Kultur för äldre kräver mer personal | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Kultur för äldre kräver mer personal

Tisdagens (12/4) debatt om kulturfrågor för äldre pekade på att personalbristen hindrar försöken att tillgodose äldres kulturbehov. Politikerna uppmanade till ökat engagemang från volontärer men ville inte lova ekonomiska reformer till kultursatsningar.


I tisdags debatterade socialdemokraternas Anna Johansson och Maria Rydén från moderaterna kulturfrågor för äldre. Kulturombuden i Göteborgs stad var inbjudna till Röhsska museet för att ta del av politikernas visioner och ställa frågor till dem.

Både Anna Johansson (S) och Maria Rydén (M) framhöll att kultur för äldre var en friskhetsfaktor. I panelen satt även Birgit Malmbom som är distriktsordförande i Pensionärernas riksorganisation, PRO. Flera ur publiken försökte få politikerna att konkretisera sina visioner genom att beskriva exempel ur verksamheten. Det framgick att de äldres rättigheter att få ta del av kultur inte alltid kunde tillgodoses på grund av för lite personal.

Alla i panelen, även PRO, talade sig varma för ett ökat engagemang från frivilligorganisationer och volontärer inom äldreomsorgens verksamhet. Detta vände sig många åhörare emot.

– Detta riskerar att urholka professionalismen inom yrkeskåren, sa en ur personalen till panelen.

Några större åsiktsskillnader mellan moderat och socialdemokratisk kulturpolitik för äldre framgick inte av denna debatt. Anna Johansson framhöll dock betydelsen av skatteintäkter.

– Det går inte att möjliggöra satsningar på exempelvis kultur ifall skatterna fortsätter att sänkas.

Segregeringen inom gruppen äldre berördes av flera frågeställare. Till exempel kan det vara så att en del pensionärer tappar sitt andraspråk (svenskan) när de kommer upp i åren och det blir då viktigt att kulturaktiviteter presenteras på deras språk. Anna Johansson menade att detta i första hand är en organisationsfråga.

– Det finns så pass många personer som kan olika språk bland personalen att detta borde kunna samordnas bättre, ansåg hon.

Maria Rydén påpekade att:

– Det är viktigt att arbetsgivarna vid anställning förstår vilken bonus det är när de rekryterar personal som talar flera språk.

Ingen av politikerna ville utlova några ekonomiska reformer för att tillgodose kultursatsningar. ”Kultur kräver mer personal” replikerades det från personal i publiken som menade att politikernas vision om en kultur för alla äldre kontrasterades mot den segregation som finns i Göteborg där bättre bemedlade pensionärer kan ta del av ett större utbud än vad som erbjuds i förorterna.

Anna Johansson vände sig emot resonemanget att alla stadsdelar måste agera likadant i satsningar för de äldre.

– Den lokala självbestämmanderätten är viktig och önskar en stadsdel satsa mer på exempelvis friskvård än musikarrangemang så är det ingenting som man från centralt håll ska kunna påverka.

Rekommenderade artiklar

Röster från verkstadsgolvet

Jonas Fröberg vid Teater Spira har under några år samlat in texter från industriarbetare runt om i landet, och nu samlas de i boken Vi ska inte skriva nån jävla bok. Den handlar om längtan efter sammanhang, kampen om makten över ordet, om finanskris och att bli varslad.

”Alla barn har rätt till en bra barndom”

Lisbeth Pipping fick mycket uppmärksamhet för sin bok Kärlek och stålull där hon berättade om sin uppväxt med en mamma som hade en intellektuell funktionsnedsättning. Lagom till bokmässan är Lisbeth Pipping aktuell med en ny bok, denna gång med fokus på familjehem, vilka hon kallar vår tids hjältar.

En artist som gick sin egen väg

På julafton förra året somnade Alf Robertson in. Arbetargrabben från Gamlestan i Göteborg blev 67 år gammal. Nyligen släpptes skivan En flisa av granit där Alf efter flera hjärtinfarkter och strokes får kämpa för att få fram orden. Alfs särprägel som artist är här tydlig – han var en artist som alltid tog sina egna vägar.

Makten och mutorna

I boken Pengar i sjön har journalisten Åsa Sveds granskat mutskandalen kring Gotlandsbolaget. Åsa Sveds följde alla sex rättegångar i vad som kommit att kallas Sveriges största mutbrott.

En evig rebell

För åtta år sedan lämnade trubaduren Bengt Sändh Sverige för att flytta till Spanien. Därifrån iakttar han förändringarna i sitt gamla hemland. Ett Sverige som han anser har blivit alltmer intolerant med åren.

© 2020 Göteborgs Fria