Ökande antal anmälda självmord i vården | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Ökande antal anmälda självmord i vården

Om en patient begår självmord eller gör ett självmordsförsök inom vården eller inom fyra veckor efter kontakt med vården ska det Lex Maria-anmälas. Hittills i år syns en ökning av sådana anmälningar i Västra Götaland.

Mellan 2006 och 2009 ökade antal Lex Maria-anmälda självmord och självmordsförsök i Västra Götaland från 39 till 89 fall. Förra året minskade antalet anmälningar, men om anmälningarna fortsätter i samma takt som hittills i år kommer 2011 att vara det år som har flest anmälningar. Hittills i år har 45 självmordsfall och fyra självmordsförsök anmälts, enligt siffror som FRIA har tagit fram.

Sedan den 1 februari 2006 måste självmord som begås i anslutning till hälso- och sjukvården och fyra veckor efter senaste kontakt med vården anmälas enligt Lex Maria. Föreningen Suicidprevention i Väst menar dock att det inte behöver vara negativt att anmälningarna ökar.

– Jag tror inte att det beror på sämre vård, utan snarare på att frågan uppmärksammas mer och att det anmäls noggrannare. Jag ser positivt på att man upptäcker brister och lär sig av dem, säger Else-Marie Törnberg, ordförande och verksamhetschef hos Suicidprevention i Väst.

På Socialstyrelsens regionkontor för syd och väst menar man dock att om antalet anmälningar ökar eller minskar över tid är mer slumpartat.

– Det finns ett mörkertal och antalet anmälningar beror på hur många självmord som vården får kännedom om. I vissa fall har man också missat att anmäla. Ibland påpekar anhöriga att det inte skett någon Lex Maria-anmälan och då gör vården det i efterhand, säger Ingemar Gustafsson, inspektör hos Socialstyrelsens regionkontor. 

Mona Olsson är aktiv i Riksförbundet för Suicidprevention och efterlevandes stöd, SPES, Väst. Hon blev medlem 1998, året efter att hennes son tog sitt liv.

– Det var en väldig erfarenhet att känna att man inte är ensam. Det är lätt att lägga skulden på sig själv. Min son fick en psykos och när han kände sig bättre berättade han att han haft självmordstankar hela sin tonårstid, fast han inte sagt något. Det var det svåra, att vi inte observerat det. Det är mycket skuld och skam kopplat till självmord, säger Mona Olsson.

Hon menar att vårdpersonal måste jobba mer med bemötande och att det måste gå snabbare att komma i kontakt med specialister.

– Kommer man till en psykakut eller en vårdcentral så ska läkaren inte bara ordinera tabletter utan ta sig tid och remittera till en psykolog på en gång. Man kan inte vänta i tre månader, säger Mona Olsson.

– Det handlar om ekonomi och det satsas inte tillräckligt.

Socialstyrelsen har också i utredningar kunnat visa på återkommande systemrelaterade brister. Till exempel otillräckligt samarbete mellan sluten och öppenvård eller olika vårdenheter, så att patienten lämnats utan kontakt i ett känsligt skede, berättar enligt Anne Stefenson, forskare på Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa, NASP, vid Karolinska institutet.

– Det är djupt tragiskt varje gång en människa tar livet av sig, och det är särskilt tragiskt om detta kan hända inom psykiatrisk slutenvård, säger hon.

Enligt Anne Stefenson behövs det säkrare rutiner för riskbedömningar, och bättre kommunikation inom och mellan olika vårdenheter.

– De två avgörande frågorna handlar om att göra en bedömning om risk, och därefter ta ställning till om personen i fråga överhuvudtaget skall lämnas ensam.

Enligt Socialstyrelsens tillsynsrapport gällande hälso- och sjukvård från i år är primärvårdens och psykiatrins riskbedömningar gällande självmord otillfredsställande. I vissa fall har det inte dokumenterats någon bedömning alls, i andra har bedömningen varit otillräcklig eller missat att patienten varit självmordsbenägen.

Den senaste landsomfattande sammanställningen gällande Lex Maria-anmälda självmord gäller perioden 2006–2008. Endast i hälften av dessa fall hade någon riskbedömning gjorts.

Enligt Ingemar Gustafsson på Socialstyrelsen är det viktigt att sjukvården använder strukturerade modeller och dokumenterar för att eventuell ny vårdpersonal ska kunna utgå från samma kriterier och se om patientens mående förändras.

– Överlag är det dåligt med bedömningarna, i alla fall dokumentationen. Det kan vara så att sjukvården gör jättebra bedömningar men att de glömmer att föra in det i journalen. Det är farligt, då kan inte nästa läkare eller sjuksköterska få reda på den tidigare bedömningen när man vill följa patientens sjukdomsförlopp, säger Ingemar Gustafsson.

Mellan 70 och 90 procent av dem som tar sitt liv har varit i kontakt med vården under föregående sexmånadersperiod. Enligt Socialstyrelsens tillsynsrapport från 2011 har andelen patienter som begår självmord inne på vårdavdelningar ökat.

”Till skillnad från ute i samhället, där övervakningen och tillsynen är  minimal bör det gå  att undvika självmord i slutenvården” står det i rapporten.

Men enligt den landsomfattande sammanställningen var 20 procent av patienterna i slutenvård när de begick självmord. Av dessa var en tredjedel av personerna inne på själva avdelningarna.

– Det är fruktansvärt, en katastrof, säger Else-Marie Törnberg. Jag tror att de som arbetar inom psykiatrin gör allt vad de orkar, men psykiatrin är väldigt ansträngd och behöver mer resurser och förbättras. 

Jan-Åke Simonsson (S) är sjukvårdspolitiker i Västra Götalandsregionen. När FRIA berättar att det hittills i år har Lex Maria-anmälts 45 genomförda självmord i regionen säger han att det borde införas någon form av nollvision.

– Det borde vara nolltolerans inom våra verksamheter, man kan önska en nollvision gällande suicid ute i samhället också, men det kanske är en illusion, men inom våra egna verksamheter borde vi verkligen eftersträva nolltolerans, säger Jan-Åke Simonsson.

Finns det någon politiskt antagen nollvision gällande självmord bland regionens patienter?

– Nej, inget som vi har formulerat. Men vi håller på med en översyn av våra psykiatriplaner, och nu när det uppmärksammas så här finns det anledning att se över om vi ska införa en handlingsplan för att uppnå nolltolerans inom våra verksamheter.

Översynen av psykiatrin väntas vara klar inom sex månader till ett år. Att en del av Lex Maria-fallen kan handla om personer som skrivits ut från vården de senaste fyra veckorna friskriver inte vårdgivarna från ansvar, menar Jan-Åke Simonsson.

– Det är ändå en patientgrupp som haft kontakt med våra verksamheter, då borde man i ökad utsträckning analyserat om de är suicidbenägna eller ej, säger han. 

Fakta: 

Läs även

Suicidprevention i Väst: "Det behövs mer samordning i regionen"

 

Lex Maria-anmälningar i Västra Götaland

2006 38 självmord, 1 självmordsförsök

2007 69 självmord, 0 självmordsförsök

2008 70 självmord, 6 självmordsförsök

2009 83 självmord, 6 självmordsförsök

2010 66 självmord, 6 självmordsförsök

2011 45 självmord, 4 självmordsförsök (tom 20 juli 2011)

• Varje år begår ungefär 1 500 personer självmord i Sverige, varav ungefär 400 Lex Maria-anmäls.

 

Vill du prata med någon?

Såväl du som tänker på suicid själv eller som är anhörig till någon kan kontakta:

Suicidprevention i Väst

Nationella hjälplinjen: 020-22 00 60 

Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandet stöd

Rekommenderade artiklar

Elever strejkar mot utvisningar

Schillerska gymnasiet i skolstrejk mot utvisningar i dag, tisdag. ”Ungdomar har makt att påverka” säger eleven Simon Boerenbeker Klang.

Så vill de rödgröna lösa bristen på bostäder

Antalet bostadslösa barn i Göteborg har ökat med 149 procent på två år – allt under den rödgröna mandatperioden. GFT pratar med ansvarigt kommunalråd Ulf Kamne (MP) om hur han vill lösa situationen.

© 2018 Göteborgs Fria