Dela på dagarna och tjäna pengar | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Dela på dagarna och tjäna pengar

I Göteborg tas endast 24 procent av föräldradagarna ut av män. En vanlig orsak till att heterosexuella föräldrapar väljer att mamman ska vara föräldraledig mest är att pappan har högre lön. Men GFT visar hur föräldrar kan maximera sin inkomst genom att dela mer lika.

Föräldraförsäkringen fungerar så att de två föräldrarna har totalt 480 dagar att dela på. Av dessa är 390 dagar inkomstrelaterade, och 60 av dessa dagar är reserverade för vardera föräldern. Utöver det får föräldrarna 90 dagar på så kallad lägstanivå, vilket är 180 kronor om dagen.

Vi utgår ni från en medelgöteborgsk familj, som vi kallar Miriam och Masoud Medelgöte, vilka nyligen har blivit föräldrar till Mio. Masoud tjänar medelinkomsten för män i Göteborg, 284 000 kronor om året, och Miriam tjänar medelinkomsten för kvinnor på 221 000 kronor om året. Vi räknar om det till dagsinkomster för att det ska gå lättare att jämföra med föräldrapenningen, och utgår ifrån en månad med 23 arbetsdagar. Masouds dagsinkomst är 1 028 kronor och Miriams 800 kronor.

För de 390 dagar som föräldrapenningen är inkomstrelaterad får Masoud 604 kronor per dag och Miriam 470 kronor per dag.

Om familjen Medelgöte väljer att Miriam ska ta ut en föräldradag och Masoud ska jobba så innebär hennes föräldrapenning och hans lön att de får 1 498 kronor i dagsinkomst. Om de gör tvärtom, att Masoud tar ut en föräldradag och Miriam jobbar blir dagsinkomsten 1 404 kronor. Än så länge lönar det sig alltså marginellt att den föräldern som har lägst lön tar ut föräldradagen.

Men, nu kommer vi till jämställdhetsbonusen.

Det är en bonus som föräldrar kan få efter att var och en tagit ut sina 60 reserverade dagar. Varje dag som den förälder som tagit ut minst föräldradagar tar ut en ny dag, får föräldrarna 50 kronor var i bonus. Om Masoud är hemma med barnet och Miriam jobbar får de alltså 1 504 kronor i dagsinkomst, vilket är sex kronor mer än om Masoud som har högst lön hade jobbat, en marginell vinst alltså.

Man skattar inte heller för jämställdhetsbonusen, vilket gör att den väger tyngre i plånboken än samma summa i lön.

Kruxet med jämställdhetsbonusen är att den har ett maxtak på 13 500 kronor per barn. Det innebär att familjen bara tjänar på att dela lika på 270 dagar. Resterande 210 dagar tjänar de mest på att Masoud jobbar.

I Göteborg tar män i snitt ut 24 procent av föräldradagarna, det vill säga 115 dagar. Om familjen Medelgöte istället ville maximera sin inkomst skulle Masoud ta ut de 60 reserverade dagarna plus 135 bonusdagar, alltså 195 dagar. Fortfarande ojämställt, men det innebär 40 procent av dagarna jämfört med snittmannens 24 procent.

Också på sikt kan det löna sig att dela lika. Detta eftersom föräldrarnas framtida löner påverkas av hur de delar upp föräldraledigheten. Enligt en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU (2010), kan heterofamiljer med två föräldrar öka mammans framtida inkomst genom att pappan tar ut mer föräldra¿ledighet.

När det förstfödda barnet är fyra år har mamman och pappan 4,5 respektive 7,5 procents lägre inkomst för varje månad han eller hon tagit ut föräldraledighet, enligt rapporten. Men, för varje månad som pappan är föräldraledig ökar mammans framtida årsinkomst med 6,7 procent. En månads pappaledighet har större positiv inverkan på mammans framtida lön, än motsvarade förkortning av mammans ledighet. Motsvarande gäller dock inte för pappan. En förklaring är att mäns låga föräldraledighetsuttag påverkar kvinnors karriär negativt, och att män som tar ut mer föräldraledighet även fortsättningsvis tar mer ansvar för hemarbetet.

Nu ska vi räkna med dessa siffror för familjen Medelgöte.

Om Miriam är föräldraledig en månad kommer hennes framtida månadslön (efter fyra år) ha minskat med 829 kronor. Motsvarande siffra för Masoud är 1 775 kronor. Men samtidigt som Masouds lön sjunker när han är ledig en månad ökar Miriams framtida månadslön med 1 234 kronor. Vem som än är hemma kommer familjen Medelgöte förlora pengar på föräldraledigheten jämfört med om båda arbetade. Men, enligt den här uträkningen, sjunker familjens totala framtida inkomst med några hundralappar mer om Miriam är föräldraledig en månad, jämfört med om Masoud är det.

Det här är givetvis en grov uträkning eftersom andra aspekter, som att förlora eller få en tjänst, eller att få löneökning på jobbet kan påverka lönen. Men exemplet med familjen Medelgöte visar ändå att det går att tjäna pengar på jämställd föräldraledighet. Vid extrema löneskillnader lönar sig dock inte ett jämställt uttag av föräldagar på samma sätt. Hushållet kommer då förlora reella pengar, men jämna ut sina löner och ansvaret för hem och barn.

Tjänar din familj på jämställdhet? Räkna här!

Räkna varje persons föräldrapenning.

Räkna varje persons dagslön (vi räknade så här: årsinkomst / 226 arbetsdagar.

1) ........ (dagslön för den med högst inkomst) + ........ (föräldrapenning för den med lägst inkomst) = ........... (summa)

2) ........ (dagslön den med lägst inkomst) + ....... (föräldrapenning den med högst inkomst) + bonus 100 kr = ........... (summa)

Om summan i uträkning 2 är samma eller högre än den i uträkning 1 tjänar ni på att den med högst inkomst är hemma 195 dagar (40 procent av dagarna).

Om ni gör uträkning två, men utan bonusen, och summan fortfarande är samma eller högre i uträkning 2 tjänar ni på att dela lika på alla inkomstrelaterade dagar. För att räkna på de icke inkomstrelaterade dagarna får den som är ledig 180 kronor per dag.

Fakta: 

Räkna ut din föräldrapenning

Hur mycket du får under de 390 inkomstrelaterade dagarna räknar du ut så här:

Ta din sjukpenninggrundande inkomst (årsinkomst innan skatt).

Multiplicera den med 0,97.

Multiplicera igen med 0,8.

Dela summan med 365.

Resultatet är din ersättning per dag (innan skatt).

VERKTYGSLÅDAN - DIN (ANTI)KONSUMTIONSSIDA

Tidigare verktygslådor:

Så stadsodlar du i lägenheten

Skapa ditt eget stadsjordbruk

Så odlar du kryddor, bladväxter och tomat

Gör din värld reklamfri

Så funkar vintercykling

Rekommenderade artiklar

Tips inför cykelsemestern

Verktygslådan

Vill du resa på ett billigt, miljövänligt och hälsosamt sätt? Då är cykelsemestern ett tips. Vi guidar dig till en lyckad resa.

Elever vill ha fler lärare och mer stöd

I tisdags öppnade gymnasieskolorna för höstterminen. Men hela 17 procent av dem som gick ut nian är våras var obehöriga att gå vidare till gymnasiet. GFT har pratat med elever om vad som skulle underlätta studierna i nian.

© 2020 Göteborgs Fria