Systerskapet under luppen | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Systerskapet under luppen

Begreppet systerskap har länge använts av den feministiska rörelsen, men har på senare tid fått kritik för att vara ett uteslutande begrepp. GFT träffar fyra studenter från Göteborgs feministiska högborg, Kvinnofolkhögskolan, för ett samtal om systerskapet.

För många kan det verka som att den feministiska rörelsen är en enda där alla har samma åsikter, men det finns många olika grenar. Det välkända begreppet systerskap har på senare tid blivit omdiskuterat efter att det mött kritik från flera håll.

Queerrörelsen har pekat på att begreppet exkluderar transpersoner och från antirasistiskt håll har begreppet kritiserats för att bygga på den vita, medelklasskvinnan som norm. Andra menar att man borde ändra begreppet till syskonskap för att inkludera män. 

GFT begav sig till något av Göteborgs feministiska centrum, Kvinnofolkhögskolan i Masthugget, för ett samtal med eleverna Elsa Berglund, Liv Piccolina, Lina Asplund och Leo Gustafsson.

Vad tänker ni på när ni hör ordet systerskap?

Leo: Jag tänker på Kajsa Ekis Ekmans citat; “att kritisera systerskapet är som att sticka en kniv i hjärtat på alla kvinnor”. Hen missar att kritiken från queer- och antirasistiska rörelser, gällande vilka som ingår i systerskapet är en inomfeministisk kritik. Jag skulle ställa mig på systerskapets sida direkt om kritiken kom från annat håll, men vi måste kunna kritisera att ordet historiskt sett ofta har handlat om systerskapet mellan om vita, heterosexuella ciskvinnor.*

Elsa: För mig är systerskap ett väldigt positivt laddat ord, som handlar om praktiska strategier och solidaritet. Det finns en risk i att kritisera systerskapet, att vi sparkar på feminismen. Om man ser till hur begreppet använts genom tiderna så handlar det om att slå uppåt, mot den vita medelklassen och mot systemet, att solidarisera med andra positioner än du själv.

Lina: Systerskapet har samma problem som den vita antirasistiska rörelsen; där vita solidariserar med svarta – men svarta känner sig exkluderade.Liv: Som transkvinna kan jag identifiera mig med systerskapet – men det är inte alltid man släpps in.

Är problemet att ordet ”syster” är med i begreppet?

Lina: Begreppet broderskap låtsas samla hela mänskligheten och på samma sätt kan man tro att systerskapet är bredare än vad det egentligen är, och därmed missa många.

Liv: Det måste ses ur ett maktperspektiv, om systrar går ihop så är det som underdogs, medan broderskap handlar om att klippa bort alla som står under en.

Leo: Det är viktigt att samlas runt ett motstånd, men vi behöver inte ett ord som beskriver hur folk är. Rörelsen borde utgå mer från politik som förenar än från vilka personerna är.

Liv: Men systerskap behöver inte handla om personer som strävar politiskt år samma håll, utan gäller dem som är drabbade av patriarkatet.

Lina: På samma sätt som en arbetare är en arbetare även om den inte är med i kommunistiska partiet.

En fråga som länge varit aktuell är den om systerskap över klassgränser, vilket ibland har dragits till sin spets genom frågan om en kvinna som arbetar med hushållsnära tjänster hos Filippa Reinfeldt bör känna systerskap med Filippa?

Leo: Det tycker jag verkligen inte.

Liv: Jo, även Filippa Reinfeldt drabbas av patriarkatet.

Elsa: Kvinnor blir slagna av män i alla samhällsklasser.

Liv: Systerskapet betyder inte att vara bästa vänner, utan att utsättas för samma förtryck.

Leo: Det är klart att inte Filippa ska bli slagen, men risken blir att arbetarklassen ska alliera sig som systrar med överklassen och att det blir på beskostnad av sin kamp mot klassamhället.

Liv: Men att Filippa är överklass rättfärdigar inte att förtrycka henne på grund av hennes kön.

Lina: Frågan är då vad patriarkat innebär och hur det drabbar olika personer på olika sätt?

Kan män också drabbas och därmed omfattas av systerskapet?

Leo: Ja det tycker jag. Patriarkatet är en kapitalistisk institution och det finns givetvis män som inte tjänar på sin position. Om man rör sig långt bort från mansrollen bestraffas man.

Liv: Jag vill inkludera alla som är förtryckta i systerskapet. Till exempel om någon kallades “jävla bög” hade jag försvarat den i en systerskapstanke.

Leo: Vi behöver samlas runt ett kollektiv som utgår från fler saker än kön.

Borde systerskap ersättas med syskonskap?

Leo: Systrar... Syskon.., Vi behöver ord som får folk att gå samman men jag ser inte riktigt vad det är man förenas i här.

Elsa: Systerskap handlar inte om att förenas, utan om strategier, att till exempel säga ifrån om någon pratar skit om kvinnor eller vid en sexistisk jargong. Jag tycker inte att det går att ”ingå” i systerskapet, utan det handlar om något man gör.

Leo: Men i så fall skulle vi kunna prata om feministiska strategier, istället för om systerskap.Liv: Men man kan vara feminist även om man inte tilllhör systerskapet, feminism är mer en analys.

Lina: Då är vi tillbaka vid skillnaden mellan en kommunist och en arbetare, på samma sätt kan man använda systerskapsstrategier utan att vara feminist.

Leo: Men systerskap kan stärka föreställningen att det bara är den här gruppen som råkar ut för patriarkatet, vilket inte stämmer.

Elsa: Det är ett problem att ta bort alla ord. Kritiken mot systerskapet är att det är för kvinnoidentiferande, men vad gör vi för att inte tappa feminismen? Om allt som kallas kvinna eller syster är transfobiskt är risken att vi maskuliniserar rörelsen. Vad ska vi prata om för förtryck om vi inte har orden?

Liv: För min del kan själva ordet bytas ut. Jag förstår om alla inte känner sig inkluderade i ordet. Syskonskap tycker jag låter lite tamt, men något annat helt nytt ord. Kanske antipatriarkal solidaritetsstrategi? Eller ett enklare ord... 

Fakta: 

<h2>*Cis eller cisperson är ett begrepp som innebär personer vars juridiska kön, biologiska kön och könsidentitet hänger ihop.</h2>

Rekommenderade artiklar

”Ingen slump att män använder mest våld”

I Västra Götaland var 86 procent av dem som dömdes för misshandel år 2011 män. Föreningen Män för jämställdhet vill minska mäns våldsanvändande och ordnar därför en workshop i ickevåldskommunikation.

"Viktigt med separatism"

Cornelia Wahlgren och Miriam Hagström är med i Kvinnofolkhögskolans 8 mars-kommitté. De menar att systerskap och kvinnoseparatism är viktiga kampmetoder.

© 2020 Göteborgs Fria