Sverige – ett rasistiskt samhälle | Göteborgs Fria

Debatt


Daniel Terres
Göteborgs Fria

Sverige – ett rasistiskt samhälle

Enligt en undersökning från 2007 av det nu nedlagda intergrationsverket, avvisar en majoritet av samhället bilden av Sverige som ett rasistiskt land. Nu undrar jag om de som svarade hade dålig insikt eller om rasismen var redan då folklig och alldaglig till den grad att de inte kunde se den, skriver Daniel Terres.


I dag sitter Sverigedemokraterna i riskdagen och det har blivit allt svårare att förneka den växande främlingsfientligheten i vårt samhälle. Den strukturella och vardagliga rasismen gör livet svårare för många i vårt samhälle. Dessa former av rasism är inget nytt fenomen som uppstod i samband med Sverigedemokraternas frammarsch men är ett etablerat förhållningssätt mot alla de som inte delar majoritetens etniska bakgrund och värderingar.

Sverige är en av de europeiska länder med tydligast segregationsmönster inom bostads- och arbetsmarknaden, vilket bekräftas av en OECD- (Organisation for Economic Co-operation and Development ) rapport från 2007. Segregationen existerar i dag i alla samhällsområden och påverkar människornas liv i större utsträckning än vad vi är beredda att acceptera.

I områden som Bergsjön, Rosengård och Rinkeby lämnar cirka 40- 50 procent årskurs nio utan fullständiga betyg och cirka 35 procent av ungdomarna som har passerat skolåldern saknar arbete, vilket gör dessa ungdomar till en förlorad generation.  När vi särbehandlar, stigmatiserar och marginaliserar vissa grupper, kväver vi också deras framtidshopp och undergräver deras möjlighet att lyckas i samhället.

I Integrationsverkets rapport från 2007 visas att tre av tio svenskar vill systematiskt diskriminera invandrare när det gäller tillgång till jobb, bostäder och bidrag samt att cirka 40 procent trodde att personer med en annan etnisk bakgrund än den svenska alltid kommer att behandlas sämre. I dag är jag en del av en kvalificerad arbetsmarknad, svensk medborgare och arbetar för den svenska välfärden men kallas fortfarande av vissa för blatte, gangster och svartkalle på grund av min etnicitet och för att jag bor i förorten.

Visst finns det rasism i detta land som jag älskar så mycket. Håller ni med? Därför måste vi öppna ögonen och inse att om vi fortsätter att förminska och behandla varandra som etniska subjekt istället för likvärdiga medborgare kommer vårt samhälle att fortsätta att präglas av ett socialt underskott.  Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2020 Göteborgs Fria