Fyra nämnder får bakläxa | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Fyra nämnder får bakläxa

Askim-Frölunda-Högsbo brister när det gäller familjehemsplacerade barn, Västra Hisingen har hanterat föreningsbidrag felaktigt, Östra Göteborg har inte tillräcklig intern kontroll och Arkivnämnden brister när det gäller inköp. Det visar Stadsrevisionens nya granskning.

År 2010 gjorde Arkivnämnden direktupphandlingar av sådana omfattningar att upphandlingarna borde ha gjorts enligt Göteborgs stads inköps- och upphandlingspolicy.

För att göra en direktupphandling får inköpet inte överstiga 288 000 kronor, men Arkivnämnden gjorde under 2011 en direktupphandling av städtjänster för 400 000 kronor och en direktupphandling av tillskärningstjänster för 800 000 kronor. 

Redan 2010 fick Arkivnämnden den lägre graden av kritik från Stadsrevisionen, som därför nu höjer kritiken till den näst högsta nivån, kallad en erinran. 

Den lägre graden av kritik, kallad påpekade, ger Stadsrevisionen till stadsdelsnämnderna Askim-Frölunda-Högsbo, Västra Hisingen och Östra Göteborg.

Askim-Frölunda-Högsbo uppfyller inte lagen när det gäller vård för familjehemsplacerade barn samt gällande kontakt med barnen. Årets granskning har omfattat en genomgång av tretton ärenden aktuella under åren 2010-2011. När det gäller frågan om fortsatt vård ska nämnden enligt lag göra ett nytt övervägande var sjätte månad. Men i tre fall hade det gått mellan 10-14 månader mellan nämndens överväganden. 

Västra Hisingen får kritik för sin hantering av Folkets Hus på Vårväderstorget. Frågan har bland annat uppmärksammats genom föreningen Pantrarna för upprustning av förortens kamp för att inte Folkets Hus skulle tvingas läggas ner. Folkets Husföreningen har under flera år fått bidrag från stadsdelsnämnden men i juni 2011 beslutade nämnden att inte bevilja mer stöd Trots det beviljade nämnden, senare under året, föreningen ekonomiskt stöd om 354 000 kronor för föreningen skulle kunna betala en skuld och 750 000 kronor i driftsbidrag för 2012. Enligt Stadsrevisionen är det första beslutet inte förenligt med stadens riktlinjer och det andra hade brister i beslutsunderlaget. 

Östra Göteborg får kritik från Stadsrevionen för att den interna kontrollen beträffande ekonomi- och verksamhetsuppföljning inte har varit tillräcklig under året.

Rekommenderade artiklar

Elever strejkar mot utvisningar

Schillerska gymnasiet i skolstrejk mot utvisningar i dag, tisdag. ”Ungdomar har makt att påverka” säger eleven Simon Boerenbeker Klang.

Så vill de rödgröna lösa bristen på bostäder

Antalet bostadslösa barn i Göteborg har ökat med 149 procent på två år – allt under den rödgröna mandatperioden. GFT pratar med ansvarigt kommunalråd Ulf Kamne (MP) om hur han vill lösa situationen.

© 2018 Göteborgs Fria