Klass påverkar barns kontakt med naturen | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Klass påverkar barns kontakt med naturen

Många föräldrar uttrycker oro för att deras barn är utomhus för lite. Men ny forskning från Göteborgs universitet visar att barn ofta har naturkontakt – på vilket sätt påverkas dock av barnets klassbakgrund.

– Det finns en stark idé om att det är viktigt för barn att vara ute i naturen. Allt mer forskning pekar på naturkontaktens betydelse för en hälsosam utveckling, säger Mattias Sandberg, vid institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi på Handelshögskolan.

Han har intervjuat föräldrar och barn och noterat att föräldrars återkommande upplevelse är att barnen inte är utomhus så mycket, jämfört med föräldrarnas egen barndom. Men studien visar att barn – tvärtemot föräldrars upplevelse – ofta har naturkontakt.

– Min studie visar att barnen, trots alla nutida ”hinder” som datorer eller sportutövande i inomhusmiljöer, kommer i kontakt med naturen i vardagen. Det sker genom lekar och äventyr på egen hand, men också tillsammans med föräldrarna. Barnens berättelser från naturupplevelsen är ofta inlevelsefulla, detaljrika och förknippade med spänning, säger Mattias Sandberg.

Klass är en viktig faktor för barns naturkontakt. Avhandlingen visar att barn som bor i mer välbärgade områden har större erfarenhet av den bostadsnära naturkontakten än barnen i ekonomiskt svagare områden.

I de senare berättar också barnen i högre utsträckning om erfarenheter av ”otäcka händelser” och om farliga platser i om¿rådet.

Barn som bor i låginkomstområden ägnar sig åt färre organiserade aktiviteter än barn i höginkomstområden, eftersom lägre inkomster ger sämre möjligheter att delta i aktiviteter som kostar pengar.

Inom medelklassen råder också vad Mattias Sandberg kallar sysselsättningskulturen, där kalendrarna är fulltecknade och kvalitetstid med barnen planeras, i form av exempelvis organiserade aktiviteter.

– Det finns dock en dubbelhet i sysselsättningskulturen. Organiserade aktiviteter kan minska utrymmet för spontan lek utomhus men också öka ¿utomhusvistelser i form av utflykter och resor till fritidshus, säger Mattias Sandberg.

Motsatt gäller utanför sysselsättningskulturen.

– Barnen som är mer ”fria” och inte har så mycket organiserade fritidsaktiviteter kan å sin sida ”osökt” komma i kontakt med naturmiljöer om de rör sig i ett naturpräglat område, vilket miljonprogramområden ofta är. Men det kan också bli så att de spenderar mer av sin fritid stillasittande inomhus, säger Sandberg.

Mattias Sandberg pekar på vikten av att fundera kring vad som är syftet med naturupplevelsen. Är det för hälsan, för inlärning eller för att uteleken har ett egenvärde? Vi bör fundera över vilka värden som vi vill betona och vilka samhällsstrukturer vi önskar oss, för det är dessa som framtida generationer barn ofrånkomligen kommer att möta och präglas av, säger han.

Rekommenderade artiklar

Få anmälda poliser åtalas

Personer som uppfattar sig felbehandlade av poliser kan anmäla det till polisen. Men majoriteten av ärendena läggs ner utan att anmälaren får någon förklaring. Här måste polismyndigheterna bli bättre, anser polisens internutredare.

Elever strejkar mot utvisningar

Schillerska gymnasiet i skolstrejk mot utvisningar i dag, tisdag. ”Ungdomar har makt att påverka” säger eleven Simon Boerenbeker Klang.

© 2018 Göteborgs Fria