Med kameran som vapen | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Med kameran som vapen

Sverige exporterar mer vapen per invånare än något annat land. Ett faktum som journalisten och filmaren Tove Rosander vill uppmärksamma med sin dokumentärfilm Vårt brott heter ansvar. I filmen får vi följa med fem fredsaktivister innan, under och efter att de brutit sig in på flera svenska vapenfabriker för att förstöra krigsmateriel.


Att Sverige är en av världens största vapenexportörer börjar bli känt för de flesta nu efter avslöjandet om Sveriges förehavanden med Saudiarabien. Detta trots tydliga riktlinjer från regeringen som säger att: ”Tillstånd för utförsel av krigsmateriel, eller annan utlandssamverkan som avser krigsmateriel, bör inte lämnas om det avser stat som inte är en demokrati”.
– Det är en sjuk dubbelmoral att applådera den arabiska våren och samtidigt exportera vapen till grymma diktaturer, säger Tove Rosander som tillsammans med Daniel Lindquist gjort en dokumentärfilm om avrustning.

Det är en tillfällighet att filmen blir färdig precis i samma veva som avslöjandet om försvarsindustrins inblandning i en saudiarabisk vapenfabrik.
– Det helt fruktansvärt att Sverige har hemliga avtal med diktaturer av det slaget. Det visar att vår film verkligen behövs, säger Tove Rosander.

Från början var det tänkt att filmen skulle handla om den svenska vapenexporten på ett sakligt sätt. Men istället valde Rosander att bara låta fredsaktivisterna komma till tals och visa hur civil olydnad kan vara ett nödvändigt verktyg för att påverka i en politisk fråga.
– Jag tror man måste jobba på många olika fronter samtidigt och skapa opinion på olika sätt. Direkt aktion är en väldigt tydlig politisk metod. Det är också inspirerande med människor som är beredda att sätta stopp för något som är okej enligt lagen men går emot de flestas moral. De som bestämmer verkar ju uppenbarligen vara nöjda med hur det ser ut. Då måste vi som inte kan stifta lagar använda andra medel, säger hon.

I filmen får vi följa med fem fredsaktivister från nätverket Ofog som tar sig in på svenska vapenfabriker. En handling som är olaglig men, enligt aktivisterna, nödvändig för att stoppa en orättvis världsordning. Aktivisterna är medvetna om att aktionen skulle betyda både fängelsestraff och stora skadestånd.
Alvin är en av aktivisterna i filmen som blev gripna och som hamnade i fängelse. Alvin berättar i filmen om alla de uppmuntrande brev hon mottagit från personer som inspirerats av deras aktion. Det tycker hon är den absolut största vinsten, att hon fått människor att känna sig mindre maktlösa.

Vårt brott heter ansvar ska nu ut på en turné i landet och Tove Rosanders förhoppning är att den ska väcka debatt.
– Jag hoppas filmen ska uppmuntra människor att tänka själva och annorlunda. Jag vill att den ska inspirera andra att inte blåögt gå på vapenindustrins och politikers kapitalistiska argument.

Fakta: 

<h2><strong>Svensk vapenexport</strong><br><br>Svenskar säljer mest vapen i världen, räknat per person. Ser man till hela totalen så placerar vi oss på åttonde plats under 2000-talet.<br><br>Under 2010 sålde Sverige krigsmateriel för 13,7 miljarder kronor. <br><br>Under 2010 sålde Sverige krigsmateriel till 63 länder, fler än någonsin tidigare.<br><br>De fem största mottagarna av krigsmateriel från Sverige under tioårsperioden 2001 till 2010 var i ordning Sydafrika, Nederländerna, USA, Finland och Pakistan.<br><br>Källa: Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen</h2>

Rekommenderade artiklar

Vägen tillbaka till den goda hälsan

När fotografen Agneta Ekman Wingate tillfrisknade efter en djup depression ville hon berätta om sina erfarenheter. Hon påbörjade en dokumentär resa där hon fotade och intervjuade flera personer som delade med sig av sina berättelser om att drabbas av psykisk ohälsa. Resultatet blev fotoboken Bryt Skam.

Med filmkameran som vapen

Sverige exporterar mer vapen per invånare än något annat land. Ett faktum som journalisten och filmaren Tove Rosander vill uppmärksamma med sin dokumentärfilm Vårt brott heter ansvar. I filmen får vi följa med fem fredsaktivister innan, under och efter att de brutit sig in på flera svenska vapenfabriker för att avrusta vapen.
– Jag hoppas filmen ska uppmuntra människor att tänka själva och annorlunda, säger Rosander.

Tvärdrag för att vädra ut fördomar

Teatergruppen Ett fri grupp jobbar hårt mot etablerade fördomar. I deras pjäser sker ofta de oväntade mötena, vilka förändrar människors liv. ”För att bli av med fördomar måste man våga fråga, resa och upptäcka, säger Charlie Challis, som är delaktig i Ett fri grupp.”

En tuschfläckig näve i bordet

Henri Gylander vill berätta mycket med sina serier. Med sina filosofiska och politiska undertoner vänder han sig både till barn och vuxna. Henri Gylander är en av redaktörerna och serieskaparna bakom antologin Serier mot rasism, vilket bara är starten för hans skapande som ett sätt att opponera.
   – Det känns självklart för mig som tecknare att använda mitt medium för att ta ställning för något jag är upprörd över.

Bång stjäl erotiken från männen

Karolina Bång är serietecknare, politisk aktivist och samtida språkrör för tredje vågens feminism. I sitt senaste seriealbum Cowgirls konfiskerar hon erotiken och göra den fullständigt queervänlig. GFT mötte henne för att diskutera normer.

© 2018 Göteborgs Fria