"Vi måste göra skolan mer likvärdig" | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

"Vi måste göra skolan mer likvärdig"

Kommunen måste blir bättre på att kompensera för att elever har olika bakgrund. Det menar Robert Hammarstrand (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Varför saknar så många elever i Göteborg behörighet till gymnasiet, jämfört med snittet i regionen?

– Det finns en enkel förklaring. Det som i dag avgör hur det går i skolan är vilken utbildningsbakgrund ens föräldrar har och hur länge man har varit i Sverige. Till exempel Kungsbacka och Lerum har en befolkning som är mer högutbildad och som varit i Sverige hela livet. Det är strukturella orsaker som avgör. Vi ser det också tydligt såväl på stadsdelsnivå som på skolnivå.

Om det fortsätter vara så kommer ju Göteborg bli ännu mer orättvist. Vad gör kommunen för att jämna ut skillnaderna?

– Vi måste blir bättre på att kompensera för att eleverna har olika bakgrund. I 2013 års budget har vi som ett prioriterat mål att se till att likvärdigheten ökar. Vi kan inte acceptera en samhällsutveckling där din framtid avgörs av dina hemförhållanden.

– Vi håller på att ta fram en modell för systematiskt kvalitetsarbete som ska implementeras under 2013, för att analysera varför det gick som det gick på en viss skola. I vissa fall syns skillnader mellan två skolor i samma stadsdel och med samma förutsättningar, men där de presterar olika. Analysen måste göras på stadsdelsnivå och det ställer höga krav på ¿politikerna.

Socialdemokraterna har länge haft makten i Göteborg. Varför har ni inte gjort en sådan analys tidigare?

– Vi har inte varit tillräckligt bra på det tidigare, men nu tar vi tag i det.

Rekommenderade artiklar

Dela på dagarna och tjäna pengar

Verktygslådan

I Göteborg tas endast 24 procent av föräldradagarna ut av män. En vanlig orsak till att heterosexuella föräldrapar väljer att mamman ska vara föräldraledig mest är att pappan har högre lön. Men GFT visar hur föräldrar kan maximera sin inkomst genom att dela mer lika.

Elever vill ha fler lärare och mer stöd

I tisdags öppnade gymnasieskolorna för höstterminen. Men hela 17 procent av dem som gick ut nian är våras var obehöriga att gå vidare till gymnasiet. GFT har pratat med elever om vad som skulle underlätta studierna i nian.

Två års fängelse för Pussy Riot

Punkbandet Pussy Riot döms till två års fängelse. Samtidigt som straffet läses upp i Moskva befinner sig just nu ungefär 150 personer på plats utanför ryska generalkonsulatet i Göteborg för att protestera.

Elever strejkar mot utvisningar

Schillerska gymnasiet i skolstrejk mot utvisningar i dag, tisdag. ”Ungdomar har makt att påverka” säger eleven Simon Boerenbeker Klang.

© 2020 Göteborgs Fria