Göteborgs Fria

Burråsskolan konkurreras ut av friskolor

Nyligen beslutade Centrums politiker om en ny skolorganisation. Orsaken är konkurrensen med friskolorna.

Kartan över Göteborgs skolor ritas just nu om för fullt. GFT har tidigare rapporterat om hur föräldrar, anställda och elever protesterat mot omorganiseringen i Angered och nyligen var ljuset riktat på Centrums skolor när stadsdelsnämnden hade möte. Beslutet som togs då innebär att Buråsskolan läggs ner, och att elever som går i klass F-5 flyttas till övriga skolor i Centrum, medan de som går i 6–9 flyttas till Guldhedsskolan.

Montessoriverksamheten koncentreras till Johannebergsskolan, dit montessorielever från årkurs 6–9 från Burås flyttas. Det kommer även att byggas en F-6 skola i Krokslätt.

Anna Sibinska (MP), ordförande i stadsdelsnämnden, säger till P4 Göteborg att orsaken är att det finns för många grundskoleplatser.

– Vår ekonomi är ansträngd och vi har gått igenom hela skolorganisationen i centrum för att få bättre ekonomi men samtidigt öka vår attraktivitet med högre kvalitet i skolan. Den kommunala skolan lever i en väldigt hård konkurrens i centrum. Vi omges av 14 olika friskolor, säger Anna Sibinska till P4 Göteborg.

Annons

Rekommenderade artiklar

Detta vill SD i Göteborg

Val 2014

SD:s kärnfråga avgörs på riksdagsnivå. Men vad vill de i kommunen? GFT går igenom mandatperioden.

Så beskriver barnen sitt Backa

Det bästa är fotbollsplanerna, tidningsprojektet Made in Backa, kompisar och familj. Det sämsta är skottlossningarna. Så beskriver barn i Backa sitt område. Följ med till sommarverksamheten som vill förändra bilden av en fritidsgård och läs barnens egna texter.

© 2014 Göteborgs Fria