Fritt skolval gäller inte alla | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Fritt skolval gäller inte alla

Med det fria skolvalet ska elever kunna välja skola. Men för 71 procent av regionens elever som har en funktionsnedsättning gäller inte det fria valet. Det visar en enkät som Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU, har gjort.

Nej, mitt barn har inte möjlighet att fritt välja skola på samma sätt som barn utan funktionsnedsättning. Så svarar 71 procent av de tillfrågade föräldrarna i Västra Götaland i RBU:s enkät, där 62 av föreningens medlemmar deltagit. Det förekommer också att barn nekas plats på en skola för att den inte är fysiskt tillgänglig. Det har 14, 5 procent av de svarande varit med om.

– Det här är beklämmande. Det innebär begränsningar för barn med funktionsnedsättningar, som kan nekas plats på en skola där vänner, grannar eller syskon är välkomna, säger Annica Nilsson, RBU:s skolombudsman.

Exempel på tillgänglighetsbrister på riksnivå som anmälts till Skolverket är saknade dörröppnare, att hiss saknas och svårigheter att ta sig fram i korridorer med permobil eller rullstol.

Enligt skollagen ska skolor göra tillgänglighetsanpassningar vid behov – så länge det inte innebär betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

– Då kan eleven nekas plats. Samhället signalerar till barnet att hans eller hennes skolgång innebär kostnader och problem, och till allmänheten att det är okej att värdera barn olika, säger Nilsson. 

RBU vill därför att lagstiftningen ska skärpas.

– Vi tycker att det är rimligt att införa krav på tillgänglighet vid start av en skola. Det ska vara en självklarhet att alla elever är välkomna.

Thomas Martinsson (MP) är kommunalråd med ansvar för mänskliga rättigheter och funktionshinder. Han säger att statistiken från RBU visar på allt för höga siffror.

– Vi måste kunna få ner dem en bra bit, säger han.

Just nu pågår en kartläggning av så kallade enkelt avhjälpa hinder i kommunens lokaler, som kommer vara klar efter sommaren.

– Vi skulle ha åtgärdat hindren innan sista december 2010, men som i många kommuner har vi mycket kvar att göra. Genom kartläggningen tror jag att fler hinder kommer uppdagas och korrigeras. Otillgänglighet borde också göras till en diskrimineringsgrund, säger Thomas Martinsson.

Dock hänvisar han till att vissa byggnader inte går att bygga om och att anpassningens kostnad är en faktor som kommunen har rätt att se till.

– Givetvis kan man önska att alla elever kunde söka alla skolor, men i vissa lägen är det inte möjligt, säger han.

Skulle inte Göteborg kunna gå i bräschen och säga att vi gör anpassningarna till varje pris?

– Det är inte möjligt att göra det till varje pris, men jag hoppas att vi ska ta flera steg framåt och att alla enkelt avhjälpta hinder ska fixas.

Det fria skolvalet innebär möjligheten att välja en annan skola än den som kommunen anvisar. Men en av Skolverkets slutsatser är att tillgängligheten måste förbättras för att valfriheten på skolområdet även ska innefatta elever med funktionsnedsättning.

Något som Annica Nilsson reagerade starkt på bland enkätsvaren är att knappt hälften av barnen till de deltagande i enkäten på riksnivå har bra möjligheter att delta på idrottsdagar.

– Det är uppseendeväckande. I Sverige har vi skolplikt, så alla barn ska kunna vara delaktiga i all undervisning, men de här barnen utestängs.

Ofta är det upp till föräldrarna att driva sina barns rättigheter i skolan. I Västra Götaland svarar 18 procent av föräldrarna att de själva har fått ta reda på och arbeta för allt eller det mesta gällande anpassningar, hjälpmedel och läromedel. Ytterligare 42 procent svarar att de har fått driva dessa frågor i hög utsträckning.

– Det är förfärande att det är avgörande vilka föräldrar man har för att få det stöd som lagen ger en rätt till, säger Annica Nilsson.

Enligt Thomas Martinsson pågår arbetet med att höja all kommunens personals kunskap om diskrimineringsfrågor och mänskliga rättigheter. Han säger att det kommer ta tid att utbilda alla, men att det kan vara en lösning på faktumet att föräldrar måste ta ett stort ansvar i dag.

Annica Nilsson menar att skolorna måste ta ansvaret för att alla elever ska få det stöd som de behöver.

– Vår rapport visar tydligt att mer resurser måste tillföras skolan, men också att kunskapsnivån hos lärare och rektorer om barns olika förutsättningar och behov måste höjas genom omedelbar och kontinuerlig kompetensutveckling, säger hon. 

Fakta: 

Läget i Västra Götaland

• 71 procent av föräldrarna upplever att deras barn inte har samma möjlighet att fritt välja skola på samma sätt som barn utan funktionsnedsättning.

• 14,5 procent har nekats plats på en skola på grund av att skolan inte varit fysiskt tillgänglig.

• 35 procent anser att deras barn inte får det särskilda stöd som hon eller han behöver.

• 46 procent anser att särskilt stöd har kommit för sent eller uteblivit helt.

• 42 procent har övervägt att byta skola för sitt barn på grund av brister i skolan.

Källa: Regionala siffror ur RBU:s rapport Skolad eller spolad. Svaren gäller de 62 deltagande i enkäten i Västra Götaland. 

Läs även: "Det läggs stort ansvar på oss föräldrar"

Rekommenderade artiklar

Elever strejkar mot utvisningar

Schillerska gymnasiet i skolstrejk mot utvisningar i dag, tisdag. ”Ungdomar har makt att påverka” säger eleven Simon Boerenbeker Klang.

Så vill de rödgröna lösa bristen på bostäder

Antalet bostadslösa barn i Göteborg har ökat med 149 procent på två år – allt under den rödgröna mandatperioden. GFT pratar med ansvarigt kommunalråd Ulf Kamne (MP) om hur han vill lösa situationen.

© 2018 Göteborgs Fria