De använder civil olydnad för tillgänglighet | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

De använder civil olydnad för tillgänglighet

Att tillgängligheten till många offentliga lokaler i Göteborg fortfarande är begränsad har fått en nystartad aktivistgrupp att tröttna. Nu tar de till civil olydnad för att påverka.

– Efter elva år har vi insett att manifestationer och dialog inte leder till att det tilldelas resurser för att lagarna om tillgänglighet ska uppfyllas. Vi ser därför att det nu är vår skyldighet – samt att vi inte har något att förlora på – att ta till mer radikala metoder för att se till att denna frågan som berör alla landets invånare med någon form av fysisk funktionsnedsättning tas på allvar, säger gruppens ledare som vill vara anonym.

Som GFT skrivit om tidigare skulle alla enkelt avhjälpta hinder ha åtgärdats senast i slutet av 2010, enligt en nationell handlingsplan. Den nystartade aktivistgruppen ”Enkelt avhjälpt hinder i lokaler – dags att åtgärda!” är uppkallad efter en katalog från Boverket, och de väljer nu att använda civil olydnad i kampen för tillgängligheten. En sådan aktion innebar att gruppen gjöt fast en symbolisk ramp i betong utanför stadsbyggnadskontorets entré den 10 juli. Detta eftersom det är till stadsbyggnadskontoret man anmäler så kallade enkelt avhjälpta hinder, och eftersom det är kontoret som beslutar om hindren ska åtgärdas.

Gruppen valde att gjuta rampen med ett mellanlägg, för att gatstenen inte skulle skadas när kommunen avlägsnade rampen.

– Men detta är bara startskottet inför framtida aktioner där vi inte kommer att ta samma hänsyn till underlaget, och vi kommer att använda mycket större mängder betong, säger ledaren.

Pia Emanuelsson, verksamhetsledare för Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering, menar att det är anmärkningsvärt att gruppen tvingas göra aktioner för att få myndigheter att följa lagen.

– Medan de flesta aktivister som använder direkt aktion eller civil olydnad för ett mer rättvist samhälle aktivt bryter mot lagar som de tycker är orättvisa och felaktiga, så måste nu funkisaktivister göra civilolydnadsaktioner för att våra kommuner, förvaltningar och myndigheter ska följa sedan länge existerande lagar. Alltså civil olydnad för att upprätthålla lag och ordning – hur absurt är inte detta, säger Pia Emanuelsson.

Den 14 juni röstade riksdagen för att otillgänglighet ska klassas som diskriminering. Nu ska ett förslag till lag utredas och aktivistgruppen har som mål att all otillgänglighet ska vara åtgärdad innan lagen träder i kraft.

– Vi kommer att fortsätta med våra aktiviteter ända tills vi når dit. Vi hoppas att det här bara är början på en tillgänglighetsrevolution, säger ledaren.

Rekommenderade artiklar

Tillgänglighetstest: En vanlig dag i Göteborg

Vilka spårvagnar, kaféer och museer som är tillgängliga går att se på Västtrafiks, Go:teborgs och Tillgänglighetsinventerats hemsidor. Vi gör en testresa med hjälp av dessa innan vi ger oss ut på stan – för att slippa bli stoppade av oväntade hinder.

Göteborg misslyckas med tillgängligheten – igen

På söndag, den 31 mars, ska Göteborg vara tillgängligt. Det målet satte kommunen upp efter att ha missat det nationella måldatumet den 31 december 2010. Men kommunens arbete ligger fortfarande bara i startgroparna.

Ship to Gaza seglar in

I går, onsdag, lade Ship to Gazas fartyg Estelle till i Göteborgs hamn, på sin färd mot Gaza. "Den här gången måste de få komma fram", hoppas Amer Almawed från Palestinska huset, som var på plats när fartyget seglade in.

© 2020 Göteborgs Fria