Tekniska hjälpmedel kan underlätta vardagen | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Tekniska hjälpmedel kan underlätta vardagen

Är du en av dem som måste kolla en gång extra så att du låst dörren eller stängt av kaffebryggaren? Tänk dig att du måste göra det tio gånger i rad. Så såg Tim Holmbergs vardag ut för sex månader sedan, men nu har han fått hjälpmedel som gett honom ett bättre liv.

Tim Holmberg är 30 år och har sedan tioårsåldern diagnosen ADHD. Förra året diagnostiserades han även med Aspergers syndrom. Hans uppväxt var jobbig och skolgången blev lidande.

– Jag hade inte många vänner, kände mig utanför och blev ofta missförstådd. Men med tiden fick jag mer kunskap. Numera förklarar jag för andra hur jag fungerar, exempelvis att jag behöver struktur och konkret kommunikation. Då blir det lättare för människor att bemöta mig utan att det skapas missförstånd.

För några år sedan märkte Tim Holmberg att han började kontrollera om han stängt kyl och frys och om han låst efter sig. Med tiden blev kontrollbehovet värre och tog mycket tid och energi. Så småningom fick han diagnosen OCD, även kallat tvångssyndrom.

– Jag fick medicin, men behövde också hitta andra lösningar. Jag började använda mobiltelefonen för att fotografera de moment jag blev osäker på, till exempel när jag stängde kyl, frys och låste om mig.

Han insåg sedan att fotografierna inte visade hela händelseförloppet och började istället filma. Om han sedan blev osäker på om han glömt något kunde han titta på inspelningen och slippa känna oro.

Nu har filmandet ersatts av C-status, ett hjälpmedel som används vid demens. Genom vuxenhabiliteringen fick Tim Holmberg möjlighet att vara med och utvärdera om det kunde passa även vid tvångssyndrom.

C-status är ett system av sensorer och kontrollpaneler som håller koll på saker i hemmet. Sensorerna känner av om något är stängt och låst och om apparater är på eller av. Till spisen finns även en rörelsesensor som stänger av spisen om ingen rör sig i köket.

– Sensorerna skickar information trådlöst till en display vid ytterdörren. Innan jag går hemifrån kan jag titta på den för att försäkra mig om att spisen är avstängd och att dörrarna till kyl och frys är stängda.

Informationen skickas också till en liten dosa som Tim Holmberg har med sig när han går hemifrån. Där registreras även att ytterdörren är låst.

– C-status fungerar väldigt bra för mig. Jag känner fortfarande osäkerhet, men nu behöver jag inte gå tillbaka och kolla tio gånger. Det räcker att jag tittar på den lilla displayen på dosan som jag har på nyckelringen. Så tvånget finns kvar, men det är lättare att leva med det.

I dag föreläser Tim Holmberg om sitt liv med ADHD, Aspergers och OCD. Han har även utbildat sig till Hjälpmedelsambassadör.

– Jag vill nå ut till människor för att dela med mig av mina erfarenheter och hjälpa andra, säger han.

Fakta: 

Du har fått en diagnos. Vad händer nu? Går det att leva ett bra liv? Sonny Wåhlstedt, Anneli Jäderholm och Tim Holmberg har hittat olika vägar för att leva med sin diagnos och för att sprida information till andra.

 

Psykisk (o)hälsa bortom vård och våld – en artikelserie av Inre rum, ett kunskapscenter om psykisk ohälsa

Läs alla artiklarna i serien:

Psykisk (o)hälsa bortom vård och våld

Möt Inre rum-redaktionen

Fyra berättelser från 2000-talets Sverige

Ett år av kamp om attityder har gett resultat

"Jag vill sprida mina erfarenheter av psykisk ohälsa"

"Jag har mött fördomar mot mig som mamma"

Politiker utmanas i Psykopol

Chefer vet inte vad de ska göra när en anställd blir sjuk

Tips till chefer

Maria miste jobbet för att hon var sjuk

Vi behöver inte motivation utan en handbroms

Intresseförening blev Sonnys vändpunkt

Tekniska hjälpmedel kan underlätta vardagen

Tips om hjälpmedel

Surrealistiskt måleri gav mig ett språk för mitt inre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekommenderade artiklar

Tips om hjälpmedel

Det finns flera hjälpmedel som kan underlätta vardagen. Inre rum tipsar om några av dem.

Hej då, Inre Rum

I en rad artiklar har aktiva i Inre Rum, ett kunskapscenter om psykisk ohälsa, skrivit för GFT. Men i brist på finansiering tvingades projektet att lägga ner. Inre Rums Linnéa Fridh skriver om vad projektet har betytt för personer med psykisk ohälsa.

Psykisk (o)hälsa bortom vård och våld

I media uppmärksammas psykisk sjukdom oftast i samband med vård eller våld, där den sjuke antingen är en patient eller en våldsverkare. Kunskapscentret Inre rum visar istället i detta temanummer hur psykisk (o)hälsa är något som berör oss alla. Vård och våld läggs åt sidan till förmån för samtal om attityder, om chefers okunskap om hur man stöttar anställda och om hur konst och föreningsengagemang kan öka den psykiska hälsan.

© 2018 Göteborgs Fria