Checklista för krogar, kaféer och restauranger | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Checklista för krogar, kaféer och restauranger

Att veta om en verksamhet är tillgänglig är lika viktigt som öppettider, inträde och adress. Därför råder myndigheten Handisam verksamheter att även informera om följande uppgifter.

• Lokalens storlek (viktigt för att kunna orientera sig).

• Våningsplan.

• Närmaste hållplats (för att kunna hitta och viktigt att veta för de som har svårt att gå längre sträckor).

• För att en verksamhet ska vara tillgänglig ska man kunna ta sig in i byggnaden, genom entrén, till de mest besökta delarna samt kunna använda en toalett.

• Parkeringsplats för personer med funktionsnedsättningar ska finnas mellan 10-25 meter från entrén.

• Gångvägen fram till entrén ska vara framkomlig, fast, jämn och utan kanter.

• Entrén ska vara i marknivå eller kompletteras med hiss elelr ramp. 

• Tunga, svåröppnade dörrar ska ha dörröppnare.

• Dörrar ska vara utan tröskel eller ha en låg avfasad tröskel

• Nivåskillnader inne i lokalen ska kompletteras med hiss eller ramp.

• Det ska gå att ta sig in med rullstol genom entrédörren, enligt Boverket ska öppningen vara minst 80 cm.

• Minst en toalett ska gå att använda om man har eldriven rullstol. Rummet ska vara 2,2x2,2 meter och det ska vara 90 cm på varje sida av toaletten. Det ska även finnas armstöd.

• Glasrutor, som kan misstas för öppningar, ska vara markerade. 

• Hissar bör ha knappar med siffor i relief och gärna punkskrift. Anropsknapp, hisspanel och nödlarm ska vara både visuella och taktila. En röst som informerar om våningen underlättar.

• Trappor ska kontrastmarkeras.

• Skyltar och symboler ska vara lätta att upptäcka och att läsa.

• Personer med doftallergi eller överkänslighet ska kunna vistas i lokalerna. 

• Personer med pälsdjursallergi ska kunna vistas i lokalerna. Förbud mot pälsdjur gäller inte ledarhund.

Källa: Handisam

Rekommenderade artiklar

© 2020 Göteborgs Fria