Folkomröstning klubbad – men frågetecken kvarstår | Göteborgs Fria
Fria Tidningen

Folkomröstning klubbad – men frågetecken kvarstår

Det blir en folkomröstning i landstinget om neddragningarna i vården i Västerbotten. Men när den ska ske och vad som ska stå på valsedlarna är ännu oklart. Frilansjournalisten Karin Svanebro bevakade tisdagens fullmäktigedebatt i Umeå.

I tisdags klockan 05.00 lämnade en busslast med 34 ockupanter Dorotea. Stämningen var förväntansfull. I landstingsfullmäktige skulle de snart se resultatet av många dagars arbete med insamling av de underskrifter som med god marginal överskred de 10 procent av befolkningen som krävs för att en folkomröstning ska komma till stånd. De 24 801 personerna som skrev under instämde i Folkinitiativets krav på ett åtgärdspaket som säkerställer sjukvård för alla, med krav på att Dorotea sjukstuga får primärvårdsjour och tillbaka sina vårdplatser samt att Åsele får en egen ambulans.

Men ockupanterna i bussen var inte odelat positiva. Den 13 februari presenterade landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S) majoritetens förslag om hur frågan i folkomröstningen skulle ställas:

”För att minska underskottet i landstingets budget beslutades att minska antalet vårdplatser i Dorotea från fyra till två och att ersätta den stationerade ambulansen i Åsele med akutbil. Ska detta budgetbeslut med ovan nämnda åtgärder gälla tills vidare?”

– Med den formuleringen, skulle nog bara doroteaborna rösta nej, säger Margareta Dahlqvist från Doroteaupproret.

Det blev en fyra timmars het debatt i fullmäktige. Oppositionen menade att majoritetens förslag var långt ifrån det människor hade tagit ställning till på insamlingslistorna. De föreslog att frågan skulle ställas på följande sätt:

”Vill du ge Västerbottens läns landsting i uppdrag att utforma ett åtgärdspaket som säkerställer sjukvård för alla, vilket bland annat innebär att Dorotea sjukstuga får primärvårdsjour och vårdplatser som tidigare och att Åsele får en egen ambulans?”

Debatten handlade också om att majoriteten föreslagit att folkomröstningen skulle ske den 26 maj. På mors dag. Samtidigt har de meddelat att de inte kommer att ta någon hänsyn till valresultatet om inte 50 procent av de röstberättigade går till valurnorna. Oppositionen föreslog att folkomröstningen ska ske vid nästa val och anklagade majoriteten för att vara odemokratiska om de inte tänker respektera valresultatet. Därför genomdrev de en återremittering av frågan om vad som ska stå på valsedlarna. Frågan ska behandlas igen inom några veckor. Först därefter kan ett datum bestämmas. Men att det blir en folkomröstning stod klart efter omröstningen.

Under bussresan tillbaka var stämningen lättad.

– Vi är nöjda med att frågan återremitterades. Den måste skrivas om!, säger Kerstin Söderström, från Doroteaupproret..

Fakta: 

Detta har hänt:

I februari förra året ockuperades Doroteas sjukstuga i protest mot att kommunens fyra akutvårdsplatser skulle läggas ner, som en del av ett större sparpaket i Västerbottens län som landstinget beslutat om. I Åsele kommun tvingades ambulansstationen läggas ner och ersattes med en så kallad akutbil och Malå och Sorsele har också drabbats genom nedlagd ambulansstation och indragna vårdplatser. Protesterna ledde till att uppstartade Doroteaupproret startade en namninsamling för att försöka få till en folkomröstning för att återställa vården i länet. I början av december förra året lämnades de sista underskrifterna till landstinget, som med god marginal når upp till kravet för att få genomföra en folkomröstning.

Rekommenderade artiklar

Vindkraftens dilemma

70 procent av invånarna i Sverige vill att det satsas mer på vindkraft. Men när kraftverken hamnar i ens närområde är det många som protesterar. Just nu pågår protester mot en vindkraftanläggning i Göteborgs skärgård.

Kampanj uppmanar MP att rösta nej till LOV

Med lagen om valfrihetssystem, LOV, konkurrerar privata aktörer med de offentliga. Om systemet ska införas i Göteborg ska snart upp för beslut. Nu har en kampanj startat som riktar sig till Miljöpartiet, som ännu inte bestämt var de står i frågan.

Sjuåriga Rosaria utvisas till Iran – utan medborgarskap

Bortom statistiken

Rosaria har bott i Sverige i nästan halva sitt liv tillsammans med sin mamma Akram Safari. Nu kan de båda tvingas att återvända till Iran, ett land där Rosaria inte har något medborgarskap och därmed inte heller några rättigheter.

De rödgröna vill satsa miljoner på utsatta skolor

I våras saknade 17 procent niondeklassarna i Göteborg behörighet till gymnasiet. Den rödgröna majoriteten vill nu göra en satsning på de mest utsatta skolorna i Göteborg för att öka likvärdigheten skolor emellan.

FN kritiserar Sveriges behandling av samer

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter riktar återigen kritik mot hur staten behandlar samerna. Mer makt åt sametinget, lagar som ska skydda samernas rätt till land- och naturresurser och mer flexibla krav på bevisbörda och ekonomiskt stöd vid marktvister är de förändringar som FN vill se.

Fria.Nu

© 2020 Göteborgs Fria