Byggnadsnämndens vice ordförande vill slakta tillgängligheten | Göteborgs Fria

Debatt


Lisbet Karlsdotter
Göteborgs Fria

Byggnadsnämndens vice ordförande vill slakta tillgängligheten

Kjell Björkqvist, 1:e vice ordförande i Göteborgs Byggnadsnämnd, skriver i en debattartikel att han anser att tillgänglighet kan stryka på foten för att få ned byggnadskostnaderna. Bygg staden för alla, och studera kommunens handikapplan, skriver Lisbet Karlsdotter.

I Göteborgs-Posten den 18 juli skriver Kjell Björkqvist, 1:e vice ordförande i Göteborgs Byggnadsnämnd och Charlotte Holm, ersättare i samma nämnd (båda

FP) en debattartikel som är starkt inspirerad av stadsarkitekten Björn Siesjös tidigare skrivelser i GP. Debattartikelns rubrik är: Låt inte Masthugget bli mer segregerat. En märklig rubrik eftersom debattörerna driver frågorna att kommunen ska frångå bland annat tillgängligheten och bullernormen. När jag läser deras debattartikel är min första tanken att bara skaka på huvudet åt dumheterna men det är inte vem som helst som skrivit detta, det är Byggnadsnämndens 1:e vice ordförande!

Björkqvist och Holms text är som ett eko av stadsarkitekt Björn Siesjös föraktfulla uttalanden om tillgänglighet i GP den 27 maj. Det är oklart vilka grupper debattörerna anser blir segregerade i Masthugget men deras lösning är att utestänga andra grupper nämligen vi som behöver tillgänglighet, är i behov av bil och de som mår dåligt av och ogillar buller. De skriver: ”Strategin bör också beakta att bygga billigt genom enklare standard samt att i varje enskilt bostadsprojekt våga ifrågasätta stadens riktlinjer och program till exempel beträffande tillgänglighet,

parkeringar under husen, bullernormer och så vidare som i varje enskild del är kostnadshöjande. Om vi ska lyckas med våra vackra ord om en stad för alla måste vi våga slakta några heliga kor och förändra vårt sätt att planera och bygga”.

Det har varit ett lagbrott sedan 1960-talet att bygga otillgängligt. Men det har kommunerna av girighet, hänsynslöshet och dumhet gjort ändå och på så sätt skapat en helt onödig segregation. Nu vill Björkqvist och Holm fortsätta med detta. De ifrågasätter Göteborgs riktlinjer gällande den tillgänglighet som de anser är kostnadshöjande. De skriver om att ”slakta de

heliga korna” vilka vi nu vet är: tillgänglighet, bullernormer och parkeringar, för att kunna bygga billigt och erbjuda företag billiga hyror.

Genom en logisk kullerbytta anser de att detta skapar En stad för alla.

Vi behöver tydligen påminna Björkqvist och Holm om sitt uppdrag som politiskt valda i Byggnadsnämnden. På nämndens hemsida kan man läsa: ”Alla beslut grundar sig på reglerna i plan- och bygglagen, byggnadsverkslagen samt på kommunens gällande planer, som översiktsplan och detaljplaner”.

Björkqvist och Holm måste också läsa igenom Göteborgs kommuns handikapplan Synvändan eller är det Folkpartiets åsikt att den inte ska gälla?

Risken när man bygger billiga lägenheter med låg standard som dessutom ligger i bostäder som är höga, bullriga och trånga, är att de efter några år förslummas. Då är vi tillbaka till 1940 när Sverige började bygga bort slummen genom Solgårdarna. Genom att spara in på de extra kvadratmeter som krävs för att bygga tillgängligt, är det någon som kortsiktigt tjänar en

extra slant och kan lägga den i sin privata ficka. Men många kommunmedborgare förlorar stort under många årtionden genom den inbyggda otillgängligheten. Så det enda jag tycker Björkqvist och Holm har rätt i, det är att vi måste lära av våra misstag.

Rekommenderade artiklar

© 2018 Göteborgs Fria