Fritid Centrum beklagar att alla inte kunde komma in | Göteborgs Fria

Debatt


Cecilia Kollback
Göteborgs Fria

Fritid Centrum beklagar att alla inte kunde komma in

Kritik har riktats mot Fritid Centrum som arrangerade ett Öppet Hus-möte som inte var tillgängligt. Cecilia Kollback, sektorschef, och Erik Billander, enhetschef, svarar på kritiken.

Lisbet Karlsdotter tar i en debattartikel upp den situation som uppstod i samband med att Fritid Centrum för en tid sedan bjöd in till visning av sina lokaler på Vallgatan. En inbjudan hade gått ut till de ungdomsföreningar som verkar i Centrum, bland annat ”Unga rörelsehindrade Göteborgsklubben”.

Vi är de första att beklaga att några av våra besökare inte kunde komma in i lokalen eftersom den inte är tillgänglighetsanpassad. Även om vi försökte göra det bästa av situationen, borde vi ha valt en annan lösning för vårt arrangemang.

Vi vill samtidigt peka på att Vallgatan är en tillfällig lösning av lokal, främst för vår personal. Under tiden arbetar Fritid Centrum aktivt för att hitta en tillgänglighetsanpassad lokal för mindre möten och projektarbeten.

Fritidsverksamheten i Centrum är i huvudsak inriktad på att lotsa och stödja unga till att delta i olika fritidsaktiviteter som arrangeras av dem själva eller av andra. Det är inte en fritidsgård vi söker. Vi letar istället efter en lokal där personalen kan ha sin bas och dit ungdomar kan komma för att få råd och stöd. Vi ser det som viktigt och självklart  att detta blir en tillgänglighetsanpassad lokal.

Under tiden väljer vi, om det behövs, alternativa sätt för vårt samarbete med ungdomar som har en funktionsnedsättning. När det exempelvis är aktuellt att träffas kommer vi att vara på ställen där alla kan delta och dit alla kan ta sig.

Fakta: 

<h2>Replik: Fritid Centrum och tillgänglighet</h2>

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2018 Göteborgs Fria