Ett förflutet och en utställning som fortfarande engagerar | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Ett förflutet och en utställning som fortfarande engagerar

Skribenterna har i allt rätt när de beskriver hur vikingatiden beskrivs. Den mer än 15 år gamla utställningen skulle definitivt tjäna på att få ett ordentligt ansiktslyft. Där kanske flera av de perspektiv som tas upp skulle kunna införlivas, skriver Cornelia Lönnroth, museichef Stadsmuseet.


Egentligen handlar inte utställningen om vikingatiden. Den utgår från det fynd som i nästan sextio år inte kunnat visas innan utställningen kom till stånd - nämligen Äskekärrsskeppet.
Det troligen mest välbevarade och daterade vikingatidaskeppet. Äskekärrsskeppet tolkas som en knarr. Ett inte vanligen krigande skepp, utan ett skepp som man anser användes för handel. Om dessa tolkningar kan man läsa i The story of the viking-age ship from Äskekärr.

Vikingatiden finns med i utställningen för att sätta in skeppet i ett sammanhang. Därför heter utställningen Viking-r, maskulinum av det feminina substantivet víking.  (Se Faarlund J T. 2004. The Syntax of Old Norse. Oxford.)  Ett begrepp som bland annat tolkas som att beskriva en rörelse. Man var i viking. Utställningen handlar därför inte så mycket om hur livet på land tedde sig. Vi kan säga att museet inte har ett material som kan beskriva detta på ett konkret och relevant sätt.

Vi på Stadsmuseet jobbar ständigt med att förnya våra basutställningar bland annat för att få in nya perspektiv, ta in ny forskning och tillgängliggöra dem för en bredare publik. Detta är ett arbete som tar tid och är kostsamt, men vi är mycket medvetna om att detta är ett måste för museets fortsatta framtid. Det finns från vår sida absolut inget motstånd att visa upp en helhetsbild med flera olika perspektiv och med flera ingångar av denna tidsperiod, snarare något vi eftersträvar.
Museets pedagoger som guidar i utställningen tillgängliggör sig ständigt ny kunskap och visar utställningen ur många olika perspektiv för alla de skolelever som kommer hit.

Men vi jobbar på att uppdatera alla våra basutställningar och hoppas att vi kommer att lyckas bättre i framtiden med att visa en mer nyanserad bild av Vikingatiden. Till exempel kommer dragshowartisten Gretchen visa museets utställningar ur ett HBTQ-perspektiv under HBTQ-festivalen i maj. Det ser vi som en bra början!

Fakta: 

Replik på artikel om vikingar.

Läs: http://www.goteborgsfria.nu/artikel/91901

Rekommenderade artiklar

”I min värld är allt lera"

Konstnären Karin Karinson har mutat in ett eget område inom svensk keramisk skulptur. GFT träffar henne för att prata om loppisfynd som finner sin väg in i hennes verk.

© 2019 Göteborgs Fria