Landvetter vill öka flygtrafiken med 50 procent | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Landvetter vill öka flygtrafiken med 50 procent

Bättre luft, hållbart resande och minskade koldioxidutsläpp. Det är några av de områden som Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, arbetar med. Men när Landvetter söker tillstånd att öka flygningarna med 50 procent höjer GR på hatten.

Swedavia, som äger Göteborg Landvetter Airport, kommer under året att lämna in en ansökan till miljödomstolen om ett nytt tillstånd för utökad verksamhet – från dagens tillstånd om 80 000 flygrörelser per år till 120 000 per år. Målet är att uppnå maxantalet, vilket skulle innebära en ökning med 50 procent från dagens antal, år 2038.

På GR:s hemsida kan man läsa om hur förbundet jobbar för att förbättra luften, bidra till miljövänligare resvanor och minskade koldioxidutsläpp. Men trots att flyget, enligt Naturvårdsverket, är det transportmedel som drar mest energi och släpper ut mest klimatgaser, välkomnar GR den utökade flygtrafiken.

– Göteborgsregionens näringsliv är beroende av omvärlden och har ett stort internationellt handelsutbyte. En god tillgänglighet till internationella destinationer och en väl fungerande flygtrafik har därför en stor betydelse för regionens konkurrenskraft och fortsatta utveckling, säger Jonas Ransgård (M), ordförande i GR:s förbundsstyrelse, i ett pressmeddelande.

I början av februari gick Naturskyddsföreningen ut med att flygresorna ökar oroväckande mycket i Sverige och föreningen föreslår därför att momsen på flyg höjs. Naturskyddsföreningen i Härryda, där Landvetter flygplats ligger, har länge kämpat mot flygtrafiken och är kritiska till GR.

– Det är en stridsfråga sedan 30 år tillbaka. Det finns en övertro till att flyget är nödvändigt för regionens utveckling. Men det är ingen framtidstrafik, säger Michael Nilsson, ordförande i Naturskyddsföreningen Härryda.

– Lokalt påverkar det vår kommun genom buller och utsläpp i luft och vatten, och ur ett globalt perspektiv är det negativt ur klimatsynpunkt, säger han.

Föreningen kommer nu att fortsätta följa ärendet. 

Rekommenderade artiklar

Elever strejkar mot utvisningar

Schillerska gymnasiet i skolstrejk mot utvisningar i dag, tisdag. ”Ungdomar har makt att påverka” säger eleven Simon Boerenbeker Klang.

Så vill de rödgröna lösa bristen på bostäder

Antalet bostadslösa barn i Göteborg har ökat med 149 procent på två år – allt under den rödgröna mandatperioden. GFT pratar med ansvarigt kommunalråd Ulf Kamne (MP) om hur han vill lösa situationen.

© 2018 Göteborgs Fria