Fritid i Centrum utestänger rörelsehindrade | Göteborgs Fria

Debatt


Göteborgs Fria

Fritid i Centrum utestänger rörelsehindrade

Fritid i Centrum bjuder ungdomar för presentation av deras verksamhet. Unga Röresehindrade reagerar starkt på att arrangemanget inte var tillgänglighetsanpassad, och tycker att kommunen ska skämmas för sitt agerande.

Göteborg Centrum ger pengar till verksamhet som utestänger ungdomar med rörelsehinder. Helt klart är att det finns ett sunkigt tänkande i Göteborgs kommun när det gäller tillgänglighet. Ungdomssatsningen Fritid i Centrum bjuder in till Öppet hus för att presentera sin verksamhet för ungdomar i ålder 13 år och uppåt. Problemet är att deras lokal kan man endast nå med trappor.

”Ingenting är omöjligt eller knäppt!” skriver Fritid i Centrum på sin hemsida. Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben tycker att det är fan så knäppt att bokstavligen utestänga alla ungdomar som inte kan gå i trappor. Vi hade tillsammans med Utopia och GIL fått inbjudan att mingla och fira i deras lokaler men det får vi göra ute på gatan! Tack för detta Göteborg stad Centrum!

Hur tänkte kommunen här? Varför inbegriper ni inte ungdomar med funktionshinder i era satsningar på ungdomar och fritid? Ni snackar alltså bara skit när ni skriver och talar om En stad för alla (ingen fråga, ett konstaterande).

Det bor drygt 56 000 personer i stadsdelen Centrum. Stadsdelsnämndens uppdrag är att företräda alla medborgare i centrum.

Demokrati berör oss alla och barn och ungdomar måste uppleva demokrati för att förstå och använda sig av den. Vilka signaler ger kommunen till ungdomar med funktionshinder när de stänger dem ute från möjligheten att delta i kommunal verksamhet? Jo, att de inte räknas som medborgare i sin egen stad och vad det gör med deras självförtroende och självkänsla kan man lätt räkna ut.

Det är en skam att Göteborgs kommun agerar på detta sätt år 2012!

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Breddning av Hjuviksvägen ingen bra lösning

I en debattartikel daterad måndag 10 juni uppmanar Nätverket Hjuviksvägen trafiknämndens ordförande Johan Nyhus (S) att lämna ut nyttokalkylerna för vägprojektet. Hittills har inte vi i Alliansen heller tagit del av några sådana, skriver Martin Wannholt (M).

Debatt
:

Ätstörningar drabbar de ”duktiga flickorna”

I Västra Götaland drabbas 500 personer om året av ätstörningar. Resurserna för vård är redan begränsade, och nu ska ätstörningsvården spara 1,5 miljoner kronor genom att sluta ta emot patienter över 22 och dra ner på slutenvårdsplatserna. De här nedskärningarna drabbar en grupp människor i samhället och det är unga tjejer, skriver Amanda Ljungman, Rebecka Nyqvist och Lovisa Lundqvist, studenter, Genusvetenskap.

Debatt
:

Utan hyrestak dyrare bostäder

Försvinner hyrestaket är det endast fastighetsägarna som tjänar på detta, utan att service, reparationer och underhåll blir bättre, skriver Lennart Sjöstedt, Hyresgästföreningen.

Fria.Nu

© 2018 Göteborgs Fria