Medborgarinitiativ med sikte på valet 2014 | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Medborgarinitiativ med sikte på valet 2014

En gräsrotsprocess i Göteborg ska genom dialog ta fram en medborgaragenda och en medborgarbudget inför valet 2014. På torsdag sätter initiativet Staden vi vill ha igång på allvar.

Ungefär 40 personer sitter uppdelade i smågrupper och diskuterar för fullt. Hur skapar vi en stad där folk rör sig? Hur får vi fler privatpersoner att engagera sig? Vi befinner oss på ett informationsmöte för initiativet Staden vi vill ha. Det är en gräsrotsprocess i Göteborgsområdet som genom medborgardialog ska ta fram folkets samlade förslag och ekonomiska prioriteringar. Första målet är att föra fram dessa i valdebatten 2014.

– Engagemanget i politiska partier minskar, men det betyder inte att folk är oengagerade. Det finns många enfrågerörelser och vi saknade en gemensam diskussion dem emellan, säger Hanna Jansson, som arbetat med förberedelserna inför Staden vi vill ha.

Inspirationen kommer från kanadensiska Montreal, där där det genomförts ett antal ”citizen summits”, medborgarmöten, som resulterat i en medborgaragenda och en kamp för en rättvis, inkluderande, grön och demokratisk stad.

Idén kring Staden vi vill ha handlar både om att att föra dialog med kommunens politiker för att förankra medborgarnas förslag och om att tillsammans börja förändra sådant som man inte behöver politikernas godkännande för.

De enda ramarna som den förberedande gruppen i Göteborg har tagit fram är att det ska hållas ett uppstartsmöte den 27 september, fler möten och aktiviteter, en medborgarstämma i november 2013, kampanjer inför valet 2014 och fortsatt arbete efter det.

Resten – som vilka frågor som ska drivas – är för alla som vill delta att fylla i. Något som väcker frågan om hur man ska hantera exempelvis högerextrema idéer.

Malin Widehammar, som också har arbetat med förberedelserna, säger att de håller på att diskutera frågan just nu.

– Vi håller på att formulera våra utgångspunkter. Det vi vill ha är ett demokratiskt samtal där alla är lika värda, så alla får komma till tals men man får inte kränka eller diskriminera någon i samtalet.

Utgångspunkten är att det inte ska bestämmas i förväg vad folk ska tycka, menar Hanna Jansson.

– Vi vill skapa ett öppet utrymme. Det är bättre att konflikter kommer upp under processen, så vi kan säkra att det sker genom en konstruktiv dialog, än att någon inte är välkommen. Det som kommer med i medborgaragendan ska vara bra för alla i Göteborg, säger hon.

Kan man komma överrens om något som är bra för alla, finns det inte alltid motsättningar?

– Jo det gör det, men i dagsläget ska vi inte fatta några beslut, utan föra dialog. Men längre fram i processen kommer vi kanske få använda omröstning, säger Malin Widehammar.

Om medborgarna inte kommer överrens om ett förslag och har olika åsikter i en fråga kan beslutet bli att föra fram flera olika perspektiv till politikerna.

– Det kan vara ett underlag som visar att ett problem finns i staden och att det finns olika åsikter om lösningen – men att politikerna måste ta alla åsikter på allvar, säger Hanna Jansson.

Göteborgs stad arbetar också med medborgardialog, men Hanna Jansson anser att det inte räcker.

– Då kommer initiativet uppifrån och agendan och ramarna är redan satta. Det är viktigt att ta tillvara på engagemang som kommer underifrån.

Malin Widehammar instämmer.

– Nu är det vi som sätter dagordningen. Vi vill utveckla demokratin till att handla om mer än att rösta vart fjärde år. Vi som bor i Göteborg är inte bara arbetare och konsumenter utan även samhällsmedborgare och politiska aktörer.

Rekommenderade artiklar

Forskare: ”Nödvändigt att invånare påverkar staden"

Det är inte hållbart att lämna makten helt åt politiker och företag – invånare måste också vara med i kommunala beslut. Det menar Jenny Stenberg, som forskar om medborgardialog och stadsbyggnad på Chalmers. Hon vill att Göteborg ska inspireras av kenyanska Kisumu.

Så ska Göteborg bli miljövänligt

Sänkta hastigheter på bilvägar, supercykelbanor till ytterområden och en linbana som komplement till kollektivtrafiken. Det är några av förslagen i Göteborgs stads första miljöprogram, som ska lösa kommunens misslyckande att nå miljömålen.

Politisk strid om kollektivtrafikens biljettpriser

Alliansen och Sverigedemokraterna vill höja biljettpriserna för att mer pengar ska gå till sjukvården, medan de rödgröna menar att prishöjningen motverkar målet att fler ska resa kollektivt. I går, tisdag, hölls en intensiv debatt om det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Elever strejkar mot utvisningar

Schillerska gymnasiet i skolstrejk mot utvisningar i dag, tisdag. ”Ungdomar har makt att påverka” säger eleven Simon Boerenbeker Klang.

© 2018 Göteborgs Fria