"Vi vill inte ha en militant festival" | Göteborgs Fria

Debatt


Tasso Stafilidis
Göteborgs Fria

"Vi vill inte ha en militant festival"

Hbtq-festivalen kritiserades förra veckan för att vara för bred
och folklig, vilket riskerar att göra det politiska innehållet uddlöst, enligt
Folkampanjen mot hbt-festivaler. Tasso
Stafilidis, verksamhetschef Hbtq-Festivalen, tycker inte detta stämmer utan ser
inkludering av så många som möjligt som något positivt.

Fler regnbågsflaggor än någonsin vajar på
flaggstängerna i Göteborg. Fler än någonsin har fått en grundläggande hbt-utbildning
i Göteborg och i flera andra kommuner i regionen. Hbtq-Festivalen har
kompetensutvecklat personalen för fler av våra samarbetspartners och sponsorer
än någonsin. Hbtq-Festivalen övergripande uppdrag är att förändra attityder.
Att genom konst- och kultur lyfta upp hbtq-personers livssituation och den
kultur som har sina rötter i hbtq-personers erfarenheter.

Ja, vi har satsat på öppenhet och synlighet.
Vi har skapat ett brett nätverk, en paraplyorganisation som samlar fler
samarbetspartners än någonsin. Förra året lockade festivalens programverksamhet
fler än någonsin, närmare 130 000 besök. En gigantisk ökning från 2009 års nivå
på 10 000 besök. 8 000 personer deltog i Regnbågsparaden och närmare 25 000
personer stod längs avenyn som åskådare. Ja, listan kan göras längre men jag
väljer att inte räkna upp allt, för att inte trötta ut läsarna.

Jag vill påstå att Hbtq-festivalens
inkluderande verksamhet skapar ett öppnare och bättre Göteborg. Jag vill också
påstå att Hbtq-Festivalen är ett andningshål, en fristad och en angelägenhet
för många. I synnerhet eftersom festivalens programutbud innehåller allt ifrån
de bredaste till de smalaste ämnen som avhandlas och från de mest opolitiska
till de starkast politiska seminarierna/arrangemangen. Vi ställer krav på alla
våra samarbetspartners att dessa ska ställa sig bakom vår gemensamma
värdegrund.

Hbtq-Festivalen fortsätter att utvecklas och förändras, detta
utifrån de önskemål som formuleras och de behov som identifieras. Vi vill verka
i en kontext där vi visar varandra respekt och där vi alltid förespråkar
dialogen och kommunikation framför konflikter. Hbtq-Festivalen är en sådan mötesplats men också en ventil för allt
det viktiga som måste sägas och göras. 
Vår uppgift är att ta tillvara på all den kreativitet och skaparlust som
uppstår ur denna kraft, ur denna mångfald av uttryck och tankar. Vi uppmuntrar,
bereder plats, samordnar och synliggör. Hbtq-Festivalen väljer inte bort, vi
inkluderar! Det är vår styrka.

När vi nu åter flaggar med regnbågsflaggan på
stadens flaggstänger så flaggar vi inte bara för oss själva utan för alla dem
som ännu inta kan göra sin egen röst hörd. Den vardagliga kamp som många
hbtq-personer bedriver internationellt i länder där de inte kan använda sin
yttrandefrihet, där det råder förtryck. Deras kamp är också vår kamp.

Att Göteborgs Stad äntligen har kraftsamlat och ger
festivalen sitt helhjärtade stöd betyder mycket, staden har ett ansvar för alla
sina invånare och besökare. Engagemanget i Hbtq-Festivalen visar att det finns
en vilja till förändring, till inkludering. Låt detta även spegla vår vardag,
en vardag som för många inte skimrar i alla regnbågens färger.

Många har ställt sig frågande till det debattinlägg
som i förra veckan kritiserade Hbtq-Festivalen. Men till skillnad från den så
kallade folkkampanjen mot hbt-festivaler så verkar vi för öppenhet, dialog, respekt
och transparens. Vi vill inte ha en sekteristisk, antidemokratisk eller
militant festival som exkluderar och kränker. Några dagars festival förändrar
givetvis inte världen men för att förändra världen behövs Hbtq-Festivalen!
Välkomna!

 

 

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2018 Göteborgs Fria