Röda Korset: Absurda hinder stoppar familjeåterförening | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Röda Korset: Absurda hinder stoppar familjeåterförening

Barnfamiljer från Somalia väntades få lättare att återförenas i Sverige efter en ny vägledande dom från Migrationsöverdomstolen i januari. Men hittills har hälften av de sökande fått avslag. Röda Korset pekar på absurda krav som många har svårt att leva upp till.

Enligt humanitär rätt har staterna skyldighet att underlätta återförening av familjer som splittrats i krig och konflikter. Ändå nekas många somaliska familjer återförening i Sverige. En ny rapport från Röda Korset och Sociala Missionen beskriver nuläget för splittrade flyktingfamiljer.

– Många tror att frågan var löst i och med domen i januari, men det är fortfarande många som inte får återförenas, säger Anki Carlsson, en av rapportförfattarna och ansvarig för migrationsfrågor hos Röda Korset. Det finns många olösta frågor och beviskraven är så höga att människor i den här situationen inte kan leva upp till dem.

Fram till år 2009 fick drygt 90 procent av alla somalier med anhöriga i Sverige återförenas, men två beslut som Migrationsöverdomstolen fattade år 2009 och 2010 kom att leda till hårdare krav på att kunna styrka sin identitet. För somalier blev det omöjligt eftersom somaliska id-handlingar inte accepteras i Sverige, med hänvisning till att det inte finns någon somalisk stat. Men den 24 januari i år kom en ny dom från Migrationsöverdomstolen, som enligt Migrationsverket gör det lättare för barnfamiljer att återförenas. I domen slogs det fast att undantag från id-kraven kan göras för barnfamiljer om de kan styrka släktskap med dna-test. Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik kommenterade domen i ett pressmeddelande:

– Domen öppnar vissa av de dörrar som Migrationsöverdomstolen stängde med sina domar för två år sedan. Nu kan vi återgå till den mer generösa tolkning som vi gjorde tidigare när det gäller barnfamiljer.

Sedan dess har Migrationsverket fattat beslut i 3 600 ärenden om familjeanknytning från Somalia, men endast hälften, 1 800 personer, har beviljats asyl. Orsaken är, enligt Röda Korset, att många inte omfattas av den nya lättnaden. Det är endast biologiska barnfamiljer som kan återförenas.

– Det är jättevanligt i krig och konflikter att man tar hand om släktingbarn eller andra barn, vars föräldrar är döda. Somaliska familjer har levt i konflikt länge och vi ser fall där de biologiska barnen får komma hit, men inte de andra barnen i familjen, säger Anki Carlsson.

Andra som inte omfattas av den nya lättnaden är barnlösa par, föräldrar med barn som levt tillsammans kortare tid än två år och barn som hunnit fylla 18 år. Föräldralösa syskon kan inte heller återförenas.

– Det finns ingen reglering för hur de ska söka eftersom det bara är vårdnadshavare som får ansöka om återförening med barn. Barn kan inte söka själva, säger Anki Carlsson.

En annan vanlig orsak till avslag är att familjemedlemmarna lämnar olika uppgifter. GFT har träffat Abullahi Hussein Omar vars familj nekas asyl i Sverige eftersom hans barn uppgett fel födelsedagar.

– Det är ett typexempel, säger Anki Carlsson. Man kräver så kallade samstämmiga uppgifter, men det är vanligt att det blir fel i utredningarna, ofta handlar det om datum. Det är inte som i Sverige att alla kan rabbla födelsedatum, utan man kanske har tilldelats ett datum för den dagen man registrerade sig.

Om minnet sviktar eller om familjemedlemmar minns saker på olika vis kan man också få avslag.

– Många har levt åtskilda länge och när man ska berätta kronologiskt om olika händelser är det lätt att det blir fel.

Röda Korset hoppas nu på en lagstiftning på området, som de menar bör tydliggöra vilka som ska omfattas och vilka beviskrav som ska gälla. En ny lag väntades den 1 juli 2012, men så har det inte blivit.

– Vi ser hur liknande handlingar värderas olika i olika ärenden. Det måste vara någon ordning och reda och det måste vara likvärdigt. Det behövs en rejäl översyn. Nu är det politikernas sak att ta upp frågan igen. Jag hoppas att det inte är deras vilja att det ska vara på det här sättet, där rättigheter fortfarande kränks, säger Anki Carlsson.

Rekommenderade artiklar

Svårt för äldre att påverka sin omsorg

Äldre har liten möjlighet att påverka eller förbättra sin omsorg. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet som granskat hur klagomål och lex Sarah-anmälningar hanteras.

Han får inte träffa sina barn

Abdullahi Hussein Omar har väntat på att få träffa sin familj i sex år. Men trots att dna-testerna bekräftar deras familjeband nekas de återförening i Sverige.

Aidsdag uppmärksammas

Den 1 december är den internationella Aidsdagen. Det uppmärksammas på flera håll i Göteborg.

"Kommunen borde lyssna på oss somalier"

I dag, onsdag, håller Göteborgs stad en konferens om familjeåterförening av somaliska familjer. Men Neutrala ungdomsföreningen är kritiska till att somaliska föreningar inte bjudits in och menar att kommunen måste bli bättre på att samarbeta. Det är också ett av kommunens mål.

© 2018 Göteborgs Fria