, behov och önskemål.

2. Först säger du vad du observerar, till exempel ”När jag ser att du ställer koppen där...”.

3. Sedan förklarar du känslan ”…känner jag mig arg...”.

4. Berätta sedan ditt behov: ”…eftersom jag har ett behov av att det är städat.”

5. Och slutligen kommer önskemålet: ”Kan du tänka dig att inte ställa din kopp där?”.

Rekommenderade artiklar

Systerskapet under luppen

Begreppet systerskap har länge använts av den feministiska rörelsen, men har på senare tid fått kritik för att vara ett uteslutande begrepp. GFT träffar fyra studenter från Göteborgs feministiska högborg, Kvinnofolkhögskolan, för ett samtal om systerskapet.

"Viktigt med separatism"

Cornelia Wahlgren och Miriam Hagström är med i Kvinnofolkhögskolans 8 mars-kommitté. De menar att systerskap och kvinnoseparatism är viktiga kampmetoder.

© 2020 Göteborgs Fria