Sahlgrenskas psykiatri JO-anmäls | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Sahlgrenskas psykiatri JO-anmäls

Enligt en ny anmälan till justitieombudsmannen, JO, har psykiatrin vid Sahlgrenska som standard att tvångsvårda frivilligt inlagda patienter i ett dygn. "Det här är en oacceptabel kränkning av patienterna" säger Hannes Qvarfordt, intressepolitisk talesperson för föreningen RSMH-Livet i Göteborg.

Personer som söker psykiatrisk vård frivilligt kan under vissa omständigheter konverteras till tvångsvård. Vid beslut om tvångsvård krävs två läkare. Först ska en utfärda ett vårdintyg, vilket kan jämföras med en form av remiss till tvångsvård, och sedan ska en andra läkare fatta beslutet om tvångsvård inom 24 timmar. Beslutet ska sedan rapporteras in till förvaltningsdomstolen senast dagen därpå, för att patienten ska kunna överklaga beslutet.

Men enligt en JO-anmälan har Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU, tolkat lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, som att det är fritt fram att utöva tvångsvård i 24 timmar.

Bakom anmälan står Igge Olsson, som gjort anmälan för en väns räkning. Vännen, som vi kan kalla Pontus, sökte sig frivilligt till SU:s psykiatri förra hösten. Några dagar senare fick Igge Olsson veta att Pontus hade konverterats till tvångsvård – men att beslutet inte gick att överklaga eftersom inget beslut hade skickats till förvaltningsdomstolen.

– Eftersom det inte gick att överklaga valde jag att anmäla händelsen till JO, säger Igge Olsson. 

– Jag hoppas att de kommer göra en utredning så SU skärper sig med vårdintygen. 

GFT har varit i kontakt med patienter som bekräftar innehållet i JO-anmälan. En anonym patient berättar hur hon flera gånger fått vårdintyg och varit inlåst i ett dygn, men inte konverterats till tvångsvård.

– Det här händer hela tiden.

Hannes Qvarfordt, intressepolitisk talesperson för föreningen RSMH-Livet inom Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, har också fått liknande beskrivningar från patienter. 

– Det är oacceptabelt att använda lagen på det här sättet. Man kan inte hålla kvar patienter i 24 timmar som en standardåtgärd, det är en kränkning som gränsar till olaga frihetsberövande, säger Hannes Qvarfordt.

Socialstyrelsens psykiatriexpert, Mårten Gerle, säger att förfarandet inte är olagligt, men att det inte är så som lagen är tänkt.

– 24-timmarsregeln finns eftersom en patient kan komma in när som helst på dygnet och för att en andra läkare ska hinna bedöma patienten. Avsikten är inte att man alltid ska vänta i 24 timmar, även om lagen ger utrymme för det. Men det kan mycket väl vara så att lagen utnyttjas på ett sätt som den inte var avsedd för,  jag har hört berättelser från patienter som hört av sig och berättat att de känt sig trakasserade på det här viset, säger Mårten Gerle.

Enligt honom kan det bli aktuellt för Socialstyrelsen att granska SU:s agerande.

– Om det visar sig att många patienter upplevt att en viss klinik agerar på ett otillbörligt sätt bör vi utsätta den för inspektion, säger Mårten Gerle.

Ett sätt att se huruvida 24-timmarsregeln används i enlighet med JO-anmälan är att jämföra antalet vårdintyg som skrivs med hur många beslut om tvångsvård som tas, samt tiden där emellan. Men att få ut dessa uppgifter visar sig vara ett moment 22. 

Sedan 2009 måste alla tvångsåtgärder som utförs registreras och skickas till Socialstyrelsens patientregister. Det fungerar i praktiken så att SU lämnar uppgifterna till regionen, som lämnar dem till patientregistret. Men det är svårt att utläsa något av statistiken. Mellan 1 januari – 31 augusti 2011 rapporterades 605 utskrivna patienter som vårdats enligt LPT, men endast 90 vårdintyg. Eftersom vårdintyg alltid ska föregå LPT bör vårdintygen vara minst lika många som LPT-besluten. 

Socialstyrelsens utredare, Emma Björkenstam, bekräftar att statistiken från Västra Götaland bristfällig när det gäller tvångsåtgärder.

– Västra Götalandsregionen har en kraftig underrapportering, säger hon. 

När GFT ringer regionens analysenhet får vi veta att statistik om vårdintyg inte finns samlat över huvud taget. Frågan är då om SU själva vet hur många vårdintyg som skrivs ut? GFT kontaktar SU för att få ut statistik om vårdintyg och LPT-beslut. Svaret från Martin Rödholm, processansvarig för SU:s psykiatri är att uppgifterna endast finns i patientjournalerna och att SU inte för någon samlad statistik. En orsak, enligt Martin Rödholm, är att sjukhuset inte har haft något bra IT-system för ändamålet.

Vore det inte viktigt för er att ha den statistiken?

– Det är självklart viktigt att veta hur många vi tvångsvårdar, men det svåra är att veta vilken nivå som är rätt och det finns många uppgifter som kan mätas och följas upp – men det får också vara en balans i hur stor del av vårdpersonalens tid som kan tas i anspråk för administration jämfört med tiden för den direkta vården, säger Martin Rödholm.

RSMH-Livet sitter med i SU:s brukarråd och Hannes Qvarfordt säger att de nu kommer lyfta frågan om tvångsvård på nästa möte.

På regeringsnivå pågår just nu en översyn av lagen om psykiatrisk tvångsvård, där bland annat 24-timmarsregeln utreds. Betänkandet är klart i slutet av mars.

Rekommenderade artiklar

Elever strejkar mot utvisningar

Schillerska gymnasiet i skolstrejk mot utvisningar i dag, tisdag. ”Ungdomar har makt att påverka” säger eleven Simon Boerenbeker Klang.

Så vill de rödgröna lösa bristen på bostäder

Antalet bostadslösa barn i Göteborg har ökat med 149 procent på två år – allt under den rödgröna mandatperioden. GFT pratar med ansvarigt kommunalråd Ulf Kamne (MP) om hur han vill lösa situationen.

© 2018 Göteborgs Fria