Tillgänglighetspanelen: Kollektivtrafiken | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Tillgänglighetspanelen: Kollektivtrafiken

GFT:s tillgänglighetspanel tycker till om tillgängligheten i Göteborg. Den här gången handlar det om kollektivtrafiken.

Catarina Ahlquist, ombudsman, Unga synskadade
– För att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för personer med synnedsättning är det nödvändigt att det finns garanterade hållplats- och linjeutrop på alla fordon. Detta för att vi ska veta vilket fordon som är vilket samt när det är dags att kliva av. Talande information borde bli lika självklar som textad. Vår målgrupp vill kunna resa med kollektivtrafiken på jämlika villkor med seende.

Ann Svenberg, föreståndare, Hörselskadades förening i Göteborg
– Mycket har blivit bättre i kollektivtrafiken de senaste åren vad gäller hörselskadades behov, men fortfarande finns det brister. Vi kan fortfarande inte höra när man ropar ut förseningar ur högtalarna i gatumiljön och all kollektivtrafik bör ha displayer inne i kupén som talar om vilken hållplats man är på och vilken som kommer därefter. Man borde kunna använda dessa displayer för att tala om förseningar och sådant också, det skulle underlätta vårt åkande.

Linda Karlsson, ordförande, Unga rörelsehindrade
– Ramperna har kommit igång, men det är inte alltid de funkar. Det som blivit bättre är att de riktigt gamla spårvagnarna byts ut allt mer, jag kommer lättare på en spårvagn i dag än för tio år sedan.


Denise Cresso, informationsansvarig Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt
– Mycket runt kollektivtrafiken funkar inte till 100 procent. Resor med färdtjänst begränsas samtidigt som jag inte kan ta mig fram på grund av bristande tillgänglighet, till exempel vid Drottningtorget. Visst finns det ledsagning men den skall beställas två timmar innan. Då är det inte bara att hoppa på vagnen.

Astrid Steen, styrelseledamot, Unga Rörelsehindrade
– Det är jobbigt att alltid behöva be folk att flytta sig från rullstolsplatsen för att man måste sitta där på grund av regler när man känner att man skulle vilja sitta någon annanstans nära sina icke rullstolsburna kompisar. Dessutom säger regeln att bara en rullstolsburen får åka i de ”nygamla” spårvagnarna. Utvecklingen går framåt, men jag tycker att man borde ha kommit mycket längre. Det som borde göras är att se till att fixa så att ramperna funkar bättre, gärna går snabbare att fälla ut. Ta bort de höga spårvagnarna och fixa mera rullstolsplatser.

Sören Hansson, utredare Handisam
– Färdtjänsten är en särskild lösning som är dyrare för samhället och det är också tydligt att riksdag och regering strävar efter generella lösningar som fungerar för så många som möjligt.

Rekommenderade artiklar

© 2020 Göteborgs Fria