Lagerhuset kan bli ungdomshus | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Lagerhuset kan bli ungdomshus

När det nu står klart att Pusterviksteatern kommer att flytta in på Stora Teatern vid årsskiftet, kvarstår frågan vad som kommer att hända med de tomma lokalerna i Lagerhuset. Kulturnämnden föreslår att starta upp ett kulturhus för ungdomar.


Det kommunalägda fastighetsbolaget Higab har nu antagit kulturförvaltningen och Stureplansgruppen som hyresgäster av Stora Teatern. Kulturförvaltningen får hyra Storan de närmaste fem åren och sköter programverksamheten, medan Stureplansgruppen ansvarar för restaurangdelen under kommande tio år. Pustervik planerar att flytta in på Stora Teatern 2012.
Nu kvarstår frågan vad som kommer att ske med de tomma, nyrenoverade lokalerna i Lagerhuset. Turerna har varit många och invecklade. Ett tag talades det om att rockklubben Debaser skulle öppna i Lagerhuset, men de planerna lades på is när Pustervik visade intresse. Efter ett misslyckande med att bygga upp den scen som teatern ville ha var lokalerna inte längre intressanta och kulturförvaltningen ville flytta Pustervik till Storan istället.

Från kulturnämndens håll kom plötsligt förslaget att lokalerna ska inhysa ett kulturhus för ungdomar. Verksamheten i Lagerhuset ska bli navet i ett Ungdomens kulturhus med möjligheter till scenkonst, konserter, filmvisning och annan konst, säger Thomas Martinsson (MP), ordförande i kulturnämnden.

Varför Lagerhuset och varför nu?
– Ungdomens kulturhus har varit något som har diskuterats länge och nu har vi dessa lokaler att förhålla oss till. Lagerhuset är tillgängligt, centralt och nyrenoverat. Det skulle kunna bli en bra lösning, fortsätter Thomas Martinsson.

Planerna på ett kulturhus för ungdomar i centrala Göteborg går långt tillbaka i tiden. Redan 1994 beslutade man i kommunfullmäktige om ett Ungdomens hus som skulle ligga i Tullpackhuset. Men dessa planer revs upp och istället hyrdes lokalerna ut till Svenska Spel som 2002 öppnade Casino Cosmopol. Talet om Ungdomens hus övergick i satsningar på ungdomsverksamheter i de olika stadsdelarna. Det resulterade i ett flertal ungdomshus runtom Göteborg som Radar 72 i Kortedala, Teen Dream på Hisingen och KulturATOM i Gunnared.
Under kulturnämndens sammanträde gjorde M och FP klart att de hellre hade sett en fortsatt satsning på ungdomskultur i stadsdelarna och i de befintliga institutionerna.
– Vi är eniga om att ungdomar ska kunna få utöva kultur, men mindre eniga om att vi behöver ett kulturhus i centrum, säger Kristina Tharing (M), ledamot i kulturnämnden.
– Istället vill vi se över våra ungdomssatsningar, fritidsgårdar och kulturhus. Där finns det redan mängder av möjligheter till kulturutövning. Vi borde utveckla befintliga ställen istället för att få ytterligare kulturkostnader, fortsätter hon.

Men Thomas Martinsson menar att både Ungdomens kulturhus och ungdomssatsningarna behövs.
– Ungdomssatsningarna har inte alltid en uttalad kulturingång, Ungdomens kulturhus markerar en skapande verksamhet där andra kan ta del av det som skapas.
– Satsningarna skapades för att hålla ungdomarna från centrum och innerstaden, fortsätter Thomas Johansson. Meningen med Ungdomens kulturhus är istället att unga och andra i Göteborg ska kunna ta sig in till centrum.
Varför ska Ungdomens Kulturhus ligga i centrum?
– Fördelen med centrum är att det är lättillgängligt, men visst, man lyfter heller inte bort fokus från innerstaden. Men de befintliga kulturhusen kommer också att förstärkas. Vi i Miljöpartiet har länge haft förslaget om ett kulturhus i Bergsjön. Allt ska inte centraliseras.

Hur sannolikt är det att det blir ett kulturhus i Lagerhuset?
– Inte fullt så säkert. Kulturförvaltningen har fått i uppdrag att titta på vad man ska ha för verksamhet genom dialog med olika företrädare för ungdomar. Vi kanske får in önskemål som är helt oväntade, som inte funkar i det huset. Vi vill därför avvakta med att spika ett beslut tills rapporten kommer tillbaka strax efter sommaren, säger Thomas Martinsson.
Björn Sandmark, chef på kulturförvaltningen, är mer säker på Lagerhusets framtida användning.
– Vi räknar med att det blir ett Ungdomens Kulturhus nu, säger han.

Ove Sernhede är professor i socialt arbete och föreståndare för Centrum för Urbana Studier. Han menar att planerna på ett kulturhus för ungdomar kommer tjugo år för sent.
– Det fanns ett läge då ungdomarna själva drev frågan om ett kulturhus och var aktiva och organiserade. Nu känns det som att det är en idé som kommer uppifrån.
– Men det är jättebra med ett centralt beläget kulturhus om det är så att ungdomar från förorten har möjlighet att använda huset. Idag tillhör innerstaden väldigt mycket medelklassen. Däremot behövs det resurser i förorten också, men det behöver inte vara en motsättning, säger Ove Sernhede.

Liksom Stora Teatern har Lagerhuset även en restaurangdel som ska hyras ut. För en vecka sedan blev det klart att Pelle Danielsson, krögaren bakom Hos Pelle, blir den som kommer att driva restaurangen som planerar att öppna i slutet av sommaren.
– Det kommer att bli en folkligare restaurang med mer bredd än Hos Pelle. Hos Pelle stämplas fortfarande som en finkrog. Det är inte det vi ska ha här, definitivt inte på Lagerhuset, säger Pelle Danielsson.

Som det ser ut nu kommer ett Ungdomens kulturhus att öppna i Lagerhuset. Kommer det att påverka inriktningen på restaurangen?
– Vi kommer att anpassa oss efter de verksamheter som kommer att finnas i lokalerna. Mycket hänger i luften fortfarande, vilket känns lite olyckligt, men jag kommer att rätta mig efter hur publiken kommer att se ut.
– Däremot kan jag inte säga att det kommer att bli en billig krog, men vi kommer att ha klart humana priser och en anpassad prisnivå.

Rekommenderade artiklar

Någon slags göteborgare

Bakom begrepp som ”gömda flyktingar” och ”papperslösa” finns människor som lever, bor och arbetar i landet. Med utgångspunkt i Göteborg har sociologen Helena Holgersson analyserat villkoren och tillvaron för personer som befinner sig i Sverige utan uppehållstillstånd.

En festival i revolutionens tecken

Kärlek och revolution, dans, svett och motstånd. På fredag är det åter dags för Clandestino Festival att stimulera publikens hjärta såväl som hjärna med musik, samtal och den pågående revolutionen i Nordafrika och Mellanöstern som självklar fond.

Kulturen anpassas efter marknadens krav

Den kulturpolitiska debatt branschorganisationen Svensk Scenkonst anordnade inför regionomvalet på söndag blev inte det klargörande samtal arrangörerna hade hoppats på. Tydligt blev istället hur styvmoderligt kulturfrågan behandlas till och med av politiker med uttalat kulturansvar.

Alla kan uttrycka sig i dans

En rullstol är inget hinder för att dansa. Spinn är Sveriges första professionella danskompani som blandar dansare med och utan funktionsnedsättningar och nu sätter de upp sin första dansföreställning.

Videokonst överraskar i det offentliga rummet

Videokonst i ett parkeringshus eller på fasaden till ett vandrarhem. Genom att visa videokonst på oväntade platser i det offentliga rummet vill Åsa Falewicz Segerstedt väcka ett intresse för konstarten.

© 2020 Göteborgs Fria