Frölundaskolor i pilotprojekt för barns rättigheter | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Frölundaskolor i pilotprojekt för barns rättigheter

I veckan hölls MR-dagarna, där MR står för mänskliga rättigheter, på Svenska mässan i Göteborg. En av inspirationskällorna var Önneredsskolan och Kannebäcksskolan i Frölunda, som jobbar med ett pilotprojekt där de låter FN:s barnkonvention genomsyra skolornas verksamhet.

I måndags och tisdags hölls den tolfte omgången av MR-dagarna, nordens största konferens om mänskliga rättigheter. Med seminarier, utställare, debatter och workshops var det ett tillfälle till inspiration för alla som ville fördjupa sina kunskaper om mänskliga rättigheter. I år hölls dagarna i Göteborg, och med fokus på såväl globala som lokala frågor gavs många exempel på hur olika aktörer jobbar med de mänskliga rättigheterna som utgångspunkt.

Ett av många seminarier stod två Frölundaskolor och Unicef för. Under två års tid har Önneredsskolan och Kannebäcksskolan jobbat med att ta fram former för hur en skola kan jobba med FN:s barnkonvention, allt efter en modell som Unicef utarbetat i England och Kanada och som där har gett goda resultat.

– Det har lett till färre kränkningar, tryggare barn och att de känner till sina rättigheter, säger Liv Lindahl, pedagogisk handledare på Önneredskolan.

I Sverige är konceptet nytt och de båda Frölundakolorna har från grunden jobbat fram en svensk variant på det som i England kallas ”Rights respecting schools”, skolor som respekterar barns rättigheter. Tanken är att barnens kunskaper ska vara mycket djupare än att bara kunna rabbla barnkonventionens artiklar utantill, och alla på skolan ska vara delaktiga i processen.

– Man tänker att alla är så duktiga på det här i Sverige, men här fick vi tänka ut konkreta saker att jobba på, säger Liv Lindahl.

Pilotprojektet har inte varit helt lätt, då man arbetat med riktlinjer som finns i England och anpassat dem till en svensk kontext. Men efter hand hittade man former. Det skapades ett råd där barnen fanns representerade och på lektionerna jobbade man på olika sätt med barnkonventionens betydelse. Man gjorde trygghetsvandringar och intervjuer med barnen, där det till exempel kom fram att de ville veta vilka vuxna som skulle vara rast-värdar. Ett problem som var lätt att åtgärda, men som inte hade uppmärksammats förut.

– Vi lärde oss hur man kunde ställa frågor och komma förbi de inövade svar som barn kan ge, säger Sofia Swahn, pedagog på Kannebäcksskolan.

Man märkte också att många barn inte kände till vilka rättigheter de har, men efterhand som man jobbade kontinuerligt med frågorna såg man en förändring.

– Barnen började uppmärksamma sina egna hemförhållanden och drog sina egna slutsatser. När de diskuterade rätten till sina föräldrar så sade en elev "men jag får inte träffa min mamma". Sådana frågor är svåra att bolla tillbaka, säger Petra Runby, pedagog på Kannebäcksskolan.

Under arbetet har man också utvecklat ett bättre samarbete med Barn- och ungdomspsykiatrin och Individ- och familjeomsorgen.

– Vi hoppas att vi kan upprätthålla de kanalerna framöver, säger Liv Lindahl.

Utifrån Göteborgsskolornas arbete kommer Unicef under hösten 2013 att gå vidare med att uteckla en svensk modell, och tanken är att konceptet framöver ska lanseras i större skala i Sverige.

Rekommenderade artiklar

Vill skapa en socialt hållbar stad

Klyftorna och segregationen ökar och många har i dag en känsla av att stå utanför. För att kunna motarbeta detta har Mistra Urban Futures startat ett projekt med målet att skapa verktyg för en rättvis och socialt hållbar stad.

Livet förkortas längs linje 11

Det tar 55 minuter med 11:ans spårvagn från Rymdtorget till Långedrag. Men det är en livsavgörande resa då det skiljer flera år i förväntad livslängd mellan de olika områdena. GFT tog 11:an och hoppade av vid de både hållplatserna för att höra vad invånarna tänker om skillnaderna.

Klass på liv och död

På pappret är Göteborg en välmående stad, med en befolkning som blir allt friskare och väntas leva allt längre. Men segregationen är stor och bakom de generella siffrorna gömmer sig stora skillnader i hur länge vi förväntas leva.

Skolinspektionen granskar Skårsskolan

På väg till skolan kidnappades en nioåring den 8 november. Den aktuella skolan, Skårsskolan i Örgryte, upptäckte inte att eleven saknades och hörde inte av sig till föräldrarna. Nu har Skolinspektionen på eget initiativ beslutat att granska skolan.

Våld i skolor ska polisanmälas

Våld och hot i skolor ska minimeras genom förebyggande arbete och genom att brottsliga handlingar polisanmäls. Det är innebörden i ett nytt stöddokumentet som bland andra Ung & Trygg och polisen har tagit fram.

© 2018 Göteborgs Fria