Forskare: ”Nödvändigt att invånare påverkar staden" | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Forskare: ”Nödvändigt att invånare påverkar staden"

Det är inte hållbart att lämna makten helt åt politiker och företag – invånare måste också vara med i kommunala beslut. Det menar Jenny Stenberg, som forskar om medborgardialog och stadsbyggnad på Chalmers. Hon vill att Göteborg ska inspireras av kenyanska Kisumu.

Under våren 2005 bjöds Göteborgs invånare in för att tycka till om ombyggnaden av Södra Älvstranden. Utgrävningen av Götatunneln var i slutskedet och genom Dialog Södra Älvstranden diskuterade olika medborgarlag vad som skulle kunna göras med ytan som skulle frigöras när bilarna körde nere i tunneln. Evenemangstråk, restauranger och roliga aktiviteter för alla åldrar var populära förslag.

I juni 2006 hölls invigningen av Götatunneln och många var besvikna över att den flerfiliga bilvägen ovan mark var kvar. Det blev ingen bilfri kaj, som många hade hoppats.

I kölvattnet efter Dialog Södra Älvstranden startade Mellanplats, ett interaktionsforskningsprojekt vid Chalmers som undersöker samspelet mellan medborgarinitiativ och inbjudet deltagande i stadsutveckling.

– Det var visserligen positivt med inbjudet deltagande om Älvstranden, men erfarenheterna inkorporerades inte i planeringen. Mellanplats startade delvis som ett resultat av besvikelsen, säger Jenny Stenberg, projektledare för Mellanplats och docent i stadsbyggnad.

Men Mellanplats inspirerades också av de goda erfarenheterna av 2006 års invånarplanering i Biskopsgården, där en invånargrupp bestående av 2 000 boende gav förslag gällande boende och förtätning. Dock påverkade inte heller den invånarplaneringen de ordinarie strukturerna, konstaterar Jenny Stenberg.

Hon menar att det viktigta är att ta lärdom av medborgar¿dialogernas misstag.

– Projekt har man för att utveckla och utmana existerande sätt att göra saker. Man måste lära från projekten – och det är det som går så trögt i Göteborg.

Jenny Stenberg arbetar nu med Mellanplats i Hammarkullen. Här har hon hållit en kurs i medskapande design – hur man skapar design utifrån dialog med invånare – för arkitekter och andra designers.

– Stadsplaneringen handlar för mycket om centrum och hamnen och om att det ska bli så fräckt. Det borde handla mer om hur miljonprogrammen ska utvecklas utan att hyrorna höjs.

Just nu är Hammarpark i fokus för Jenny Stenberg och två före detta studenter. Här håller de olika workshops för att invånarna ska vara med och skapa en ny plats i parken. Ungdomarna på fritidsgården Mixgården har föreslagit lysande dansmarkplattor, ett basketträd och möjligheter att måla graffiti. Andra har föreslagit grillplatser där vuxna kan umgås samtidigt som de kan se barnen leka. I lördags presenterades en fullskalig modell för parken utifrån de boendes idéer.

På liknande sätt borde Göteborgs invånare vara med i alla beslutsprocesser, menar Stenberg.

– Det pågår mycket partnerskapsplanering mellan kommunen och företag. Det förutsätts att politiker ska ta invånarperspektivet och att invånare inte ska vara med. Men det vi har sett när invånare är med är att de kommer med kunskap som ingen annan har. Det är nödvändigt att invånare påverkar stadens utveckling.

Förutom Göteborgs stads medborgardialoger bör kommunen även ta tillvara på gräsrotsengagemang, anser Jenny Stenberg. Något som inte fungerar i dag, säger hon.

– Det finns massor av människor som brinner för att utveckla staden och kommunen måste hitta sätt att kommunicera och ta tillvara på den kunskapen.

Men Jenny Stenberg tror att invånare kommer att få mer inflytande den närmaste tiden, bland annat eftersom kommunen förra året flyttade ansvaret för medborgardialog från att enbart ligga på central nivå till att även vara ett ansvar för stadsdelarna.

– Jag tror det kommer att ta ny fart nu, så det är helt rätt nu att starta initiativ underifrån.

En del kritiker menar att vissa grupper riskerar att bli underrepresenterade i dialogerna. Men det är ingen ursäkt för att undvika medborgarinflytande, anser Stenberg.

– Det är tydligt att många invånare är exkluderade i samhället i dag. Nu är det partnerskapen mellan politiker och företag som styr planeringen och exkluderade grupper får allt mindre makt. Det finns mängder av metoder för att inkludera fler invånare.

Inspiration skulle Göteborgs stad kunna hämta från den tredje största staden i Kenya, Kisumu. Här insåg miljö- och jordbruksdepartementen för ett par decennier sedan att slumområdenas gräsrötter måste få vara med i beslut, eftersom de annars agerar kontraproduktivt för sin egen utveckling, exempelvis genom att använda växtlighet som bränsle för matlagning trots att det hotar jordbruket.

Därför har medborgargrupper bildats, med ansvar för till exempel vatten, sophantering och hygien. De olika grupperna har direktkontakt med biståndsorganisationer och är till exempel med och påverkar hur man investerar i vattenledningar och bostäder.

– Precis som här är gentrifiering ett stort problem. De flesta bor i plåthus som de själva har byggt, så en viktig fråga är hur hus ska byggas som är så billiga att folk kan bo kvar.

För att förhindra korruption har man utvecklat system med öppna räkenskaper, där de som har hand om ekonomi redovisar den på en skylt varje vecka.

– Det är mycket större genomskinlighet än i Sverige. Varför ska vi inte ha ett system med medborgargrupper här? Det satsas massa projektpengar på att minska segregationen – låt medborgarna bestämma hur de ska användas. Om man kan göra det i Kenya, varför inte i Göteborg?

Rekommenderade artiklar

Medborgarinitiativ med sikte på valet 2014

En gräsrotsprocess i Göteborg ska genom dialog ta fram en medborgaragenda och en medborgarbudget inför valet 2014. På torsdag sätter initiativet Staden vi vill ha igång på allvar.

Så ska Göteborg bli miljövänligt

Sänkta hastigheter på bilvägar, supercykelbanor till ytterområden och en linbana som komplement till kollektivtrafiken. Det är några av förslagen i Göteborgs stads första miljöprogram, som ska lösa kommunens misslyckande att nå miljömålen.

Politisk strid om kollektivtrafikens biljettpriser

Alliansen och Sverigedemokraterna vill höja biljettpriserna för att mer pengar ska gå till sjukvården, medan de rödgröna menar att prishöjningen motverkar målet att fler ska resa kollektivt. I går, tisdag, hölls en intensiv debatt om det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Elever strejkar mot utvisningar

Schillerska gymnasiet i skolstrejk mot utvisningar i dag, tisdag. ”Ungdomar har makt att påverka” säger eleven Simon Boerenbeker Klang.

© 2018 Göteborgs Fria