Hulthén vill stärka krav efter G4S-avslöjande | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Hulthén vill stärka krav efter G4S-avslöjande

Göteborgs stad ska inte stödja illegala bosättningar. Det säger kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén (S) efter att GFT rapporterat om kommunens nya avtal med säkerhetsbolaget G4S. Nu kommer därför Anneli Hulthén att inleda en dialog med Upphandlingsbolaget och se över möjligheterna att ställa hårdare krav gällande upphandlade företags verksamhet utomlands.

Nyligen skrev GFT om att Göteborgs stad tecknat fyra nya avtal med säkerhetsföretaget G4S, som har verksamhet på ockuperat palestinskt område. Då reagerade Miljöpartiet och Vänsterpartiet med att de vill inleda en dialog med G4S. Nu vill även det tredje och största partiet i den röd-gröna majoriteten, Socialdemokraterna, agera.

– Jag vill börja med att markera att Göteborg som stad aldrig haft för avsikt att stödja illegala bosättningar i Israel/Palestina, säger Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande.

Hon menar att de krav på mänskliga rättigheter som ligger till grund för stadens egna verksamheter också bör kunna ställas på upphandlade företag.

– I egenskap av upphandlande enhet tycker jag att vi som stad ytterligare ska gå igenom vilka möjligheter vi har att ställa tydligare krav som rör ett upphandlat företags förehavande i andra länder.

Anneli Hulthén anser också att lagen om offentlig upphandling och dess tillämpning bör lyftas på både riksnivå och europeisk nivå.

– Man måste vara ärlig och säga att Lagen om offentlig upphandling, som den ser ut i dag, har klara begränsningar gällande vilka krav som kan ställas och, framförallt, hur kraven kan följas upp.

Hulthén kommer dock att redan nu starta en dialog med Upphandlingsbolagets styrelse om det går att förbättra formerna för hur etiska och sociala krav ska ställas och om hur man säkerställer att kraven efterlevs.

– Kan vi exempelvis bli mer tydliga i våra förfrågningsunderlag och därigenom stärka kraven på upphandlade företag? Detta är en fråga som jag och sannolikt fler politiska före-trädare kommer att ta med mig och föra en dialog kring med stadens upphandlingsbolag.

Rekommenderade artiklar

Viktig politisk diskussion i medieskugga

Kommentar: Hbtq-festivalen. Protester under polisens föreläsning och att en festivaldeltagare greps är händelser som rört om under Hbtq-festivalen. Diskussionerna som följt väcker frågor om polisens deltagande, varför personer som protesterar svartmålas och om varför den viktiga dialog som inleddes hamnade i medieskugga.

G4S överklagar beslutet om biljettkontrollerna

Säkerhetsföretaget G4S förlorade mot konkurrenten Securitas i förvaltningsrätten, gällande uppdraget om Västtrafiks biljettkontroller i Göteborg. Men nu har G4S beslutat att överklaga. Det är därför ännu oklart vilket företag som tar över.

Psykospersonal säger upp sig

Omorganiseringen av SU:s psykvård har lett till stora problem inom psykosverksamheten. Av personalen som tidigare jobbade på avdelning 244 har de flesta sagt upp sig.

Elever strejkar mot utvisningar

Schillerska gymnasiet i skolstrejk mot utvisningar i dag, tisdag. ”Ungdomar har makt att påverka” säger eleven Simon Boerenbeker Klang.

© 2018 Göteborgs Fria