Fritid Centrum beklagar att alla inte kunde komma in | Göteborgs Fria

Debatt


Cecilia Kollback
Göteborgs Fria

Fritid Centrum beklagar att alla inte kunde komma in

Kritik har riktats mot Fritid Centrum som arrangerade ett Öppet Hus-möte som inte var tillgängligt. Cecilia Kollback, sektorschef, och Erik Billander, enhetschef, svarar på kritiken.

Lisbet Karlsdotter tar i en debattartikel upp den situation som uppstod i samband med att Fritid Centrum för en tid sedan bjöd in till visning av sina lokaler på Vallgatan. En inbjudan hade gått ut till de ungdomsföreningar som verkar i Centrum, bland annat ”Unga rörelsehindrade Göteborgsklubben”.

Vi är de första att beklaga att några av våra besökare inte kunde komma in i lokalen eftersom den inte är tillgänglighetsanpassad. Även om vi försökte göra det bästa av situationen, borde vi ha valt en annan lösning för vårt arrangemang.

Vi vill samtidigt peka på att Vallgatan är en tillfällig lösning av lokal, främst för vår personal. Under tiden arbetar Fritid Centrum aktivt för att hitta en tillgänglighetsanpassad lokal för mindre möten och projektarbeten.

Fritidsverksamheten i Centrum är i huvudsak inriktad på att lotsa och stödja unga till att delta i olika fritidsaktiviteter som arrangeras av dem själva eller av andra. Det är inte en fritidsgård vi söker. Vi letar istället efter en lokal där personalen kan ha sin bas och dit ungdomar kan komma för att få råd och stöd. Vi ser det som viktigt och självklart  att detta blir en tillgänglighetsanpassad lokal.

Under tiden väljer vi, om det behövs, alternativa sätt för vårt samarbete med ungdomar som har en funktionsnedsättning. När det exempelvis är aktuellt att träffas kommer vi att vara på ställen där alla kan delta och dit alla kan ta sig.

Fakta: 

<h2>Replik: Fritid Centrum och tillgänglighet</h2>

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Lär för fan era söner att hålla fingrarna i styr

Way Out West var bland det roligaste jag har gjort. Men jag var där för att ha kul för mig och ingen annan. Jag var inte där för mannen jag aldrig sett förut som tog på mig i publikhavet till Major Lazer ungefär klockan 23 på lördagen. Jag var faktiskt där allra minst för honom, skriver Lava Franck 16 år.

Debatt
:

En av fyra saknar hjälpmedel

Regeringens hjälpmedelsutredning är nu klar. Uppdraget var åtgärder som ökar delaktigheten i samhällslivet och gör hjälpmedelstilldelningen mera likvärdig över landet – något som kräver en rättighetslag, skriver Neuroförbundet.

© 2017 Göteborgs Fria