"Vi erkänner brister när det gäller bostadssituationen för flyktingar” | Göteborgs Fria

Debatt


Dario Espiga kommunalråd (S) och Thomas Martinsson kommunalråd (MP)
Göteborgs Fria

"Vi erkänner brister när det gäller bostadssituationen för flyktingar”

Det finns brister gällande bostadssituationen för flyktingar i Göteborg. Men innan vi går in på det måste några tillrättalägganden göras. Den bild Dalibor Eminegendic ger är inte alltigenom korrekt, skriver Dario Espiga, kommunalråd (S) och Thomas Martinsson, kommunalråd (MP) i en replik till Dalibor Eminegendic.

Göteborg bryter inte mot avtalet med Länsstyrelsen. Vi undandrar oss heller inte ansvar.

Den som kommer som asylsökande till Sverige anvisas en mottagningskommun där man erbjuds boende. Den asylsökande kan emellertid välja att bosätta sig på annan ort om man ordnar boende själv. Många har anknytning i storstäderna i form av släktingar eller andra kontakter och väljer då att flytta dit och bo inneboende i stället.

Konsekvensen av detta är att en stor andel av flyktingarna koncentreras till några få förortsområden i storstäderna och några städer till. Vi instämmer i att det inte främjar integrationen. Men det beror inte på politiken i Göteborg utan på rikspolitiken.

Göteborg tar emot så många flyktingar som har valt eget boende att det uppfyller vår kvot av flyktingmottagningen i riket. Det handlar också om att tillhandahålla samhällsorientering och sfi, plats i skola för barn och tillkommande sociala insatser som kan behövas.

Att Göteborg skulle svika sitt ansvar när det gäller samhällsorientering, som Dalibor påstår, är fel. Tvärtom har vi satsat på att utveckla en modell med höga kvalitetskrav, som stått mönster i andra delar av landet. Vi har också satsat på att utveckla sfi med anknytning till arbetsmarknaden och yrkesutbildning, som har förbättrat möjligheterna att komma i arbete.

Problemen med bostaden uppkommer då den situation som inneboende hos en annan familj man själv valt för att få komma till Göteborg visar sig ohållbar. Vi erkänner utan omsvep att bostadsbristen i staden är besvärlig - och vi gör allt vi kan för att råda bot på det. Under mandatperioden fram till 2015 har vi lovat att det ska byggas 10 000 nya bostäder i Göteborg.

Vad vi kan göra från kommunens sida är att ta fram detaljplaner och markanvisningar. Men marknaden måste också bygga. Sedan regeringsskiftet 2006 har bostadsbyggandet minskat kraftigt. Det statliga Boverket konstaterar: ”Halveringen av byggandet efter år 2006 beror enligt vår bedömning främst på ökade produktionspriser och borttagna statliga stöd.” Vi menar att de statliga stöden till hyreslägenheter måste återinföras.

Bostadsbristen i Göteborg drabbar flyktingar men också ungdomar och andra som flyttar till staden. Samtidigt är situationen olika i olika delar av landet och i många mindre kommuner finns överskott på lägenheter och där är det lättare att erbjuda flyktingar bra boende.

Vi tar problemen på allvar. Sociala resursförvaltningen har upprättat mottagningskedjor där flyktingar nu erbjuds lägenheter, till exempel i Masthugget och Gamlestaden. Vi har också inrättat en samordningsgrupp med bl.a. flyktingmottagningen och de kommunala bostadsbolagen för att förbättra bostadsförsörjningen för flyktingar. Men vi vill mer, därför har social resursförvaltning ett utredningsuppdrag att titta på boendesituationen för flyktingar och vår förhoppning är att denna ska mynna ut i konkreta förslag. Uppdraget ska vara klart redan i slutet av januari 2012. Vi kan inte lova att lösa alla problem omedelbart, men vi gör så gott vi kan.
 
 

Fakta: 

Replik på nedanstående artikel:

http://www.goteborgsfria.nu/artikel/90780

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2020 Göteborgs Fria