"Kommunen borde lyssna på oss somalier" | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

"Kommunen borde lyssna på oss somalier"

I dag, onsdag, håller Göteborgs stad en konferens om familjeåterförening av somaliska familjer. Men Neutrala ungdomsföreningen är kritiska till att somaliska föreningar inte bjudits in och menar att kommunen måste bli bättre på att samarbeta. Det är också ett av kommunens mål.

Till Göteborg väntas knappt 1 500 somaliska anhöriga det närmaste året, på grund av nya regler som kan underlätta för barnfamiljer att återförenas i Sverige. För att informera kommunanställda arrangerar Social resursförvaltning en temadag i dag, onsdag. Frågor som ska besvaras är bland annat "Vilka förväntningar och förhoppningar finns bland de väntande anhöriga i Sverige?"

Två personer med somalisk bakgrund står på talarlistan, men Aliyare Gaani, styrelseledamot hos Neutrala ungdomsföreningen, anser att ett fåtal personer inte kan uttala sig för en hel grupp, och att stadens somalier borde inkluderas och tillfrågas om de vill medverka på liknande arrangemang i högre utsträckning.

Tomas Magnusson, som jobbar på kommunens enhet för migration och återvandring, är projektledare för temadagen.

– Det är klart vi kunde ha kontaktat föreningar innan och frågat om deras synpunkt på arrangemanget, det är fullt möjligt att göra så. Men jag tror att de kommer att bli väldigt nöjda, det är två kunniga föreläsare, jag tycker inte att det finns någon motsättning, säger han.

Kommunens kommunikation med stadens somalier är ett generellt problem, enligt Aliyare Gaani. Han anser att de somaliska föreningarna skulle kunna vara till stor hjälp i kommunens integrationsarbete.

– Vi svenska somalier kan hjälpa till med återförening, boende, språk och utbildning, hur man anpassar sig till samhället. Men det är aldrig någon som ringer oss somalier och frågar: hur vill ni lösa de här problemen? Istället tas besluten av folk som inte har någon aning.

När Aliyare Gaani kom till Sverige som 21-åring 1989 hade det varit till stor hjälp om det funnits någon som kunde guida honom i det nya samhället, säger han.

– När jag kom till Sverige hade jag stora förväntningar och var så sugen på att komma in i samhället. Men det fanns ingen som lärde mig mina rättigheter och skyldigheter. Jag bodde i en etta och hade 20-30 kompisar som hälsade på varje kväll. Jag hade aldrig hört talas om "störning", det finns inte i hemlandet, så jag förstod inte att grannarna stördes förrän socialen sa till.

Efter det bestämde sig Aliyare Gaani för att engagera sig i intregrations- och samhällsfrågor.

– Jag vill försöka hjälpa till så inte andra hamnar i samma situation som jag. Det är många somaliska föreningar som vill ställa upp och göra någon nytta. Men ingen bryr sig om vår kunskap. Politiker och tjänstemän borde lyssna på oss.

Ansvarigt kommunalråd, Thomas Martinsson (MP), säger att samverkan med somaliska föreningar är ett av kommunens mål.

– Vi ser det som jätteviktigt att samverka med föreningslivet och de somaliska och somalisvenska föreningarna och andra organisationer, det är ett av social resurs förvaltnings uppdrag. Men att nå ut med information är alltid en utmaning, så känner man sig inte inbjuden får man gärna kontakta social resursförvaltning, säger han.

Under oktober och november har offentliga verksamheter och ideella föreningar tillsammans anordnat workshops gällande anhöriginvandringen. Nu håller stadsledningskontoret på att utreda hur tankarna därifrån kan följas upp och hur kommunens samverkan med personer med somalisk bakgrund kan fördjupas.

– Integration kan inte möjliggöras av offentlig sektor ensam, så det är nödvändigt att vi hittar kontaktytor, säger Thomas Martinsson.

Rekommenderade artiklar

Svårt för äldre att påverka sin omsorg

Äldre har liten möjlighet att påverka eller förbättra sin omsorg. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet som granskat hur klagomål och lex Sarah-anmälningar hanteras.

Han får inte träffa sina barn

Abdullahi Hussein Omar har väntat på att få träffa sin familj i sex år. Men trots att dna-testerna bekräftar deras familjeband nekas de återförening i Sverige.

Röda Korset: Absurda hinder stoppar familjeåterförening

Barnfamiljer från Somalia väntades få lättare att återförenas i Sverige efter en ny vägledande dom från Migrationsöverdomstolen i januari. Men hittills har hälften av de sökande fått avslag. Röda Korset pekar på absurda krav som många har svårt att leva upp till.

Aidsdag uppmärksammas

Den 1 december är den internationella Aidsdagen. Det uppmärksammas på flera håll i Göteborg.

© 2018 Göteborgs Fria