Polisforskare: Rättsosäkert att poliser utreder varandra | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Polisforskare: Rättsosäkert att poliser utreder varandra

Förra veckan skrev GFT om att få anmälningar mot poliser leder till åtal. Att poliser utreder poliser är rättsosäkert, menar polisforskaren Rolf Granér. Nu håller en ny polisorganisation på att tas fram – där internutredningarna trots kritiken hamnar direkt på polisens bord.

Endast sex procent av anmälningarna mot poliser i Västra Götaland och Halland leder till åtal. Det rapporterade GFT förra veckan. Rolf Granér, forskare vid Polishögskolan i Växjö, har granskat internutredningarna och hans slutsats är att dessa bör flyttas till en fristående myndighet.

– Poliser utreder poliser. Med sin kännedom om polisjargong och förståelse av polisarbetet kommer de vara mindre neutrala. Dessutom finns ett legitimitetsproblem i allmänhetens ögon eftersom de utreder sig själva, säger han.

Just nu står polisen inför en stor förändringsprocess. I mars presenterade Poliskommittén sitt betänkande En sammanhållen svensk polis, som föreslår en helt ny polisorganisation och en ny, fristående tillsynsmyndighet. Ett gyllene tillfälle att separera internutredningarna från övrig polisverksamhet, menar flera remissinstanser. Men Poliskommittén håller inte med – istället föreslår man att internutredningarna hamnar organisatoriskt närmare dem som utreds än i dag.

– Det handlar ytterst om vikten av att långsiktigt kunna behålla den höga kvalitet med vilken utredningarna i dag bedrivs, säger Nils Öberg, Poliskommitténs ordförande.

Men faktum är att många anmälningar mot poliser läggs ner. Rolf Granér misstänker att fler borde leda till åtal och menar att ett problem är den väldokumenterade tystnadskoden mellan poliser.

– Polisorganisationen betraktar i allt för stor utsträckning kritik som ett hot, och inte som en möjlighet att utvecklas, säger han.

Att poliser utreder poliser har länge varit kontroversiellt. Fram till den 1 januari förra året gjordes internutredningarna ute på landets polismyndigheter, vilket redan år 2003 mötte kritik från Europarådets antitortyrkommitté, som påpekade att uppdraget borde ligga hos en oberoende myndighet. Trots kritiken kom en statlig utredning samma år fram till att polismyndigheterna skulle behålla uppdraget.

Året därpå, 2004, tillsatte S-regeringen en ny utredning, ledd av regeringsrådet Karin Almgren, som blev klar 2007. Almgren föreslog då att internutredningarna skulle flyttas till Rikspolisstyrelsen, som är en en central förvaltnings- och tillsynsmyndighet för Polisen. På så sätt skulle internutredningarna vinna allmänhetens förtroende genom att stå mer fria från den ordinarie polisverksamheten – men samtidigt vara kvar i polisorganisationen. Det senare skulle öka möjligheten att lösa brott och vara billigare än att skapa en ny myndighet, enligt Almgren.

Den 19 april 2008 inträffade en händelse som skulle skapa debatt om internutredningarna. Johan Liljeqvist, 24 år, dog på sjukhus efter ett polisingripande i Göteborg. Trots att rättsläkaren konstaterade att det var polisvåldet som var dödsorsaken åtalades ingen av poliserna. Efter att Sveriges Radio granskat fallet år 2010 mötte ¿internutredningarna hård kritik, bland annat från Amnesty.

Polismyndigheten i Västra Götaland gav rättsprofessorn Dennis Töllborg uppdraget att utreda hanteringen av anmälningar mot poliser. Töllborgs slutsats var att man borde skapa ett organ helt fristående från polis- och åklagarmyndigheterna.

Men innan Töllborgs utredning blev klar beslutade den borgerliga regeringen den 1 juli 2010 att följa Karin Almgrens förslag och lägga uppdraget hos Rikspolisstyrelsen. Det kritiserades av Töllborg, som sa till Sveriges Radio att det inte innebar några förändringar.

– De ingår fortfarande i samma linjeorganisation.

Nu, 2012, är internutredningarna återigen högaktuella. Från att staten förra året flyttade internutredningarna från polismyndigheterna till Rikspolisstyrelsen för att vinna allmänhetens förtroende, gör Poliskommittén nu tvärtom och föreslår att Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna slås ihop till en enda myndighet, Polismyndigheten. Därmed hamnar internutredningarna återigen organisatoriskt närmare dem som granskas. Poliskommittén menar dock att man kan öka oberoendet genom att chefen utses av regeringen, att verksamheten får en fristående budget och bedrivs i åtskilda lokaler.

– Vi har tagit hänsyn till behovet att öka förtroendet för verksamheten genom att föreslå att den i framtiden ska ges en tydligare självständig ställning, säger Nils Öberg.

Men den tunga remissinstansen Statskontoret ser problem.

– Internutredningarna bör göras vid den föreslagna fristående tillsynsmyndigheten som ska hantera den övriga tillsynen av polisen. En tydligare åtskillnad mellan ordinarie verksamhet och all tillsyn blir sannolikt effektivare, säger Bob Pernodd, utredningschef vid Statskontoret.

Han menar att det är viktigt att skilja på rollerna och minska riskerna för att personer granskar verksamhet som man har, eller kan komma att ha, nära anknytning till.

Lars-Göran Carlsson, avdelningschef för polisens internutredningar vid Rikspolisstyrelsen, ser inte någon poäng med åtskillnaden.

– Jag tror inte att det har större betydelse om myndigheten är fristående. Det kommer fortfarande vara poliser som utreder och åklagare som tar beslut, säger han.

Men forskaren Rolf Granér menar att det är möjligt att skapa en annan form av organisation.

– Det finns många andra yrkesgrupper som är kompetenta att göra utredningar, det görs av försäkringsbolag och inom sjukvården. Självklart skulle poliser behöva vara med i arbetet – men enheten skulle stå fri från polisorganisationen. Att det är Rikspolisstyrelsen som står för utredningarna innebär ett rättsosäkerhetsproblem, säger han.

I juli gick remisstiden ut för betänkandet En sammanhållen svensk polis. Nu håller justitiedepartementet på att gå igenom remisserna och se över möjliga alternativ. Planen är att den nya polisorganisationen träder i kraft den 1 januari 2015, innan dess ska riksdagen rösta i frågan. När är ännu inte bestämt.

Fakta: 

Ny polisorganisation

• Rikspolisstyrelsen, de 21 polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium ombildas till en myndighet – Polismyndigheten – som ska ansvara för internutredningarna.

• Säpo ombildas till en fristående myndighet inom polisväsendet.

• Ett fristående organ skapas som för tillsyn över Polismyndigheten och Säpo.

Källa: En sammanhållen svensk polis

Rekommenderade artiklar

Asylaktivist anmäler polisen

En polisbil körde in i Stefan Berg och körde fem kilometer med honom liggandes på motorhuven. Det rapporterade GFT förra veckan. Nu polisanmäler han polisen.

Kunde ha utvisats innan asylbeslut

Migrationsöverdomstolen stoppar utvisningen av Farhad Hajizada. Men det hade han aldrig fått veta om tvångsutvisningen till Afghanistan genomförts som planerat förra veckan. Hans juridiska ombud, Rashin Forotan fard, kritiserar den korta tid de fick för överklagan innan utvisningen.

Kommentar: När GT blev korvkiosk

Frågan är hur långt jippofieringen av media har gått när ett av Sveriges största mediehus, Bonnier, släpper det journalistiska arbetet för att ge sig ut på festival med väskan full av korv och köttbullar, skriver Elin Schwartz i en kommentar.

Elever strejkar mot utvisningar

Schillerska gymnasiet i skolstrejk mot utvisningar i dag, tisdag. ”Ungdomar har makt att påverka” säger eleven Simon Boerenbeker Klang.

© 2018 Göteborgs Fria