Värsta klimatutsläppen i Göteborg på 20 år | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Värsta klimatutsläppen i Göteborg på 20 år

Varje år släpper Göteborg stad en rapport över hur väl kommunen klarar de lokala miljömålen. Och varje år är resultatet att målen inte nås. Den nya rapporten, som handlar om 2010, visar på de största utsläppen på 20 år.

Nyligen släpptes Göteborgs Stads miljörapport, som visar hur väl staden lever upp till mål om bland annat begränsad klimatpåverkan, frisk luft, giftfri miljö och hav i balans.

Enligt rapporten kräver en hållbar och globalt rättvis utsläppsnivå till 2050 att utsläppen ligger under två ton koldioxid per person och år för att begränsa den globala uppvärmningen till två grader. Förra året var dock utsläppen i Göteborgs Stad 6,3 ton fossil koldioxid per person, vilket är de hösta utsläppen per person sedan 1990. Även 2010 års utsläpp av fossil koldioxid från industri och energianläggningar i Göteborg var de största sedan 1990.

Under 2010 ökade också resandet med bil, efter två års nedgång. Även cyklandet minskade för första gången på några år. Dock ökade kollektivtrafikresandet mer än bilåkandet. Enligt rapporten utgör biltrafiken barriärer som påverkar möjligheten och viljan att promenera och cykla.

Även de juridiskt bindande miljökvalitetsnormerna för luft överskreds i Göteborg under 2010. I rapporten konstateras att den största källan tll luftföroreningarna är vägtrafiken.

Målet om ett hav med goda förutsättningar för rik biologisk mångfald och god tillgänglighet för rekreation blir också mycket svårt att nå. Flera djur i havet har dött och enligt rapporten måste fisket regleras och fiskemetoderna bli hållbara för att målet någonsin ska kunna nås.

Positiva trender är också att användningen av de allra giftigaste kemikalierna har minskat inom stora företag, från 225 till 30 ton på tre år, och att mängden skräp på Göteborgs gator minskar. 

I årets miljörapport finns för första gången en lista över åtgärder som krävs för att nå miljömålen. Sådana åtgärder är bland annat att fördubbla kollektivtrafikresorna till år 2025, stadsplanera för hållbart resande, minska tjänsteresor med bil och flyg och att ställa krav på arrendatorer om ekologisk odling.

Rekommenderade artiklar

Elever strejkar mot utvisningar

Schillerska gymnasiet i skolstrejk mot utvisningar i dag, tisdag. ”Ungdomar har makt att påverka” säger eleven Simon Boerenbeker Klang.

Så vill de rödgröna lösa bristen på bostäder

Antalet bostadslösa barn i Göteborg har ökat med 149 procent på två år – allt under den rödgröna mandatperioden. GFT pratar med ansvarigt kommunalråd Ulf Kamne (MP) om hur han vill lösa situationen.

© 2018 Göteborgs Fria