Fiskar hotas av varmare hav | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Fiskar hotas av varmare hav

Ett varmt hav kan låta lockande under årets regniga sommar. Men faktum är att havens pågående temperaturhöjning hotar djur som lever där. Det konstaterar en grupp forskare från Göteborgs universitet i ett nytt omfattande projekt. Redan nu gör den ökande koldioxidhalten att vissa havsdjur flyttar norrut.

Elisabeth Jönsson Bergman, forskare i zoofysiologi, är en av personerna bakom projektet Tempho som inleddes hösten 2010. Ett 20-tal forskare från olika discipliner har undersökt hur hälleflundra, musslor, havskräfta och ormstjärna påverkas av ett förändrat klimat.

Att det blir allt varmare i haven står klart. På grund av ökad koldioxid förändras även den kemiska balansen. Den ökande koldixidhalten försurar haven, det vill säga att dess pH-värde blir lägre. Forskarna har låtit arterna anpassas i akvarier under en längre tid.

– Vi har tittat på hur det pH-värde som förväntas om 100 år i kombination med olika temperaturer påverkar tillväxten, säger Elisabeth Jönsson Bergman.

Undersökningen visar att hälleflundran växer sämre vid en temperatur på 18 grader. En temperatur som redan i dag kan uppmätas under högsommaren även i nordliga vatten.

– Vi har också sett att hälleflundran växer sämre vid lägre pH-värde redan vid fem grader, en helt normal temperatur för hälleflundran, berättar Elisabeth Jönsson Bergman.

Hon konstaterar att det är allvarligt att fiskarna påverkas av pH-halten vid så låg temperatur.

Genom att studera arternas stresshormon har forskarna även observerat att fiskarna generellt blir mer stressade av högre temperaturer. Fiskar kan inte reglera sin kroppstemperatur. Därför påverkas de direkt av en stigande temperatur genom exempelvis ökad ämnesomsättning, vilket leder till högre energiåtgång.

Vissa arter flyttar redan norrut. Elisabeth Jönsson Bergman säger att forskningsresultaten ger en möjlig förklaring till varför det sker.

– Haven är en för oss viktig naturresurs. Och arterna är viktiga för ekosystemen i sin helhet.

Men havet förändras i snabb takt. Fiskebestånden minskar. Vissa arter får svårt att klara sig medan andra blomstrar, enligt Elisabeth Jönsson Bergman. Just hälleflundran tillhör de redan utsatta, fisken står med på listan över hotade arter och dess bestånd har minskat rejält till följd av hårt fisketryck.

– Hälleflundran är både ekologiskt och kommersiellt väldigt viktig. Klimatförändringen kan ge ytterligare effekter. Till slut kan inte fisken flytta längre norrut, säger hon.

Dessutom värms de arktiska vattnen upp i snabbare takt, varför en flykt dit inom en snar framtid kanske inte är en lösning.

När alla analyser är färdiga och vetenskapliga artiklar har publicerats hoppas Elisabeth Jönsson Bergman att den nya kunskapen ska påverka politikerna. Personligen tycker hon att politikerna gör för lite.

– Jag tror att det krävs mycket hårdare lagstiftning och hårdare mål för koldioxidutsläppen, säger Elisabeth Jönsson Bergman.

Hon berättar att den befintliga kunskapen om hur klimatförändringen drabbar marina arter är låg.

– Det är skrämmande att vi vet så lite. Vi trevar i mörkret, säger Elisabeth Jönsson Bergman. Det som är hemskt är att det redan händer mycket. Förändringen sker snabbare än vår kunskap. Det handlar om att komma i kapp. Om det går.

Rekommenderade artiklar

Klass på liv och död

På pappret är Göteborg en välmående stad, med en befolkning som blir allt friskare och väntas leva allt längre. Men segregationen är stor och bakom de generella siffrorna gömmer sig stora skillnader i hur länge vi förväntas leva.

Nu planeras ekoby i Göteborgstrakten

Ecovillage Svandammen är kooperativet som vill bygga Sveriges största ekoby i Göteborgstrakten. Tanken är att skapa gemenskap, livskvalitet och att leva hållbart. Den 13 oktober diskuterar föreningen byns framtid på konferensen ”Ett annat Göteborg är möjligt”.

Omställningskonferens ger hållbara alternativ

På fredag inleds omställningskonferensen ”Ett annat Göteborg är möjligt”. Hur vi kan göra samhället hållbart och motståndskraftigt mot ekonomiska och klimatrelaterade kriser, oljetoppar och resursbrist är frågor som ska ställas på sin spets.

Så sparar du energi i lägenheten

Hemmet är en riktig energislukare. Men det finns mängder av knep för att minska elförbrukningen. GFT visar hur du kan hålla förbrukningen nere även under hösten.

Så ska utsläppen stoppas

En göteborgsk tunnelbana, hus som producerar värme och el och snabbtåg till Stockholm. Det är några av de åtgärder aktörer i Västra Götaland föreslår för att eliminera växthusgasutsläppen i Sverige.

© 2018 Göteborgs Fria