Allt fler självmord anmäls i vården i Västra Götaland | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Allt fler självmord anmäls i vården i Västra Götaland

Hittills i år har 60 självmord begåtts inom eller i nära anslutning till vården i Västra Götaland. Förra året skrev GFT om förslaget om en nollvision – som ännu inte har blivit verklighet.

Sedan den 1 februari 2006 måste självmord som begås i anslutning till hälso- och sjukvården och fyra veckor efter senaste kontakt med vården anmälas enligt Lex Maria. Med undantag för år 2010 har antalet anmälningar ökat varje år i Västra Götaland. År 2006 anmäldes 38 självmord och år 2011 gjordes 85 anmälningar. Hittills i år har 60 anmälningar gjorts, och om de fortsätter i samma takt kommer 2012 att vara det år som har flest Lex Maria-anmälda självmord.

När GFT förra året rapporterade om de ökade antal självmorden inom vården sa Jan-Åke Simonsson (S), sjukvårdspolitiker i Västra Götalandsregionen, att det borde införas en nollvision.

Har det införts någon nollvision än?

– Nej, vi har inte fattat beslut om det. Däremot tycker jag som politiker och medborgarföreträdare att det är en rimlig ambition. Vi håller på med en översyn av en utvecklingsplan för psykiatrin, och det är inte omöjligt att frågan aktualiseras då. Jag tror att en nollvision är något som alla kan ställa upp bakom, säger Jan-Åke Simonsson.

Förra året fick GFT veta att översynen av psykiatrin skulle vara klar inom ett år, det vill säga nu. Men enligt Jan-Åke Simonsson har deadline skjutits fram några år.

– Vi har kommit fram till att vi måste ta omtag kring det arbetet, därför har det blivit försenat.

Vad gör ni i dagsläget från politiskt håll för att förhindra självmord?

– Vi håller på och utvecklar samarbetet med föreningen Suicidprevention i Väst, och så följer vi ett exempel från Jönköping där det finns ett samarbete mellan olika aktörer för att kunna rycka ut och förhindra självmord. Det är ett samarbete mellan ambulans, räddningstjänst och psykiatri.

– Men det handlar om det som händer utanför våra verksamheter. När det gäller händelser inom våra egna verksamheter borde en nollvision fungera. Varje självmord är en tragedi, så varje Lex Maria-anmälan är ett misslyckande, säger Jan-Åke Simonsson.

Fakta: 

Den Suicidpreventiva dagen uppmärksammas varje år den 10 september. Läs mer i kalendariet i pappers-GFT den 8 september.

Lex Maria-anmälda självmord i Västra Götaland

(+ Lex Maria-anmälda självmordsförsök inom parentes)

2006: 38 (1)

2007: 69 (0)

2008: 70 (6)

2009: 83 (6)

2010: 66 (6) 

2011: 85 (6)

2012: 60 (1) (tom 2 september 2012)

Läs även

Psykiatrin förstod inte Rasmus rop på hjälp

Tidigare artiklar

Ökande antal anmälda självmord i vården (29/7 2011)

Suicidprevention i Väst: ”Det behövs mer samordning i regionen” (29/7 2011)

Vill du prata med någon?

Såväl du som tänker på suicid själv eller som är anhörig till någon kan kontakta:

www.hjalplinjen.se

Någon att tala med

Livlinan (för unga)

Spes (för närstående till personer som tagit sitt liv)

Hbt-jouren

Röda Korsets telefonjour

Suicidprevention i Väst

Rekommenderade artiklar

Arbetsmiljöverket: ”Psykiatrin borde ha anmält branden”

I maj larmade anställda inom SU:s psykosverksamhet att ledningen lät bli att anmäla allvarliga incidenter till Arbetsmiljöverket. En sådan incident var en brand. Arbetsmiljöverket har nu granskat händelsen och menar att arbetsgivaren borde ha gjort en anmälan.

Psykiatrin förstod inte Rasmus rop på hjälp

Den 3 september 2010 tog Rasmus, 21 år, sitt liv inne på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning på Östra sjukhuset. I måndags höll vänner och anhöriga en manifestation utanför sjukhuset för att uppmärksamma vårdens brister.

Elever strejkar mot utvisningar

Schillerska gymnasiet i skolstrejk mot utvisningar i dag, tisdag. ”Ungdomar har makt att påverka” säger eleven Simon Boerenbeker Klang.

© 2018 Göteborgs Fria